Menu

Sázíme na přehlednost a přívětivou atmosféru letiště

25. 05. 2010

S ředitelem pardubického letiště Ing. Janem Andrlíkem se potkáváme 22. dubna 2010. Tedy záhy po stoletém výročí události z 16. dubna 1910, kdy český inženýr Jan Kašpar, jako první obyvatel některé z historických zemí České republiky, uskutečnil let strojem těžším vzduchu. Odstartoval z Pardubic a ve výši 20 až 25 metrů proletěl dvoukilometrovou trasu.
Letošní rok opravdu není obyčejný. Je však významný nejen pro Pardubice, Pardubický kraj a Pardubické letiště, ale pro celou českou aviatiku. Právě tady u nás před sto lety spolu s Ing. Janem Kašparem, který rok poté, 30. dubna 1911 proletěl letadlem vlastní konstrukce s prvním cestujícím trasu Pardubice – Chrudim – Pardubice a 13. května 1911 uskutečnil let mezi Pardubicemi a Velkou Chuchlí, odstartovala éra českého letectví – našich skvělých civilních i válečných pilotů a leteckého průmyslu. Oslavy těchto událostí na našem letišti vyvrcholí tradiční týdenní Aviatickou poutí, jež připomene milníky českého letectví. Bude komponována formou devíti divadelních obrazů.

Náš současný letecký průmysl takováto připomenutí, vzbuzující zájem a sympatie veřejnosti i přízeň politiků, věru potřebuje. Ale to už je mimo naše téma. Takže, pane řediteli, pojďme hovořit o tom, jaký byl pro mezinárodní Letiště Pardubice loňský rok?
Složitý. Pokračoval celosvětový ekonomický útlum, který se dotkl i českých mezinárodních letišť. Snížilo se množství letů, objemy carga a počty cestujících. U nás zejména z Ruska, které je hlavním východním zákazníkem Letiště Pardubice, a to zhruba o čtyřicet procent oproti roku 2008. S objemy letecké přepravy klesaly i výkony a ekonomické ukazatele, takže jsme rok 2009 skončili se ztrátou kolem šesti milionů korun. Bohudík, roky předtím byly úspěšnější, takže z rezerv, které jsme v nich vytvořili, jsme rok 2009 dokázali přežít bez toho, abychom museli žádat o dotace či jinou pomoc akcionáře. Přijali jsme razantní úsporná opatření, včetně desetiprocentního snížení svých mezd a omezení výdajů na ty zcela nezbytné. Přestože jsme se potýkali s důsledky vyvolanými finanční a hypoteční krizí, rozhodli jsme se využít pro nás z této situace plynoucích kladů. Došlo totiž k výraznému snížení cen stavebních prací, dalších činností a věcí. Proto jsme v roce 2009 investovali do rozvoje letiště tak, jak bylo původně plánováno. Rozšířili jsme odletovou halu o 180 m2 a výrazně, i co se vybavení týče, cestujícím zkvalitnili prostředí. Ve veřejné části letiště jsme otevřeli novou restauraci s pěknou předzahrádkou, což se ukázalo jako výrazný krok správným směrem. Restaurace je využívána nejen cestujícími a posádkami letadel. Zvýšení komfortu ve sféře veřejného stravování se pozitivně dotklo i uspokojování základních potřeb lidí pracujících na zdejším letišti a v jeho okolí. Vyšší uživatelský komfort v rámci příletů naše letiště cestujícím skýtá i díky novému karuselu pro výdej zavazadel. V neposlední řadě jsme loni zainvestovali do zkvalitnění odbavování letadel. Koupili jsme nový cisternový vůz na plnění pohonnými hmotami. Jeho špičkové parametry výrazně přispívají ke zrychlení odbavení letadel.

Pokročili jste i v rámci celkové modernizace letiště?
Ano, je připraven projekt v hodnotě 280 milionů korun zaměřený na zkvalitnění odbavovacích ploch pro letadla tak, aby byly dodrženy veškeré bezpečností poloměry a další normy. Jeho významnou součástí bude rozšíření spojovací dráhy mezi vzletovou a stojánkami Charlie a Delta. Letadla se tak už nebudou po ranveji vracet zpátky na končenou spojkou, což rovněž výrazně posílí bezpečnost provozu. Budeme modernizovat palivové hospodářství, tak aby odpovídalo všem bezpečnostním, ekologickým požadavkům a ekonomice provozu. Další, co budeme realizovat v rámci tohoto projektu, je tzv. technický dvůr, odstavné plochy a komunikace, které k tomu patří, což nám pomůže starat se odpovídajícím způsobem o techniku. Také tím se velmi výrazně zvýší bezpečnost letiště, neboť se zkrátí dojezdová doba k letadlům. Ale netýká se to jen uspíšení případného zásahu letištního hasičského sboru, ale i běžného provozu – urychlení odbavení letadel. Vyšší bezpečnosti a úrovni pardubického vzdušného přístavu rovněž výrazně prospěje rozhodnutí akcionářů investovat do zkvalitnění světelného obrazce Letiště Pardubice. Bude proto kompletně vyměněn tak, aby splňoval požadavky pro letiště první kategorie. Budou tam nejen okrajová světla, ale i světelné znaky a zábleskové řady. Všechny tyto realizace, iniciované našimi akcionáři, vyžadovaly značné úsilí už ve fázi projektové přípravy. Zejména proto, abychom se vešli do celkově dané částky 280 milionů korun. Z nich 214 milionů reprezentují dotace Evropské unie a zbytek hradí stát, Pardubický kraj, Město Pardubice a další akcionáři. Modernizace našeho letiště by měla proběhnout v letech 2011 až 2012 a poté, až na to bude vhodná doba, nás čeká výstavba nového terminálu.

Mít na svém území mezinárodní letiště je o vyšší bonitě regionu. Pardubické letiště využívají společnosti, které mají značný vliv na zdejší zaměstnanost.
Ano, pro ekonomický rozvoj své spádové oblasti sehrává mezinárodní letiště v Pardubicích klíčovou roli. Mnohé z velkých investičních projektů, byly realizovány právě díky tomu, že tu je. Řada investorů a manažerů strategických i ostatních firem se vyjádřila, že v případě, že pokud by náš region nebyl letecky dostupný (včetně leteckého carga), jejich investice by v něm byly daleko menší nebo žádné. Takže kdyby nic dalšího, udržení iniciačního rozvojového potenciálu mezinárodního Letiště Pardubice zůstává prioritou našich rozhodujících akcionářů – Města Pardubic a Pardubického kraje. Sázíme na přehlednost a přívětivou atmosféru svého letiště. Na snadnou orientaci a osobní přístup k zákazníkům. Tj. i na dobře zásobený duty free shop, už proto, že Letiště Pardubice nezřídka propojuje Evropskou unii s dalšími částmi světa. Ale i na kvalitní gastronomické zázemí – restauraci za normální neletištní ceny, na parkování zdarma aj., aby létat z/do Pardubic bylo nejen pro byznys cestující, ale i pro turisty příjemným zážitkem.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo