Menu

Sanssouci & Švýcarský dvůr hledá obchodního a marketingového manažera

24. 11. 2006

Náš rozhovor s ředitelem Lázeňského komplexu Sanssouci & Švýcarský dvůr panem Robertem Jahnem se odehrával v Karlových Varech, a tudíž v Plzeňské diecézi, s jejímž biskupem monsignorem Františkem Radkovským v tomto vydání Všudybylu rovněž rozprávím. Pane řediteli, v rozhovoru s plzeňským biskupem jsem konstatoval, že katolickou církev považuji za jednu z nejlépe fungujících organizací na světě.
Protože jsem měl možnost číst panem biskupem autorizovaný text interview, rád bych reagoval na jím s nadsázkou roztomile interpretovanou citaci: „O tom, že církev není jenom lidského, ale božského původu, svědčí to, že ji křesťané doposud nezlikvidovali,“ přípodotkem, že české léčebné lázeňství je určitě původu lidského. Ale cosi božského v něm také musí být. Nejen proto, že člověk léčí a příroda uzdravuje. Nebýt toho, státní úředníci ruku v ruce s těmi, kteří chtějí více léčit než uzdravovat, by totiž léčebné lázeňství už dávno vymístili mimo systém zdravotní péče hrazené z veřejných zdrojů prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Pro akciovou společnost Imperial Karlovy Vary je léčebné lázeňství tím nejstěžejnějším produktem. Vynakládá proto veliké úsilí a finanční prostředky na to, aby se posouvalo kupředu a neustrnulo. Nicméně, určitě bychom si přáli, aby se české léčebné lázeňství vrátilo do starých časů, co se poptávky týče. Např. do éry první republiky a opět se zařadilo mezi priority obyvatel Česka.

Zázrakem vesmíru je organizace. Vesmír funguje proto, protože je v něm řád. Tento princip se ale týká i našich malých vesmírů. Fungují nám, protože se fatálně nezpěčujeme fyzikálním, přírodním a sociálním zákonům. To, že úspěšně funguje stát nebo např. vaše lázeňská společnost, je tedy rovněž o tom, dávat věcem a procesům řád. Nicméně, jak naznačil monsignor Radkovský, lidé do tohoto řádu vnáší chaos. To, že se akciové společnosti Imperial Karlovy Vary a vámi řízenému Lázeňskému komplexu Sanssouci & Švýcarský dvůr daří, je tedy určitě o schopnosti vedení společnosti obklopovat se kvalitními lidmi.
Je naprosto samozřejmé, že se nemůžeme spoléhat ani na boží pomoc, ani na pomoc nikoho dalšího. Vzhledem k tomu, že akcionáři Imperial Karlovy Vary a.s. investují do lázeňství, a my všichni, co zde pracujeme, z léčebného lázeňství žijeme, hledáme další příbuzné produkty. Společnost Imperial Karlovy Vary se tak velmi angažuje na poli kongresové turistiky a firemních akcí. Např. tady, v Lázeňském hotelu Sanssouci, který byl v roce 2005 po rekonstrukci znovuotevřen jako čtyřhvězdičkový, bylo pro to jak po technické stránce, tak i v další vybavenosti a celkovém komfortu vytvořeno perfektní zázemí. Samostatně nabízíme i manažerské programy – víkendové i dlouhodobější, které do jisté míry směřují k wellness a jejichž prvky obohacují i pracovní části firemních a kongresových akcí. K tomu všemu si vychováváme kvalitní personál, který dokáže pokrýt veškeré věci s tím spojené.

Než (dejme tomu) lázeňský komplex může poskytovat služby, musí vymyslet produkt, oslovit obchodní partnery, např. incomingové agentury a klientskou veřejnost. To vše je parketa pro kreativního obchodního a marketingového manažera.
Obchodní manažer v podmínkách Lázeňského komplexu Sanssouci & Švýcarský dvůr má za úkol vytvářet produkty. Tzn. zpracování produktu po stránce marketingu a účinné využívání spektra marketingových nástrojů. Pokud je produkt hotový, tak jej zpropagovat, ať prostřednictvím médií nebo na veletrzích, které umožňují přímý kontakt se zákazníky a obchodními partnery. Jeho stěžejním posláním pak je spoluvytvářet obchodní politiku firmy s cílem vytěžovat kapacity lázeňského komplexu tak, aby pro všechny členy týmu, který čítá přes dvě stě zaměstnanců, zajistil práci. Tj., aby byl náš lázeňský komplex naplněn hosty.

Váš více než dvěstěčlenný tým by se měl v brzké době rozrůst právě o manažera obchodu a marketingu Lázeňského komplexu Sanssouci & Švýcarský dvůr. Jaké jsou na toto místo požadavky, co se týče praxe a vzdělání, popř. jazykových schopností?
Ano, skutečně jsme se náš tým rozhodli rozšířit. Hlavně proto, že svým hostům chceme nabídnout více možností, větší pestrost léčebných, léčebně relaxačních, kongresových, incentivních a firemních programů. Rádi bychom na trh průběžně přicházeli s novinkami. K tomu je zapotřebí vyhledávat a vytvářet nové produkty. Co se jazykových požadavků týče, ty vyplývají z charakteru destinace Karlovy Vary. V dnešní době tu převládá německy a rusky hovořící klientela. Takže jedním z předpokladů je velmi dobrá znalost těchto dvou jazyků a samozřejmě angličtiny, která je v hotelovém provozu standardem. Dalším požadavkem je alespoň pětiletá praxe v oboru, protože potřebujeme člověka, který nastoupí do naší firmy, během relativně krátké doby se obeznámí s provozem a produkty a bude je nabízet a prodávat, aniž by se toto řemeslo musel učit. V neposlední řadě musí mít schopnost vést tým, protože chceme vybudovat dobře fungující obchodní oddělení. V první fázi zvažujeme toto personální obsazení: manažer plus tři pracovníci. A v neposlední řadě je naším požadavkem vstřícnost a komunikativnost k ostatním manažerům v Lázeňském komplexu Sanssouci & Švýcarský dvůr. Ať je to F&B manager, houskeeping, technický tým atd., protože s nimi bude úzce spolupracovat. Společnost Imperial Karlovy Vary v posledních letech velice investovala nejen do rekonstrukcí a své reorganizace, ale i do zaměstnanců. Dbá o jejich profesní růst, vytváří pro ně podmínky, aby se ve svých oborech stále zdokonalovali, ať formou účastí v profesních soutěžích, školení nebo na odborných školách. Imperial organizuje řadu jazykových kurzů, aby naši lidé dokázali komunikovat na světové úrovni se všemi hosty, kteří k nám zavítají.

Hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je gastronomie. Takže co gastronomie a lázeňství?
To je takový „tvrdý oříšek“. Řada potenciálních hostů, kteří vědí, že jsme lázeňský komplex, má do jisté míry obavy, jestli se dobře najedí, protože si lázně spojují s léčebnými dietami. My se ale snažíme, aby gastronomie našich stravovacích středisek byla na vysoké úrovni, a daří se nám to. Dokazujeme, že i dietní strava je v podání našich šéfkuchařů atraktivní chuťově i svou úpravou. V tomto si určitě nezadáme s ostatními renomovanými čtyřhvězdičkovými restauračními zařízeními. Ať je to česká, světová nebo jiná kuchyně. Ohlasy na naši kuchyni jsou velice dobré, právě proto, že umíme zatraktivnit i tu pro někoho nepříjemnou dietní stravu tak, aby dobře vypadala a chutnala.www.imperialgroup.kv.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka