Menu

S Evropskou do zemí Evropské unie

01. 04. 2004

S ředitelem individuálního pojištění Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s. Mgr. Ondřejem Rušikvasem si povídáme začátkem března, tj. v době, kdy ten, kdo nemá povinné pojištění proti úpadku ve smyslu zákona 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, už jako cestovní kancelář v podstatě neexistuje.
Neřekl bych, že většina z „cestovních kanceláří“, které v této době ještě nejsou pojištěny, neexistuje. Oproti minulému roku nastala podstatná změna v tom, že zanikl Pool pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a dnes je v Česku pět pojišťoven poskytujících služby v této oblasti. Role Evropské Cestovní Pojišťovny v tomto pojištění je taková, že je servisní organizací pro Generali Pojišťovnu. Stejnou činnost vykonávala i pro pool, takže disponuje poměrně velkými zkušenostmi. Na základě aktivit, které jsme vyvíjeli koncem minulého a počátkem tohoto roku, se prostřednictvím Generali Pojišťovny podařilo pojistit více než třetinu trhu, další téměř třetina je pojištěna u ostatních pojišťoven. Přesto dosud v Česku působí dost subjektů, které pojištěny nejsou a zřejmě dále podnikají. V tomto ohledu je důležité, aby stát vyvíjel dostatečné aktivity, které by jejich neoprávněnému podnikání zabránily. Je nutné v co nejkratší době zajistit standardní fungování trhu cestovního ruchu, a to je v tuto chvíli úkolem státu.

Již třetím rokem využívám komplexní celoroční pojištění EuroPass pro opakované krátkodobé soukromé i služební cesty do zahraničí.
A společně s vámi tisíce dalších klientů! Tento produkt totiž mohou sjednat za velmi výhodnou cenu nejen pro sebe, ale i pro své rodinné příslušníky, na něž se vztahuje i tehdy, cestují-li samostatně. EuroPass poskytuje nejrozsáhlejší pojistnou ochranu na českém trhu; kromě široké škály pojistných rizik se vztahuje i na zimní sportování. Po vyhodnocení zkušeností s tímto produktem jsme připravili poměrně rozsáhlé změny, které budou platit od konce března. Reagujeme tím jednak na současné trendy sjednávat si dlouhodobé pojištění, u něhož není třeba řešit pojištění před každou cestou (toto pojištění funguje v průběhu celého roku, počet cest není omezen), ale také na různé požadavky pojištěných osob. Je jasné, že jiné pojištění chce mít byznysmen, jiné běžný turista a jiné rodina s dětmi. Nyní si každý bude moci zvolit rozsah pojistné ochrany odpovídající jeho potřebám. Potěšilo nás, že v průběhu minulého roku jsme u komplexního celoročního pojištění EuroPass zaznamenali nárůst v desítkách procent. Důvod spatřujeme také v tom, že někteří lidé se nespokojují s tím, že jsou pojištěni v rámci své platební karty. Je nutné si uvědomit, že platební karta je prvotně určena k finančním službám a že pojištění tvoří jen jakýsi – ne vždy zcela dostačující – doplněk. Našim klientům, a doufám, že i těm budoucím, je zřejmé, že dlouhodobé cestovní pojištění s neomezeným počtem jednotlivých cest je optimální řešení. Tomuto trendu odpovídají i naše nové produkty, které ještě více reflektují potřeby našich zákazníků.

Od 1. května je Česko součástí Evropské unie. Mnozí lidé se domnívají, že si v rámci Evropské unie vystačí se stávajícím českým zdravotním pojištěním. Ale to se venku týká pouze základních věcí, což rozhodně rozumným lidem vyhovovat nemůže.
Přesně tak. Tato oblast je velmi složitá. V rámci Evropské unie má náš občan nárok na zdravotní péči neodkladného charakteru, a to ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů a za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Skutečnost, že našim občanům bude ve státech Evropské unie poskytnuta stejná zdravotní péče jako místním občanům v praxi znamená, že se budou muset na léčení a ošetření podílet stejnou spoluúčastí jako pojištěnci té které země. Spoluúčast se platí v podstatě všude, a to za lékařské ošetření, stomatologickou péči, léky i hospitalizaci. Její výše je rozdílná a mnohdy dosahuje velice vysokých částek (Francie – 30 % u lékařského ošetření, až 65 % u léků; Dánsko – až 100 % u ošetření zubů; Rakousko – až 9 EUR za den pobytu v nemocnici; Itálie – 100 % u léků apod.). V některých zemích je nutné poskytnutou zdravotní péči nejdříve uhradit plně v hotovosti (Belgie, Francie), teprve po návratu do Česka je možné požádat zdravotní pojišťovnu o úhradu vynaložených nákladů (samozřejmě bez zmíněné spoluúčasti). Je nezbytné si rovněž uvědomit, že do doby zavedení evropské zdravotní karty bude třeba před každou cestou navštívit tuzemskou zdravotní pojišťovnu a vyzvednout si potvrzený formulář E 111 (ten je určen pro turistické cesty; jiný formulář je pak určen pro studenty, pro tzv. „pendlery“, pracovní cesty, důchodce atd.). V mnohých zemích Evropské unie je ještě před ošetřením nutné vyhledat určenou místní instituci (zdravotní pojišťovnu, úřad sociálního pojištění apod.), která vydá doklad, na jehož základě lékař poskytne potřebnou zdravotní péči (např. Rakousko, Německo, Řecko, Portugalsko, Slovinsko), pro některé země Evropské unie je třeba mít vždy více formulářů nebo si pořizovat kopie (např. Nizozemsko, Maďarsko). Vyznat se v regulích jednotlivých států skutečně nebude jednoduché!

Pane řediteli, opravdu se domníváte, že bude velkým hazardem cestovat do států Evropské unie pouze se zákonným zdravotním pojištěním? Vždyť základní péče nám musí být poskytnuta.
Jak jsem již zmínil, s každým výjezdem bude spojena určitá administrativa, spoluúčast se platí všude a její rozsah je v každém státě jiný, některá ošetření (např. stomatologická) či léky si pacient hradí zcela sám. Péči je nutné čerpat výhradně ve veřejných zdravotnických zařízeních. Navíc nárok na zdravotní péči nezahrnuje převozy nemocného, jeho přepravu zpět do České republiky ani případnou repatriaci tělesných ostatků. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že přeprava nemocného může i v rámci Evropy dosahovat více než sto tisíc korun. Z toho jednoznačně vyplývá, že ten, kdo se bude chtít vyvarovat jakémukoliv placení (mnohdy dosahujícímu velice vysokých částek!) a úředním úkonům, sjedná si před odjezdem do zahraničí komerční cestovní pojištění. A to jsem se ještě nezmínil o tom, že součástí každého komerčního pojištění – na rozdíl od běžného zdravotního pojištění – je asistenční služba, která nejenže poskytuje zdravotnickým zařízením platební garance za poskytnutou zdravotní péči, ale je schopna pomoci v případě jakékoliv tísnivé situace, do které se klient v zahraničí dostane.

Tak raději o něčem pozitivnějším. Loňský rok byl pro Evropskou Cestovní Pojišťovnu rokem úspěšným.
Ano, a naší snahou je i v tomto roce uspokojit poptávku, která roste jak v oblasti cestovních kanceláří, tak přímého sjednávání pojištění. Loni jsme dosáhli rekordního obratu. Jsme jednou z mála společností, která otevřeně hovoří o tom, že podniká proto, aby dosahovala zisku. Míra našeho zisku je dlouhodobě taková, aby uspokojovala požadavky našich zahraničních akcionářů a zároveň nebyla na úkor kvality našeho pojištění. Největší nárůst jsme zaznamenali v segmentu individuálních klientů, kteří stále více požadují určitý komfort sjednávání pojištění, ať už přes internet, telefon či rezervační systémy. Nevídaným způsobem se nám také podařilo rozšířit naše partnerství s touroperátory, které je založeno na tom, že naši společní zákazníci jsou spokojeni, protože je o ně po všech stránkách dobře postaráno, a že u obou stran se jedná o dobrý obchod, který přináší peníze.


www.evropska.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka