Menu

S A M -
nekompromisní pořádek ve vydávání klíčů

30. 10. 2006

Elektronický klíčový trezor SAM

představuje centralizovanou ochranu klíčů a je aktuálně nejdokonalejším bezpečnostním systémem spravování klíčů. Vyhovuje nejvyšším světovým standardům zabezpečení proti jejich neoprávněnému vydání. SAM box je s to zabezpečit od 8 do 288 pozic klíčů a při aplikaci speciálních bezpečnostních ocelových kroužků chránících klíče před nežádoucím sejmutím to může být i víc než jejich trojnásobek. Každá pozice pro uložení klíče může být přizpůsobena doposud používaným klíčům. To znamená, že uživatel při zavedení SAM nemusí měnit ani klíče ani zámkové vložky. Díky uložení v SAM jsou klíče pod nepřetržitým elektronickým dohledem a budou vydávány výhradně osobám, které k nim mají povolený přístup. Autorizaci oprávněné osoby lze provádět zadáním PIN, magnetickou kartou či na základě porovnání biometrických prvků – scanováním struktury prstu či oční duhovky. Každá pozice klíče je časově i alarmově individuální. Kromě toho, že systém SAM účinně zabraňuje neoprávněnému přístupu ke klíčům 24 hodin denně 7 dní v týdnu, monitoruje, vyhodnocuje a zaznamenává historii přístupů. Systém „Legal Audit Trail“ pak umožňuje dohledávání pohybu osob s klíči. SAM je zabezpečen náhradním zdrojem pro případ výpadku elektřiny. Může být naprogramován tak, aby každý jednotlivec měl svou vlastní úroveň přístupů. SAM jednotky mohou být rozmístěny po celé budově, případně po komplexu budov, a přitom budou všechny trezory monitorovány a ovládány z jediného pultu centrální ochrany. SAM může být naprogramován tak, že uživatel bude mít možnost používat dané klíče pouze ve vymezeném časovém úseku. Např. v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Mimo toto časové pásmo mu SAM klíče nevydá. SAM je ideálním řešením režimu vydávání klíčů pro věznice, nemocnice, hotely, letiště, vojenské budovy, kluby a kasina, školy, laboratoře, továrny, sklady, banky, ministerstva a další organizace státní správy a nalézá uplatnění i v dalších sférách.

Aplikace SAM ve světě
NASA; Pentagon; Letecká základna NATO; Vrchní soud USA; Světová banka ve Washingtonu; Inter-American Development Bank; National Bank of Australia; Nemocnice Canberra; Australský parlament; Ministerstvo financí Australského svazu; Ministerstvo obrany Australského svazu; Ministerstvo obrany USA; Australský statistický úřad; letecká společnost Quantas; Letiště Sydney; Letiště Singapur; Knihovna Kongresu USA; Olympijský plavecký stadion v Sydney; kanadské věznice; australská nápravná zařízení aj.

Obchodního ředitele SENSE Progress, a.s. Ing. Bedřicha Šindeláře, CSc. jsem se zeptal, čím to, že v relativně krátké době našel systém SAM uplatnění v NASA, v Pentagonu, na velkých mezinárodních letištích, v nemocnicích, bankách, hotelích atd.?
SAM zavádí přístup autorizovaným osobám ke klíčům, ke kterým by se neměl dostat nikdo jiný. Proto našel uplatnění v institucích jako Americký úřad pro vesmírný výzkum a dalších zvláštního charakteru, jako jsou ministerstva, letiště či věznice, ale i v nemocnicích, výrobních areálech, hotelových a gastronomických provozech atd. Česko rozhodně není jedinou zemí, v níž je lidský faktor nejslabším článkem zabezpečení objektů a příčinou selhání. Zemí, kde je vrátný schopen vydat klíče neoprávněným osobám, zaměnit je za jiné či dopustit jejich zneužití. Takováto selhání elektronický klíčový trezor SAM eliminuje tak výrazně, že na sebe upozornil nejen experty nejpřísněji střežených strategických objektů, ale i firemní klientelu. Přístup oprávněné osoby ke klíčům je totiž autorizován přes PIN, identifikační čipovou kartou nebo přes biometrické vstupy. Klíč tak může vyzvednout pouze ten, kdo k tomu má v daném čase oprávnění. Zkrátka, SAM zavedl nekompromisní pořádek do vydávání klíčů a výrazně eliminuje lidské selhání.

To znamená, že SAM upozorní i na to, není-li dotyčný klíč včas vrácen?
Alarm spustí nejen není-li včas zpátky, ale samozřejmě i v případě, pokusí-li se někdo o neoprávněné vyjmutí klíče. SAM může uchovávat klíče nebo svazky klíčů. Na zabezpečeném klíči totiž může být speciálním bezpečnostním kroužkem navěšen svazek dalších klíčů. Čili, oprávněná osoba může vyjmout klíč se svazkem dalších klíčů a jít do více místností, nebo mít na bezpečnostním kroužku čipovou kartu.

Odkud k nám SAM přišel?
Vymysleli jej v USA. My jsme se o něm dozvěděli od Australanů, kteří jej s úspěchem prodávají nejen u nich doma, ale i v zemích jako je Čína, Singapur, Malajsie atd. Zjistili jsme, že na českém a slovenském trhu je velký prostor pro jeho uplatnění. Už proto, že na českých a slovenských strážnicích, vrátnicích a v recepcích je to zpravidla řešeno tak, že je tam nějaká tabule s háčky nebo skříňka a nějaká „ovlivnitelná osoba“ tam na požádání vydává klíče. V řadě institucí, ať podnikatelských subjektů, úřadů, nemocnic apod., si ale už uvědomili, že je v tom třeba udělat pořádek.

U řady z nich se ale pravděpodobně setkáváte s argumentací, že jim stávající vydávání klíčů funguje a proč že by zrovna oni měli investovat do SAM?
Někde ano. Avšak s tím, jak vzrůstá pravděpodobnost vykradení objektů včetně nebezpečí teroristických útoků, se čím dál častěji setkáváme s ohlasy, že klíčový trezor SAM je potřebný už proto, že vystrašit nebo uplatit vrátného či člena ostrahy je relativně snadné. Mimo jiné proto, že jim nehrozí téměř žádný právní postih, neboť jejich zločinné spolčení se těžko dokazuje.

Bohužel, nezřídka jsme terčem kapesních zlodějů. Kradou i klíče od kanceláří apod. Pokud se tak stane, musí firma vyměnit zámky a investovat do nových.
Tuto možnost SAM vylučuje. Systém zamezuje i tomu, aby zaměstnanci vynášeli klíče mimo firmu.

SAM úspěšně dobývá trh nejen tím, co umí, ale zřejmě i poměrem ceny a užitné hodnoty. Takže, kolik stojí jeho nákup a instalace?
Klíčové trezory se vyrábějí v několika variantách. Nejmenší trezor je na osm klíčů a největší v Česku dodávaný na šestadevadesát pozic. Jedna klíčová pozice stojí přibližně dva a půl tisíce korun plus vlastní trezor, jehož cena je okolo sta tisíc korun. To je velmi hrubý odhad. Záleží na celkovém projektu – jak si uživatel zadá vymezení přístupových práv, časových zón atd. SAM je také třeba připojit do počítačové sítě a je ještě více faktorů, od nichž se konečná cena odvíjí.

www.sense.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001