Menu

Rumunsko

29. 10. 2001


Rumunsko: Romäni­a, republika

Rozloha: 237.500 km2

Počet obyvatel: 22,760­.000

Hlavní město: Bukurešť (2,351.000 obyv.)

Měnová jednotka: lei (ROL) = 100 bani

Úřední řeč: rumunština

MPZ: RO

Cestovní dokumenty
Cestovní pas s platností minimálně jeden měsíc po vstupu do země. Platí bezvízový styk pro pobyt do třiceti dnů. Občan České republiky musí prokázat účel cesty a dostatečnou finanční vybavenost (především přijíždíte-li starším automobilem). Není blíže specifikováno, jak velká vybavenost je nezbytná, uznává se 30 DEM na osobu a den. Neprovádí se povinná výměna peněz.

Doklady pro řidiče a motorové vozidlo
Řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla a mezinárodní poznávací značka CZ. Je nezbytné prokázat se na vyžádání dokladem o zaplacení pojištění zákonné odpovědnosti, tzv. zelenou kartou. Kontroly jsou přísné. Rumunský autoklub doporučuje zakoupení mezinárodního řidičského průkazu. Pokud si na cestování zapůjčíte vozidlo, je třeba si opatřit notářsky ověřený souhlas majitele vozidla s tím, že vám dal vozidlo k dispozici – platí i pro vozidla na leasing.

Celní předpisy
Je povolen bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby a spotřeby, odpovídající délce pobytu a ročnímu období. Na osobu sem patří 4 litry vína nebo piva, 2 litry lihovin, 200 cigaret nebo 250 g tabáku, 200 g kakaa a 200 g kávy, rozumné množství parfému, osobní šperky, osobní oblečení, odpovídající množství potravin a léků. Věci osobní potřeby by neměly překročit hodnotu 100 USD. Všechny hodnotné předměty musí být deklarovány. Zboží, které neslouží pro osobní potřebu nebo se převáží jeho větší množství a přesáhne hodnotu 550.000 ROL, je třeba doložit celním prohlášením či podléhá dani ve výši 20 % z celní hodnoty zboží.
Je možno dovézt lovecké pušky a munici, je však nutné mít souhlas vydaný organizací, která pořádá lovecké výpravy v Rumunsku. Podrobnější informace lze získat na adrese Associatia Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi diu Romania, Calea Mosilor 128, Bukurešť.

Vyvézt
je možno předměty obdržené jako dárky do hodnoty 1200 EUR. Není dovoleno vyvážet koberce, látky, nábytek a potraviny. Do země je možno dovézt maximálně 10 l benzínu v náhradním kanystru. Za benzín a naftu vyváženou ze země se platí následující poplatky:

200 % hodnoty paliva v nádrži 400 % hodnoty paliva mimo nádrž (v kanystru apod.)
(jestliže palivo v nádrži a palivo v kanystru nepřevyšuje objem nádrže, aplikuje se 200 % poplatek).
Dovoz a vývoz tuzemské měny je limitován. Dovoz cizí měny je limitován částkou 10.000 USD a větší množství se musí deklarovat. Vyvážet lze 500.000 ROL a max. 10.000 USD či částku deklarovanou při příjezdu.

Rychlostní limity

  v obci mimo obec na dálnici
osobní automobily 60 km/hod. 70–90* km/hod. 120 km/hod.
motocykly 40 km/hod. 50 km/hod. 100 km/hod.
autokary a autobusy 40 km/hod. 70 km/hod. 70 km/hod.
nákladní vozy 40 km/hod. 50 km/hod. 50 km/hod.
*podle obsahu válců
Nejvyšší dovolená rychlost pro vozidla s přívěsem je vždy o 10 km/hod. nižší, než je limit u tažného vozidla.

Nehody
Policii musí být hlášena každá dopravní nehoda. Jestliže dojde k poškození nebo zničení vozidla, je nutné získat od policie zprávu, která musí být předložena na celnici při výjezdu ze země.

Povinné vybavení
V Rumunsku je používání bezpečnostních pásů povinné jak v obci, tak mimo ni. Děti do 12 let nesmí během jízdy sedět na předním sedadle. Každé vozidlo musí být vybaveno varovným trojúhelníkem a v případě nehody, poruchy apod. musí být trojúhelník použit. Minimální hloubka drážky pneumatiky je 1,5 mm. Pro používání mobilního telefonu v automobilu je nezbytné využití soupravy hands-free.

Důležitá dopravní pravidla
Jedoucí tramvaj lze předjet zleva na jednosměrné silnici nebo tam, kde není dost místa k předjetí zprava. Pokud to není jinak upraveno silničními značkami, musí být dána v uzavřených obcích a na kruhových objezdech přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Mimo obce musí být dána přednost vozidlům na hlavních silnicích. Ty jsou obvykle vyznačené dopravními značkami. Na úzkých horských silnicích musí být dána přednost vozidlům jedoucím nahoru. Používat klakson ve městech je od 22.00 do 6.00 zakázáno. K varování musí být v noci použita světla. V Bukurešti a v některých dalších městech je používání klaksonu zakázáno značkami vůbec. Během jízdy nesmí řidič kouřit.

Tísňová volání

Policie 955
První pomoc 961
Hasiči 981

Silniční služby
Zavolat pomoc lze na tel.: 927, v Bukurešti (40) 1– 619 34 55, fax: (40) 1– 312 84 62.
V zemi je povolen soukromý odtah.

Ubytování
Kategorie hotelů jsou podle úrovně a vybavení podle hvězdiček. Plno luxusních hotelů je v Bukurešti, Brašově, Konstantě a ve většině velkých měst. Personál NTO (Národní turistická kancelář) podává turistům informace o možnostech ubytování (v němčině, ve francouzštině). Ceny hotelů s *** za pokoj pro 2 osoby činí 80 – 110 USD.
Při placení v ROL je nutno prokázat jejich oficiální výměnu v bance.

Rezervace
v Česku např. prostřednictvím cestovní kanceláře LUM-ORIS, Kladenská 19–21, 160 00 Praha 6, tel./fax: 02/ 3536 5046, mobil: 0723/ 826 268, e-mail: lumoris@volny.cz, v Rumunsku v úřadech ACR (autoklubu) a NTO ACR, Str Cichoschi 1, Bucharest 1, tel.: 00401–611 04 08 nebo 611 43 65, ACR, Str Take Ionescu 27, 70154 Bucharest 22, tel.: 00401–650 25 33.

Otvírací doby

Banky pondělí – pátek 9.00 – 12.00/13.00 – 15.00
Pošty pondělí – pátek 8.00 – 19.00
  sobota 8.00 – 14.00
Obchody pondělí – pátek 8.00 – 19.00
s potravinami sobota 8.00 – 14.00
úřady pondělí – pátek 8.00 – 16.00
muzea úterý – neděle 8.00 – 18.00

Svátky a dny pracovního klidu
1.1., 2.1. Nový rok, 6.1., Velikonoční pondělí, 1.5., 1.12. státní svátek, 25. a 26.12. Vánoce.

Lékařské služby
Mezi Českou republikou a Rumunskem neexistuje aktuální smlouva o poskytování kompletní zdravotní péče. Turisté jsou nuceni platit v hotovosti veškeré zdravotnické služby a léky, které jsou v průběhu léčení poskytnuty. Z tohoto důvodu je účelné zajistit si před cestou pojištění.

Důležité adresy

Velvyslanectví ČR v Rumunsku
Ambasada Republicii Cehe, Strada Ion Ghica 11, Sektor 3, Bucuresti, Romania, tel.: 00401–3159142 až 3, 3125190, fax: 00401–3122539, mail: bucurest@ines.ro ( toto velvyslanectví má akreditaci také pro Moldávii)

Rumunský zastupitelský úřad
Nerudova 5, 118 01 Praha 1, tel.: 02/57320494, fax: 02/52931209

Automobil Clubul Roman (ACR)
Automobil Clubul Roman (ACR), Str. Tache Ionescu 27, sektor 1, 70154 Bukurešť 22, tel.: 00401–615 5510, 659 3910, 659 7610, 659 7084, fax.: 00401–312 8462, 312 0434

Rumunské centrum pro turistiku
Mikulandská 2/123
110 00 Praha 1
tel./fax: 02/ 2491 1160
mobil: 0723/ 112 671
e-mail: romaniatourism@volny.czArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo