Menu

Rok 2015 rokem aktivní pěší turistiky po Praze

30. 12. 2014

S ředitelkou Pražské informační služby – Prague City Tourism PhDr. Norou Dolanskou se potkáváme na prahu roku 2015.
Paní ředitelko, jaký byl pro vaši organizaci rok 2014?
Hektický. Dostali jsme za úkol rozjet patnáct projektů. Od sociálních sítí přes nový vizuál, přestavbu webu, novou sérii prospektů až po letadlo ČSA s potiskem propagujícím Prahu, a všechny jsme zvládli. Máme nové stánky, nová infocentra a novou podobu výstavního stánku. Teď, v roce 2015, se začne ukazovat, co jsme loni nastartovali.

Bezesporu to, že se Prague City Tourism výrazně vyprofiloval.
Ano, veřejnost chápe, že jsme organizací, která důsledně pečuje o to, aby Praha byla víc vidět a aby se o ní mluvilo v dobrém. A tomu výrazně napomáhá i nový vizuální styl a nový hojně navštěvovaný webový portál.

České dějiny, český pravopis (nahrazení těžkopádného spřežkového zápisu), a zejména Praha, kde přednášel na Univerzitě Karlově a kázal v Betlémské kapli, jsou výrazně spjaty s osobností reformátora mistra Jana Husa. Letos si připomínáme 600. výročí jeho mučednické smrti.
Pro kulturní Evropany jde určitě o významné výročí. Proto jako destinační management pro některé Pražany, školní třídy, návštěvníky Prahy – a mezi nimi zejména pro německé turisty – chystáme tematické programy k odkazu mistra Jana a k jeho pražskému působení. Ve zmiňované Betlémské kapli pak jedna z pražských organizací k tomuto výročí chystá výstavu a budou tam pokračovat další části projektu zaměřeného na proměňování vzhledu Betlémské kaple, jehož realizace byla zahájena v roce 2014. Programy směrované k výročí upálení mistra Jana připravují hlavně církevní organizace, zejména Církev československá husitská. Rok 2015 je také rokem aktivní pěší turistiky po Praze. Vytyčili jsme řadu nových tras. 12. dubna 2015 pak organizujeme velké setkání na Staroměstském náměstí k otevření pražské turistické sezóny. Prague City Tourism bude při té příležitosti prezentovat řadu nových vycházkových tras a aktivit. Mezi nimi musím už teď avizovat i ty k sedmistému výročí narození Karla IV. v roce 2016.

Pražská informační služba je proslulá vysokou úrovní průvodcovských služeb.
Prague City Tourism má na webu stránku s VIP pražskými průvodci. Formou medailonků představuje ty nejlepší z nejlepších. Turisté si tak mohou přes internet objednat jejich služby. Pokračujeme i v didaktické činnosti. Pořádáme jarní a podzimní kurzy pro průvodce a jejich doškolování. V předcházejících obdobích bylo vzdělávání pražských průvodců zahrnuto v šířeji zaměřených kurzech „Průvodce v cestovním ruchu“. Nedávno jsme byli akreditováni jako instituce, která může doškolovat přímo pražské průvodce. Letos, v roce 2015, tak poprvé běží kurz výhradně pro průvodce Prahou.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt