Menu

Ředitel hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre JUDr. Jan Filip slavil šedesátiny.

30. 10. 2006

Když před více než léty čtyřiceti v Sezimově Ústí, kde jsem prožil část svého dětství, chtěli usadit nějakého „radílka“, zpravidla k tomu užili rčení: „Neraď. Nebylo ti šedesát a nebyl jsi v Rusku.“ Bodejť bych si to nepamatoval… Takže, když jsem se vydal za ředitelem hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre, čerstvým šedesátníkem JUDr. Janem Filipem, abych mu blahopřál k jubileu, chtěl jsem se jej zeptat i na to, zda-li byl v Rusku. V době, kdy jsem na něj čekal v lobby baru, ale na CNN běžela upoutávka CzechTourismu na Českou republiku, a tak jsme zavedli řeč právě na ni a na toto téma.
Pokud se na CNN tu a tam objeví, je to velmi příjemné zjištění. Ve světě nastal posun v tom, že země, které se orientují na cestovní ruch, ho velmi podporují a dělají daleko masivnější státní propagaci. Tento směr je patrný i ve prospěch českého průmyslu cestovního ruchu. Bohužel, startovací čára České republiky byla někde jinde než Německa, Rakouska, Švýcarska či Holandska. Nicméně bych si přál, aby tento trend v Česku pokračoval a aby státní propagace České republiky – tedy nejen cestovního ruchu – byla realizována v ještě větší a účinnější míře. Aby k cestám do České republiky inspirovala kvalitní obchodní, kongresovou i turistickou klientelu. Abychom si vážili cestovního ruchu jako rodinného stříbra s vědomím, že nám přináší nemalé finanční zdroje do státního rozpočtu, vytváří nespočet pracovních míst v regionech České republiky a umožňuje světu sdělovat kulturní tradice a pohostinnost země v centru Evropy.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo