Menu

PURO-KLIMA v novém

22. 05. 2005

PURO-KLIMA, a.s., je 100% českou inženýrsko-dodavatelskou firmou s vlastní projekcí, která se specializuje na služby pro celé spektrum zdravotnictví, od fakultních nemocnic až po nejmenší zdravotnická zařízení ve státním i soukromém sektoru. Poskytuje kompletní projekční služby, dodávky lékařských přístrojů či celých zdravotnických technologických souborů, případně realizuje celé stavby – od projekce až po uvedení do provozu – tzv. „na klíč“. V červnu t.r. oslaví své 16. výročí. 5. 5. 2005 od 5 hodin ale zvala na přátelské setkání při neméně významné příležitosti, a to zahájení provozu v novém sídle společnosti na adrese Štěchovická 2266 v Praze 10. Účastníky přivítal předseda představenstva akciové společnosti Ing. Jaromír Ferbr, který zároveň představil hosty Puro-Klimy, Občanské sdružení Zdravotní klaun, jehož je PURO-KLIMA, a.s. podporovatelem. Zdravotní klaun je neziskovou organizací, která pravidelně přináší do nemocnic smích a radost hospitalizovaným dětem. Koncept „léčby humorem“ přinesl do České republiky Američan Gary Edwards. První nemocnice začal navštěvovat v roce 1998 a po několik let projekt financoval z vlastních úspor. Na základě pozitivních ohlasů ze strany především větších fakultních nemocnic inicioval koncem roku 2001 vznik občanského sdružení. Dnes v České republice pracuje čtrnáct profesionálních zdravotních klaunů. Programy zdravotních klaunů jsou pro nemocnice zdarma. Všechny náklady jsou hrazeny z finančních darů, jejichž výše jim ročně umožňuje navštívit více než třináct tisíc dětí ve věku od jednoho do sedmnácti let. Podpora aktivit Občanského sdružení Zdravotní klaun, jejichž aktivity prosvětlují život často velmi vážně nemocných dětí, není v oblasti charity jedinou aktivitou firmy PURO-KLIMA, a.s. PURO-KLIMA výrazně pomáhala při ničivých záplavách u nás v roce 2002 i po ničivém zemětřesení v Asii, a to prostřednictvím iniciativy Hand for Help podpořené předsedou Senátu České republiky MUDr. Přemyslem Sobotkou. K příjemnému odpoledni přispěla jazzová kapela New Happy Five i populární herec Václav Vydra v roli moderátora.
www.zdravotni-klaun.czwww.puro-klima.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba