Menu

Psohlavci a Moravané v Praze

05. 01. 2013

Dlouhodobou historii mají plesy chodských a moravských spolků v Praze. Tradice reprezentačních chodských plesů představuje jeden celý lidský věk: Rodáci a přátelé Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze pořádají 9. února 2013 v Národním domě na Vinohradech 77. Pošumavský věneček. Chodsko je v očích české veřejnosti symbolem naší velké minulosti, na kterou Chodové nezapomínají, a jejich ples má proto svoje rituály. Slavnost zahajuje dlouhý krojový průvod účinkujících i návštěvníků a přinesení historického spolkového praporu z roku 1939, doprovázené čestnou stráží a psovodem s chodským psem. V obou sálech Národního domu vystoupí Domažlická dudácká muzika, folklorní soubory Jiskra, Laskavec, Krušpánek, Kytice, Dechová hudba Domažličanka a taneční orchestr Šarm. Pro Pošumavský věneček je typická i bohatá tombola.
Srdečnou moravskou zábavu nabídne 57. Moravský ples 23. února 2013 v Národním domě na Smíchově. I na něj přijedou soubory, hudby, muziky, chasy, krúžky a návštěvníci z mnoha míst Moravy, kteří přivezou krásný moravský folklor, skvělou muziku, rozmanité kroje, a také dobré víno, koláčky a další moravské speciality. Moravský ples má rovněž svůj svéráz a ustálený program: začíná slavnostním průvodem krojovaných, předtančením Moravské besedy za účasti tanečních párů ze Slovácka, Valašska a Hané a vrcholí půlnočním zpíváním mužských sborů. Pořádají ho Slovácký krúžek v Praze, Valašský krůžek v Praze a Hanáci – spolek rodáků a přátel Hané v Praze. Oba plesy spolupořádá Folklorní sdružení ČR.
Text Vlasta Cibulová, foto: J. Janda a J. Halfar

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel. 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@foscr.czArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo