Menu

• denní průměr kolem deseti tisíc jídel, ve špičkách až patnáct tisíc • cateringový úsek ČSA zajišťuje výrobu jídel 24 hodin denně • občerstvením chceme pasažérům přiblížit jednu z atraktivit České republiky – českou gastronomii • být dodavatelem nápojů pro palubní catering ČSA je vysoce prestižní záležitostí • ČSA jednou ze šesti cateringových společností, která má oprávnění zajišťovat cateringové služby v Obecním domě •

První kontakt s Českou republikou

28. 09. 2001

Začal bych chlebem a solí. Velmi často se první kontakt s Českou republikou uskutečňuje na palubách letadel ČSA. Servis na palubách letadel ČSA oceňují nejen návštěvníci České republiky, ale těšíváme se na něj i my, kdo (řečeno slovy J.K.Tyla) cizinou jsme bloudili. O tom, na čích palubách podávají pořádné pivo, jsem se již na stránkách Všudybylu několikrát zmiňoval. Ostatně Plzeň je celosvětovým synonymem pro světlý ležák. Nápojový lístek obsahuje i nabídku moravských vín, která dodává firma Znovín Znojmo a sektů společnosti Soare Sekt. Rovněž vína splňují vysoký standard a jsou u cestujících oblíbena. Catering ČSA se může směle srovnávat, co se týče nejpřísnějších hygienických parametrů a kvality, se světovou špičkou a přitom si dokáže držet charakter blížící se české kuchyni. Dovolil jsem si na toto téma požádat o rozhovor management cateringového úseku ČSA – pana ředitele Ing. Stanislava Březinu, vedoucí výroby paní Alenu Petrželovou a zástupce ředitele pana Antonína Koudelku.
Největším objemem práce cateringového úseku ČSA (80 % naší produkce) jsou dodávky občerstvení pro paluby letadel ČSA. Pochopitelně, už občerstvením, které na palubách podáváme, chceme pasažérům přiblížit jednu z atraktivit České republiky – českou gastronomii. Náš catering dodává jídla (pokud se nejedná o dálkové linky) jak na cestu z Prahy, tak i do Prahy. Palubní catering smluvně zajišťujeme také pro šestnáct cizích leteckých společností, které na pražské letiště létají.


Kolik lidí zaměstnává váš úsek?
V současné době u nás pracuje cca 360 lidí. Z toho polovina ve výrobě. Ostatní jsou v provozu, zásobování, ve skladech, dopravě. Pracujeme na směny. Převážná většina lidí ale v denních směnách. Výrobu jídel zajišťujeme non-stop, takže nás nezaskočí ani náhlá objednávka, pokud přistane původně neohlášené letadlo, které potřebuje urychleně během půlhodiny dodat občerstvení. Naše výroba je rozdělena na čtyři střediska. Pan Miroslav Černý je šéfkuchařem na teplé kuchyni. Na studené je to pan Karel Brož a na cukrárně je pan Miroslav Ferenc. Vedoucím expedice je pan Vít Stanislav.
V loňském roce jsme překročili hranici tří milionů vyrobených jídel a letos se naše produkce opět zvýšila. Denní průměr máme kolem deseti tisíc vyrobených jídel, ve špičkách až patnáct tisíc. Ostatně hlavním tématem vašeho minulého Všudybylu je prudký vzrůst osobní letecké dopravy. Abychom jej, včetně množství požadovaných jídel, mohli zvládat, museli jsme „staré provozy“ (budova byla uvedena do provozu v roce 1992) modernizovat. V roce 1999 jsme zde provedli rozsáhlou rekonstrukci především výrobních prostor a inovovali technologické vybavení, abychom se udrželi na špičkové evropské úrovni.

Palubní catering má výrazná specifika, a to především při skladování a transportu hotových teplých jídel.
Vyrobená teplá jídla prudce zchlazujeme. Máme zde šokovací zařízení, kde jako chladivo využíváme tekutý dusík. Tam jídla po uvaření nárazem zchladíme. Pak jdou do banky, kde je můžeme uchovávat až 72 hodin. Jsme pod pečlivým dohledem. Už jste zmínil, že musíme dodržovat velmi přísné české hygienické normy. Kromě toho máme audity od zahraničních společností, které náš catering využívají, a které samy provádějí namátkové kontroly.

Jak je to s tvorbou jídelníčků?
Jídelníčky zpravidla tvoříme na půl roku. Na letní a na zimní sezónu. Jsou dělány na základě požadavků leteckých společností. Většinou k nám vysílají své kuchaře nebo nám pošlou receptury a zadají finanční limit. My jim zpracujeme nabídku – jak co se týče cen, tak požadavků surovin. Následuje prezentace. Z ní vyjdou nějaké sestavy – „meníčka“, protože jsou i rotace menu po týdenních cyklech.

Být dodavatelem nápojů pro palubní catering ČSA je vysoce prestižní záležitostí. Je tomu tak i u dodavatelů potravinářských surovin?
Jsme zajímaví velkým odběrem, ale jsme velmi náročným odběratelem. Dbáme na vysokou stabilní smluvně dohodnutou kvalitu. Z tohoto pohledu nám dodavatelé čas od času dělají problémy. Ať pečiva, uzenin či zeleniny. Chceme např. suché šunky. Ale naši výrobci na množství, které požadujeme, nejsou zařízeni, takže se stalo, že nám došly dvě várky, které odpovídaly dohodnutým normám a při další dodávce to bylo o něčem jiném.
Nebo takové těstoviny plněné drůbežím masem. Drůbežím proto, abychom je mohli dávat např. na linky na Blízký a Střední východ. Dodavatel nedokázal udržet kvalitu a museli jsme je nahradit těstovinami plněnými sýrem. Takže momentálně třeba hledáme spolehlivého dodavatele, který by nám dodával těstoviny plněné drůbežím masem.
Pokud jde o nápoje, každé dva roky pravidelně vypisujeme výběrové řízení. Je pravda, že se o to firmy ucházejí a v případě úspěchu to používají v rámci svého marketingu jako referenci o sobě. Navíc, vzhledem k tomu, kde ČSA jejich nápoje servírují, je to účinná reklama v šedesáti destinacích světa.

Když jsem na téma catering ČSA v dubnu 1998 dělal interview s tehdejším viceprezidentem ČSA JUDr. Miroslavem Bělovským, hovořil o vašich provozech jako o nejmodernější a největší fabrice na výrobu jídla. Vy ale umíte a děláte i pozemní catering jako jakákoliv jiná solidní cateringová společnost.
Je to pro nás jisté zpestření. Rauty a recepce většinou zajišťujeme pro ČSA. Dostali jsme se ale i do povědomí dalších partnerů, kteří si nás sjednávají. Jsme jednou ze šesti cateringových společností, která má oprávnění zajišťovat cateringové služby v Obecním domě. Co se týče obsluhy, ČSA nemají žádný speciální tým lidí, který by se jí zabýval. Obsluhu zajišťujeme v kooperaci s firmou Jahofrta pana Pozníka. V případě menších akcí spolupracujeme s odborným učilištěm Dr. Peška tady z Ruzyně.ČSA Catering

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6

tel.: 02/2428 1033, 2011 4500

fax: 02/2056 1761

e-mail: Mailbox.CTG@pzu.csa.cz

www.csa.cz

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar