Menu

První dáma otevřela naučnou stezku k Lánské oboře

12. 06. 2006

Sídlo Lesní správy Lány

leží čtyřicet kilometrů západním směrem od Prahy v obci Lány. Kopcovitý terén porostlý rozsáhlými lesy s potoky, rybníky a mnoha vzácnými druhy zvěře i ryb, to vše sem od dávné minulosti přivádělo české panovníky a v roce 1921 přispělo k rozhodnutí zakoupit toto místo pro oddychový pobyt prezidenta nově vzniklého československého státu T.G. Masaryka, jeho hostů a následovníků. 21. 7. 1921 vykoupil československý stát zámek Lány i dvůr Lány, Podluží, dvůr Ploskov a lesní revíry Lány, Ploskov a Běleč. Rozhodnutím Národního shromáždění Československé republiky byl zámek Lány prohlášen za přechodné letní sídlo prezidentů republiky. Rozlehlé lesy včetně Lánské obory tak začaly sloužit pro účely reprezentace státníků a jejich hostů.

Naučná stezka
V sobotu 27. května 2006 byla slavnostně otevřena naučná stezka lesem sousedícím s lánským zámkem. Informační tabule umístěné po její trase dovedou návštěvníky až k ukázkové části Lánské obory. Turisté zde mají možnost pozorovat volně žijící zvěř z velkého posedu. Mohou tak sdílet zážitky vyhrazené dříve pouze úzkému okruhu významných osobností. Téměř dva kilometry dlouhá trasa zvyšuje turistickou atraktivitu Lán, které jsou zajímavé nejen svým sepětím s prezidentem republiky, ale také svým umístěním v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a celou řadou dalších zajímavostí. Po trase stezky jsou umístěna tři odpočívadla a 28 informačních tabulí, na jejichž obsahovém zpracování se podílely Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta České republiky a správa CHKO Křivoklátsko. Návštěvníci se na nich mohou seznámit se zajímavými informacemi o oboře a o chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Zlatým hřebem naučné stezky je úsek s výhledem do ukázkové části obory, v níž mohou návštěvníci spatřit větší množství chované zvěře. Ve vymezeném prostoru je umístěn dřevěný domek, ve kterém si mohou zakoupit drobné občerstvení, pohledy, knížku i další upomínkové a informační předměty. Slavnostního otevření se zúčastnili: choť prezidenta republiky – paní Livia Klausová, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, primátor a starostové okolních měst a obcí a další význační hosté včetně občanů Lán. Součástí slavnostního otevření byl křest knihy „Lánská obora v kresbách Vladimíra Renčína a fotografiích Věry Půžové za účasti autorů. Otevření stezky i křest knihy proběhly pod záštitou paní Livie Klausové, která v této souvislosti uvedla:
"Mám upřímnou radost z toho, že otevření naučné stezky umožní veřejnosti lépe se seznámit s přírodními krásami a zajímavostmi Lánské obory. Jde o přírodní a kulturně historický klenot, který v Evropě takřka nemá srovnání, a můžeme na něj být oprávněně hrdi. Doufám, že stezka navíc pomůže i Lánům a jejich okolí tím, že přiláká více turistů, kteří zde utratí i více peněz.“

27. května jsem se zúčastnil slavnostního otevření naučné stezky k ukázkové části Lánské obory. Je to vůbec poprvé, co je Lánská obora částečně zpřístupněna veřejnosti. Ředitele Lesní správy Lány Ing. Jiřího Jandu jsem při této příležitosti požádal o rozhovor.
Ano, slavnostní zpřístupnění části Lánské obory pro veřejnost, jehož se dnes osobně zhostila pani Livia Klausová, je skutečně historickou událostí. Naučná stezka pro veřejnost vede krásným lesem, tak abychom mohli návštěvníkům ukázat, co vše se u nás nachází, jak v Lánské oboře probíhá život apod. Díky informačním panelům umístěným podél stezky mohou lidé vidět obrázky z obory a dozvědět se, jaká zvěř zde žije. Prostřednictvím textové části se pak dozvídají řadu informací o Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jejíž je Lánská obora součástí. Samozřejmě, že jsme všichni moc rádi, že první dáma přijala nad otevřením naučné stezky záštitu. Byla jednou z těch, kdo byli této myšlence nejvíce nakloněni a bezesporu hlavní osobností, díky níž byla naučná stezka v takovémto duchu realizována. Průběžně se nechávala informovat o postupu prací a několikrát zde byla i v době její výstavby.

Zámecký areál v Lánech – jeden ze symbolů české státnosti – se tímto ještě více otvírá široké veřejnosti.
Myšlenka vzniku naučné stezky byla právě o tomto. Tato část přírodního areálu byla totiž od roku 1921, kdy československý stát zakoupil bývalé panství Fürstenberků pro odpočinek pana prezidenta Masaryka, veřejnosti nepřístupná. Lánská obora je, a to zejména mysliveckou veřejností, vnímána jako cosi mimořádného. Rád bych ale v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že by veřejnost měla pochopit, že i prezidentský pár má právo na soukromí a prostor, kde nebude rušen. Prezidentský pár ale Lánů využívá také k oficiálním státním návštěvám. Význační hosté, kteří na pozvání pana prezidenta a jeho choti prochází Lánskou oborou, jsou jejím kouzlem nadšeni. Její prostředí jim umožňuje odložit oficiální protokolární tón. V loňském roce např. oboru v Lánech navštívil slovenský prezident, polský prezident, velvyslanec USA, thajská princezna, ale také např. sedmnáct manželek velvyslanců zastupujících své země u nás v České republice. Pro mě je samozřejmě ctí, že tyto vzácné hosty mohu doprovázet.

Čím na vás obora v Lánech působí nejintenzivněji?
Nejsem s to vyzvedávat její jednotlivé aspekty a slovy uchopit genia loci tohoto přenádherného místa. Nezastírám, že myslivost je mojí láskou už po mnoho let. Činnost tady na Lesní správě je samozřejmě lesnická, myslivecká a společensko-protokolární. Coby Lesní správa Lány jsme tu proto, abychom splňovali reglement zakládací listiny. Z té vyplývá, že jsme byli založeni jako příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, vytvářející podmínky pro odpočinek a rekreaci prezidenta republiky a jeho hostů. Toto se výhradně odehrává v Lánské oboře, která má přes tři tisíce hektarů, přestože tvoří pouze necelou polovinu výměry lesní správy. Obora je prokazatelně nejstarší, nepřetržitě existující uzavřený lovecký revír v Evropě, protože z dochovaných písemných záznamů vyplývá, že již v roce 1713 zde Valdštejnové stavěli oborní plot. Asi málokomu se v životě podaří spojit svoji původní profesi a práci se svým koníčkem. Nezastírám, že toto je práce, kterou dělám opravdu rád.www.lslany.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001