Menu

Přišlí pak hned za tím od některých zvláštnějších lidí vyslaní, Theophrastus1 a Aristoteles, žádajíce dvojí věci. Předně, aby nebyli takovým příhodám jako jiní lidé poddáni. Druhé, poněvadž z Boží dobroty na tomto světě znamenitějším vtipem, uměním, bohatstvím etc. poctěni jsou (jakýmž lidem umírati obecná škoda), mohli-li by tedy před obecným houfem to privilejium míti, aby neumírali, že žádají. První žádost jejich když uvážena, odpovědíno, že věci spravedlivé žádají: protož že se jim povoluje, aby se, jak nejlépe umějí, před příhodami hájili, umělí uměním, opatrní opatrností, mocní mocí svou, bohatí bohatstvím svým. Z strany žádosti druhé poručila královna Moudrost ihned všecky nejznamenitější alchymisty svolati a takového prostředku, kterým by se nesmrtedlnost způsobiti mohla, se vší pilností pohledati. Kteříž k sobě to přijavše, rozešli se. Když se pak dlouho žádný nevracel a legáti na odpověd dotírali, dána jim pro interim2 taková resolucí, že Její Milost královna nepřeje, že takoví zvláštní lidé s jinými zaroveň hynouti mají: avšak že tomu na ten čas ještě cesty neví. Toto však za privilejium že jim dává, aby, kdež3 se jiní prostí hned za čerstva po smrti pohřbují, oni co nejdéle mezi živými aby chováváni byli; a kdež jiní po smrti jen pod zelený drn se dostávají, oni aby se kamením přikládati dali. Tohoto, a což by sobě víc pro rozdíl od chatry lidu vyšetřiti4 mohli, že se jim povoluje a na to privilejium dává.

Protož že se jim povoluje, aby se, jak nejlépe umějí, před příhodami hájili

29. 03. 2003


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1Komenský tu má patrně na mysli Aristotelova vynikajícího žáka Theofrasta (327 – 278 př.n.l.) 2prozatím 3kdežto 4vynaleznout


Hlavním tématem čtvrtých vydání Všudybylu bývá pojišťovnictví. Jak ilustruje praxe, stále jsou v Česku resorty, v nichž se vyplatí nevydávat peníze za pojištění, protože když se stane „něco neočekávaného“, například, že zaprší nebo naopak nezaprší, vyjde se do ulic s heslem: „Státe nahraď škodu, my za sucho nemůžeme!“ Opravdu si nedovedu představit, že by podnikatelské subjekty z oblasti cestovního ruchu činily totéž, protože díky mezinárodnímu klimatu (a la mocnář se podepsal pod manifest „Mým národům“) Česku vyschly zdroje turistů. Co je ale běžnou praxí, že jsme si, např. co se týče placení sociálního či jiného zákonného pojištění, všichni rovni a někteří rovnější. Toto privilejium (v souladu s Komenského čtyři sta let mladým postřehem) v oblasti podnikání zpravidla mají ti, kterým sluší, aby jako mrtvoly co nejdéle mezi živými chováváni byli.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba