Menu

Tlumočník: „Coť sem pravíl, ještě pravím, sám si sobě vinen, protože velikého cosi a neobyčejného žádáš, čehož se žádnému nedostává.“ Odpověděl sem: „A protož se trápím tím více, že ne sám já, ale celé pokolení mé bídné jest; a ještě k tomu slepé, bíd svých neznající.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Protož se trápím tím více, že ne sám já, ale celé pokolení mé bídné jest; a ještě k tomu slepé

29. 12. 2009

Cestovní ruch přináší zaměstnanost a obrovské sumy peněz těm zemím a regionům, které mají vysoký kredit. Zemím, kam se lidé z ostatních států nebojí cestovat a v nichž ráda tráví dovolené domácí klientela. Nejen úžasné dispozice, ale především prestiž České republiky je základem pro směřování dalších stovek miliard korun zahraničního a domácího inkasa do české ekonomiky. Přezírání hospodářské dimenze cestovního ruchu poškozuje i další česká odvětví, kterým se nedostává zákazníků a peněz. Mimo jiné proto, že skoro každý, kdo někam cestoval, bere za samozřejmost, že ví, o čem ten cestovní ruch je. Zpravidla je to ale z jeho strany obdobná blamáž, jako kdyby se považoval za odborníka na automobilový průmysl jen proto, že se vozí autem, nebo za finančního experta, protože každou chvíli něco platí. Bohužel, na úkor životní úrovně, sociálních jistot a perspektiv obyvatel České republiky, právě takovíto cestovatelé, jejich drtící převaha a nulová očekávání rozhodují o míře hospodářského využití potenciálu cestovního ruchu České republiky.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba