Menu

Protihluková opatření České správy letišť

05. 02. 2005

Téměř 62 milionů korun v roce 2004
O téměř dva miliony korun více než v roce 2003 – celkem 61,8 milionů Kč – investovala v roce 2004 Česká správa letišť, s.p., provozovatel pražského mezinárodního letiště Praha-Ruzyně, do realizace protihlukových opatření. V rámci celkem 228 projektů dostaly nová protihlukově utěsněná okna budovy v obcích v okolí letiště s tím, že se jednalo nejen o veřejné budovy, ale naopak v převážné míře o obytné místnosti v soukromých bytových domech. V letošním roce hodlá Česká správa letišť svůj příspěvek na realizaci protihlukových opatření ještě zvýšit a společně s aktivitami v oblasti monitoringu hluku investovat na eliminaci dopadu hluku z leteckého provozu až 100 milionů Kč.
Ing. Petr Hloušek, náměstek generálního ředitele České správy letišť, s.p., k tomu poznamenává: „S většinou obcí v okolí letiště vedeme dlouhodobě intenzivní dialog a snažíme se najít způsob, jak provozovat úspěšné letiště s co nejmenším dopadem na život jejich obyvatel. S potěšením můžeme konstatovat, že se nám to daří a většina okolních obcí letiště vidí jako dobrého souseda, který slyší na jejich požadavky a jehož přítomnost je pro ně neopakovatelnou příležitostí.“

Až 100 milionů Kč v roce 2005
Z konkrétních projektů realizovaných v rámci programu protihlukových opatření lze uvést například investici 3,8 milionu Kč vyčleněných na realizaci protihlukových úprav v základní a mateřské škole v Tuchoměřicích. Celkem 10,4, respektive 18,2 milionů Kč pak Česká správa letišť, s.p. investovala do realizace protihlukových opatření v soukromých obytných domech v obcích Hostouň a Jeneč. Zbývající peníze pak byly investovány do projektů v obcích Horoměřice, Přední Kopanina, Kněževes, Dobrovíz a Středokluky. Jak již bylo uvedeno, v roce 2005 hodlá Česká správa letišť navýšit investice do protihlukových opatření až na 100 milionů Kč. Částka 15 milionů bude směřovat do oblasti zajištění monitoringu hlučnosti provozu letiště; zbývajících 85 milionů pak Česká správa letišť, s.p. vynaloží přímo na realizaci konkrétních stavebních úprav, aby se eliminoval dopad hlučnosti leteckého provozu na obyvatele žijící v okolí letiště.

Paralelní dráha
Výrazným posunem z hlediska omezení dopadu hlučnosti leteckého provozu na obyvatele Prahy a některých okolních obcí bude výstavba a uvedení do provozu paralelní dráhy (předpoklad je rok 2009), souběžné s nynější hlavní dráhou. To umožní na minimum omezit provoz na současné vedlejší dráze, která je směřována tak, že vzletový a přistávací koridor vede přímo nad velkými obytnými celky Prahy 4, 5 a 6, kde bydlí téměř 200 tisíc obyvatel. Nová dráha odvede letecký provoz nad oblasti, kde je osídlení o 95 % nižší; navíc optimalizací řízení provozu na dráhovém systému bude pražské letiště také výrazně minimalizovat dopady hluku plynoucí z provozu na nově postavené paralelní dráze (někdy se také publikuje jako bis dráha).

15 tisíc zaměstnanců
Ruzyňské letiště nicméně neovlivňuje své okolí pouze tím, že se stará o zmírnění dopadů leteckého provozu. Samo je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu Prahy a středních Čech. V letošním roce by přímo na letišti mělo pracovat více než 15 tisíc zaměstnanců. Počet pracovních příležitostí, které letiště letos vytvoří ve svém okolí, pak dosáhne až 22 tisíc. Během dvou let by pak počet těchto pracovních míst měl dosáhnout až 30 tisíc. Zkušenosti z České republiky i ze zahraničí přitom říkají, že s každým dalším milionem odbavených cestujících vznikne v okolí letiště tisícovka nových pracovních příležitostí.

www.csl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka