Menu

Prostor Veletržního paláce je vzdušný, velký, nádherný, zkrátka ideální

20. 05. 2007

Agentura Carolina, spol. s r. o.
patří k největším českým společnostem působícím v oblasti kongresové turistiky. Je dlouhodobým partnerem Univerzity Karlovy a Národní galerie v Praze – Veletržního paláce. Loni oslavila 15 let na trhu. Je členem International Congress & Convention Association (ICCA), jež působí ve více než osmdesáti zemích světa a European Federation of Associations of Professional Congress Organizers (EFAPCO). Mezi její stěžejní činnosti patří kongresová a incentivní turistika, pořádání firemních a společenských akcí, a ve spolupráci se sesterskou společností AC EXPO pak organizace výstav a veletrhů včetně ubytovacích služeb. Odbornost a profesionalitu zajišťuje kvalitní tým odborných pracovníků a prověřené desítky subdodavatelů, což Agentuře Carolina umožňuje pružně reagovat i na vysoce specifická přání klientů.

Vzhledem k hlavnímu tématu šestého vydání Všudybylu, kongresové turistice, a tomu, že v ní Agentura Carolina hraje extraligu, první, na co jsem se její jednatelky paní Dany Kandertové v přítomnosti její dcery Petry Kandertové, marketingové a obchodní ředitelky téže společnosti zeptal, bylo, čím to začalo.
V této branži jsem opravdu dlouho. Před rokem 1989 jsem pracovala v Lékařské společnosti, kde bylo speciální kongresové oddělení. Byla to dobrá škola, protože lékařské kongresy jsou nejpropracovanější a škálou požadavků na služby nejnáročnější kongresové akce. Tato praxe ovlivnila i mé podnikání po roce 1990. Ještě dva roky po revoluci jsem si ale nepředstavovala, že bych měla agenturu a podnikala soukromě. V Lékařské společnosti se však rozpadlo kongresové oddělení, a já začala uvažovat, co dál. Byla jsem oslovena kolegy z Univerzity Karlovy, kde v té době vznikalo kongresové oddělení. Po roce váhání jsem nastoupila do Agentury Carolina, spol. s r. o. a stala se jedním z jejích spolumajitelů. I když v této branži pracuji již přes třicet let, zajišťovat kongresy mne stále baví. O to víc, když je v rámci kongresu možné realizovat cosi navíc nad standardní rutinu. Např. jinak koncipovat společenský program. V průběhu let se výrazně změnil způsob zpracovávání poptávek. Do roku 1990 bylo vše ovlivněno politikou, vízovými předpisy a vším možným, takže jsme půl roku předem měli jasno, kdo přijede, kdo nepřijede. Znali jsme počty účastníků. Pak se tempo začalo zrychlovat. Dnes se lidé na kongres často přihlašují až na poslední chvíli, což nám nekoresponduje s požadavky hotelů, které se (obzvláště u kongresové turistiky) snaží mít půl roku dopředu „své jisté“ – maximální počet záloh na účtech.

Petry Kandertové jsem se zeptal, v čem tkví kouzlo úspěchu Agentury Carolina.
Především v serióznosti. Rozhodující je přístup, protože hráčů na trhu organizátorů kongresových akcí je vícero. Je tak třeba zaujmout kvalitními službami, nápaditým programem a osobním přístupem. Vezmu-li naše dva největší konkurenty, nabízíme podobné portfolio služeb. Pokud „teď hned“ nechcete z klienta vytěžit maximum, a pak o něj přijít, tkví to nejen v kvalitních službách, ale i v přístupu. V navázání dlouhodobých přátelských vazeb. Ty se s profesionalitou nevylučují. Naopak.

Jedním z architektonicky výjimečných objektů je pražský funkcionalistický skvost – Veletržní palác, který pronajímáte třetím osobám.
Zpočátku jsme byli Národní galerií v Praze osloveni, abychom pro ni zprostředkovávali pronájmy výstavních ploch. Jak plynul čas, začali jsme pro tyto prostory vymýšlet své vlastní akce. Ostatně výstavy běžně bývají doprovodnými akcemi, obzvláště u lékařských kongresů. V případě Veletržního paláce jsme vstoupili do trochu jiné branže, než je pořádání konferencí a kongresů. Ačkoliv právě pro kongresové akce do zhruba dvou tisíc účastníků je Veletržní palác ideálním místem. Je příhodný i pro pořádání větších společenských akcí. Jeho architektonicky dodnes neotřele řešené vnitřní prostory jsou vysoce variabilní. Jsme jedineční i tím, že je umíme upravit a odekorovat i podle zvlášť neobvyklých požadavků klienta. Další výhodou prostor je možnost prezentovat zde i nadrozměrné objekty. Realizovali jsme zde např. „Renault Truck“, kdy byly do Veletržního paláce nainstalovány obrovské bagry a další zemní stroje. Kromě toho se v něm letos (29. listopadu až 1. prosince) bude konat třetí prestižní, mediálně sledovaná přehlídka zaměřená na netradiční prezentaci exkluzivních automobilových, motocyklových a lifestylových značek „mmotion“. Ve Veletržním paláci se rovněž několikrát konalo předávání hudební ceny Česká Grammy, při níž u stropu létali andělé. Konaly se zde módní přehlídky Christiana Diora, Versace aj. Prostor Veletržního paláce je vzdušný, velký, nádherný, zkrátka ideální.

V České republice dodnes všeobecně hýříme klišé v názvech úřadů a spolků, ilustrujících vnímání postavení rezortu cestovního ruchu majoritní částí české populace. Kdyby někdo přišel s nápadem vytvořit asociaci či úřad obchodu a strojírenství, obchodu a chemie, obchodu a spotřebního průmyslu atd., asi by si většina lidí ťukala na čelo. V případě (systému) obchodu a (jednoho z jeho prvků či součástí) cestovního ruchu je to na denním pořádku. Není to však znakem výsostného vnímání cestovního ruchu v rámci zahraničního a domácího obchodu. Spíš naopak. Bezradnosti české společnosti, která neví, kam s ním – kam cestovní ruch patří a nekompetence stávajících kompetenčních dělení. Tento přístup se nemůže neodrážet ani v oblasti kongresového byznysu. Kam podle vás ten český směřuje?
Praha obsadila mezi nejnavštěvova­nějšími kongresovými destinacemi světa – hlavními městy, osmou pozici. Sílí však trendy realizovat kongresy v zemích s rozvíjejícími se ekonomikami. V Asii, Jižní Americe či Africe. Důvodů je hned několik: jedná se o levnější, neokoukané a pro většinu účastníků exotické destinace. Pro Prahu je tak čím dál tím těžší kongresy získávat. Z toho důvodu je potřeba, aby do tohoto procesu byly zapojeny nejen podnikatelské subjekty – kongresové agentury, které ještě před několika lety téměř výhradně suplovaly roli státu v této oblasti propagace českého zahraničního obchodu, ale i státní, krajské a municipální instituce. Politici a úředníci mající v kompetenci podporu zahraničního obchodu by se měli seznámit s tím, že podobným vývojem prošla např. Budapešť, Vídeň atd. A že tam politické a hospodářské správní špičky došly poznání, že cestovní ruch – incoming, a zejména jeho součást – kongresová turistika, je výsostně rentabilní zahraniční obchod a že část zahraničního inkasa, které přináší, je třeba do něj ve státním zájmu reinvestovat.

Rád bych, a to i v souvislosti s propagací kongresové destinace Česká republika, otevřel téma kandidatury na pořádání letních olympijských her 2016.
Určitě jsem pro. Už sama kandidatura občanům této země přinese pozitivní a radikální posun v podobě řešení roky se kumulujících problémů. Např. v oblasti dopravní infrastruktury. A z hlediska prosazování kongresové destinace? Účinnější celosvětovou propagaci než kandidovat na pořádání olympijských her, natož kandidaturu vyhrát, žádná země, tedy ani Česko, destinace Praha a středoevropský region, mít nemůže.


www.carolina.cz
www.acexpo.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka