Menu

Hlavním předmětem podnikání akciové společnost LUKR, a.s. a jejích dceřiných společností – Karlovarská prádelna, s.r.o. a Pratex Sokolov, spol. s r.o. – je velkokapacitní praní prádla, chemické čištění, výroba a prodej hygienických papírů. Každá z prádelen skupiny LUKR, a.s. se specializuje na určitý okruh zákazníků – hotely, nemocnice, průmyslové podniky. Vedení firmy věří, že pouze vysokou specializací lze nabídnout zákazníkům služby na nejvyšší úrovni. Centrálně je tak řešena obchodní politika a nákup. Systém umožňuje výrazně zvýšit úroveň poskytovaných služeb a zároveň udržet náklady v přijatelných mezích. Stejný model jsme byli zvyklí vídat zatím spíše na západ od našich hranic nebo u jiných odvětví průmyslu a služeb. Díky vlastním provozně nezávislým filiálkám je akciová společnost LUKR schopna zakázky (a to i v případě odstávky některé z provozoven, např. kvůli havárii elektrické rozvodné sítě apod.) plnit kontinuálně bez přerušení. Od roku 2001 je držitelkou certifikátu managementu kvality ISO 9001:2000. Má všechny potřebné certifikáty a je členkou Živnostenského společenstva provozovatelů prádelen, chemických čistíren, žehlíren a barvíren ČR.

Propracovanou logistikou zejména hotely a lázně

27. 12. 2005

LUKR, a.s. poskytuje širokou škálu služeb. Praní prádla včetně žehlení či lisování (u nových zákazníků vyprání 50 kg prádla zdarma jako zkušebního vzorku). Chemické čištění. Komplexní pojištění prádla. Pronájem prádla. Pronájem kontejnerů na přepravu prádla. Logistiku svozů a rozvozů prádla. Skladování prádla. Funguje i během víkendů a svátků a je s to poskytovat služby třetím osobám – např. hostům či partnerům svých klientů. Způsob, termíny a časy svozů a závozů prádla vlastním autoparkem dokáže uzpůsobit tak, jak jednotlivé provozy (domy) požadují. Ve spolupráci s předními experty provádí poradenskou činnost v oblasti textilií a výběru prádla. Bezplatně zkušební praní vzorků textilií tak, aby klient mohl zvážit vhodnost nákupu. Před zařazením froté prádla do oběhu poskytuje službu jeho propaření, čímž se docílí stažení smyček látky a výrazně prodlouží jeho životnost.

Společnost LUKR nabízí odborné poradenství při rekonstrukcích a výstavbách hotelových, balneo či jiných prádelenských provozů; plánování dopravních tras prádla; manipulaci s prádlem (výtahy, rampy, apod.); skladování prádla; příjmu a výdeji prádla; volbě nejvhodnějších manipulačních prostředků (klece, apod.). V případě zájmu je připravena postupně převzít klientovo prádlo a kompletně se o něj starat. Amortizované prádlo na své náklady nahrazuje a doplňuje novým až do celkové obměny. Klient pak už nemusí investovat do nového prádla, protože to je mu společností LUKR pronajímáno. LUKR řeší i speciální požadavky klientů, např. věšení záclon či závěsů, dožehlování přímo na místě, balení dle požadavků, drobné opravy prádla apod.

Toaletní papíry, popř. hotelová kosmetika apod., jsou pak logickým doplňkem jejího uceleného hygienického servisu, který prádelenská skupina LUKR zákazníkům poskytuje. Jako výrobce dodává toaletní papíry (včetně speciálních s nízkým návinem apod.) a další papírenské výrobky za vysoce konkurenční ceny.
Administrativní náležitosti spolupráce, jako např. přípravu smlouvy apod., zajišťuje bezplatně. Umí uzpůsobit evidenci, oběh dokladů či fakturaci konkrétním požadavkům klienta (např. pro usnadnění sledování nákladů jednotlivých provozů).


21. listopadu jsem jel navštívit starostu Chebu. Cestou jsem se zastavil v Chodové Plané, kde sídlí rodinný pivovar Chodovar s vyhlášenou restaurací Ve skále. Ale nezašel jsem si do ní na pivo. To bych nerozřídil. Zato jsem se stavil na kus řeči u předsedy představenstva akciové společnosti LUKR pana Karla Krištofa a obchodního ředitele této firmy pana Luboše Krištofa. Slovo dalo slovo a tady je:
Začínali jsme ve strojírenství, avšak vzhledem k tomu, kde se nacházelo, jsem zvažoval, čím dalším se zabývat. Přišla mi na mysl prádelna. Zasahuje totiž do řady podnikatelských oborů a nese značné synergické efekty. Naše rozhodnutí bylo navíc podpořené tím, že místo našeho podnikání leží v centru západočeských lázní, a logicky se tedy nabízelo podnikání ve službách, které souvisejí s lázeňstvím, ubytováním apod.. A tak jsme v areálu v Chodové Plané vybudovali první prádelnu, začali se pohybovat v teritoriu Mariánských Lázní a rozrůstat. V Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji jsme odkoupili a zmodernizovali podstatnou část prádelenských kapacit. Dnes provozujeme tři stěžejní prádelny. V Chodové Plané, Sokolově a v Karlových Varech. Jejich denní kapacita je zhruba 4,5 tuny prádla za hodinu. Kromě toho máme chemickou čistírnu, čistírnu peří, šijeme péřové deky,vypínáme dečky apod. Současně vyrábíme toaletní papír, který většinou svým klientům v lázeňství a hotelnictví dodáváme bez obalů, tak aby si zbytečně nezatěžovali obalová konta. Část produkce dáváme prostřednictvím renomované české firmy do maloobchodních řetězců. Rozhodně to není nepodstatná doplňková služba.

Vaše varská prádelna slouží jako referenční místo společnosti Kannegiesser.
Ano, Kannegiesser je jedním z předních světových výrobců prádelenské technologie. Vzhledem k tomu, že jsme jednou z největších prádelenských skupin nejen na západě Česka, ale možná v republice vůbec, udělali jsme s Kannegiesserem dohodu a koupili jeho nejnovější technologii. Je unikátní konstrukčním řešením, šetrností k životnímu prostředí i výkonem. Karlovy Vary jsou asi čtvrtým místem na světě, kde je instalována.

Podnikáte v lázeňských regionech, a tak je namístě otázka ekologie.
Tím, že používáme nejmodernější technologie, splňujeme všechny standardy (či spíše nadstandardy) týkající se životního prostředí. Nejen proto, že šetříme vodu, ale protože neplýtváme chemií. Klasická pračka bere cca 30 litrů vody na jeden kilogram prádla, kdežto naše sedm a půl. V režimu vypouštění balastních vod se proto vejdeme do standardní normy karlovarské lázeňské oblasti. To pro nás znamená úspory za prací prostředky a nízké zatěžování čistíren. Vypouštíme ochlazené téměř čisté vody. Přešli jsme totiž na enzymatické prací prostředky české firmy, která je vyvinula a má je patentovány.
Dalším krokem, kam se chceme ubírat, je půjčování kvalitního prádla. Spolupracujeme s Textilním zkušebním ústavem v Brně a s Výzkumným ústavem textilním v Liberci. Ty měří míru amortizace prádla vlivem opakovaného praní a vyhodnocují kvalitu praní. Klientům jsme tak schopni předpovědět životnost jejich prádla a sdělit, kdy mají počítat s investicemi na pořízení nového. Ale i v tomto jim vycházíme vstříc. Jsme přesvědčeni, že pokud pro ně budeme dělat sdružené nákupy v řádech desetitisíců či statisíců povlečení, bude poměrná pořizovací cena na jednu soupravu daleko zajímavější, než když si je objednají v řádu desítek či stovek kusů.

Váš sokolovský provoz se specializuje na nemocniční prádlo.
Ano, je zřejmě jedinou komerční prádelnou v Česku, která nevyužívá tytéž stroje na zpracování nemocničního prádla a hotelového prádla.V současné době u ní projednáváme možnost certifikace podle německých norem RAL. Prádelna nemocničního prádla má svá specifika a řídí se přísnými hygienickými normami. Má pevně stanovený každý krok. Od navážení použitého prádla až po výstup čistého. U ní máme představu, že bychom chtěli spolupracovat aspoň s deseti nemocnicemi. Tj. zpracovávat mezi deseti až dvaceti tunami prádla denně. Sokolovská prádelna je zhruba měsíc po rekonstrukci. Je v testovacím provozu, jehož vyhodnocení proběhne v prvním čtvrtletí 2006. Naším záměrem je proniknout v tomto segmentu trhu i do Bavorska. Ani tak ne pro cenovou výhodnost, jako kvůli vysoké koncentraci obyvatel. Dopravní dostupnost směrem na Mnichov je totiž ze Sokolova obdobná jako na Prahu.

Dopravní dostupnost je čím dál větší loterií. Váš obor je ale hodně o logistice, o tom, jak zvládat odvoz a zavážení prádla, že?
Autopark společnosti LUKR čítá na třicet automobilů. Hotely, lázně a vysokoškolské koleje získáváme mj. právě svou propracovanou logistikou. Všude, kde cirkuluje větší množství ložního prádla, máme tendenci přesvědčit partnery, aby nám pronajali své prostory, v nichž by výdej prádla zajišťoval námi placený pracovník. Ten prádlo před zařazením do oběhu vytřídí, popř. opraví drobné závady (jako třeba utržený knoflík), dožehlí apod. Nabízíme i dožehlování ubrusů přímo na stole, věšení záclon atd. V našem depozitu u klienta by mělo být takové množství prádla, abychom v pohodě zvládali případné kolapsy dopravní sítě. Průměrná zásoba čistého prádla by proto měla činit kolem pěti povlečení na postel. Hospodaření klientů ale nechceme zatěžovat vázáním jejich peněz v zásobách. Proto po dohodě v těchto meziskladech doplňujeme jejich prádlo zásobou vlastního. Navíc jsme kvalitně pojištěni proti rizikům plynoucím z naší činnosti. Nikdy totiž nelze stoprocentně garantovat, že se neporouchá stroj nebo že pracovník neudělá chybu. Pokud zákazníkovi nabídneme kompletní outsourcing, vlastní lidi, vlastní prádlo, nesmí dojít k výpadku. A protože máme několik nezávislých provozů, jsme vždy schopni jeden nahradit druhým.
Další věcí je chipování prádla, což by mělo umožnit důslednější kontrolu jeho pohybu včetně eliminace rozkrádání. Zahájili jsme intenzivní práce na vývoji softwaru. V březnu 2006 bychom chtěli zahájit zkušební provoz. Kromě bezproblémového sledování prádla pomocí speciálních čteček, tedy bez zatěžování personálu našich zákazníků počítáním, umožní chipová technologie mj. evidovat, jak dlouho a kolikrát byl dotyčný kus prádla prán, a avizovat, kdy bude mít po horizontu své životnosti. Na základě chipové technologie jsme např. schopni vracet stejné povlečení na stejnou postel atd.

Existuje přísloví: „Nejsem dost bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci.“ Dobrat se v Česku byznysu ale dost často není záležitostí nejlepšího poměru ceny a kvality, ale pohříchu pouze ceny. U řady výběrových řízení je opomíjen fakt, že každá kvalita má svoji cenu, pod níž nelze jít, a že právě proto zpravidla není s to výší nákladů konkurovat nekvalitě. Díky tomuto „národnímu folkloru“ a absenci fungujících kontrolních mechanismů (viz nedávné kauzy hypermarketů, jež jsou pouhými špičkami ledovce) je u nás stále možné úspěšně vyskladňovat šmejd a vyhrávat tendry nereálně nízkými cenami.
Český byznys je dost často o praktikách podrazit konkurenci cenou a pak ji korigovat dodatečnými navýšeními. Některé cenové nabídky proto jdou pod úroveň nákladů. Čímž se stává, že se výběrová řízení po krátkém čase opakují. Vždy to totiž vyhrává jedna kapitola – cena, přestože právě z důvodu nemožnosti udržet nereálně nízkou cenu předešlými vítězi výběrového řízení se dané výběrové řízení koná již poněkolikáté. Je to stejné jako na ostatním trhu. Buď si kupuji Trabanta nebo Mercedes. I mezi nimi je rozdíl nejen v ceně, ale i ve výkonu, kvalitě a šíři služeb. V případě automobilů se ale od vyšší ceny určitě očekává větší výkon, komfort a kvalita. U prádelenství to zatím funguje tak, že převážná většina lidí má za to, že cena by měla být jednotná. Pokud možno ta nejnižší.
Prádelny LUKR neaspirují na to, aby byly nejlacinější. Snažíme se totiž, aby náš servis byl co nejlepší a nejkomplexnější. Nechodíme do soutěží, abychom se v nich podbízeli cenou. Kvalita něco stojí, a my trvale investujeme do monitoringu světových trendů, do výzkumu a vývoje, do lidských zdrojů a do nejmodernějších technologií. Na druhou stranu, pokud klient naši cenu akceptuje, dáváme mu kromě záruky špičkově odvedené služby minimálně roční stabilizaci cen. (Pochopitelně, pokud nenastane zlom v cenách energií, např. díky výraznému zdražení plynu apod.) Proto se držíme v takové cenové úrovni, která umožňuje rozvoj. Naším cílem není být nejlacinější, ale mít přijatelnou cenu a vynikající servis. Ostatně, podle našich informací, jsme certifikaci managementu kvality v prádelenství zahájili jako první s tím, že certifikační úřad od nás odkoupil dokumentaci, kterou dále používal při certifikaci dalších prádelen. V současné době už máme druhou recertifikaci na ISO 9001 a zabýváme se certifikací podle německých norem RAL, což je podmínkou, abychom mohli vstoupit na německý trh z výhodných výchozích pozic.

www.vasepradelna.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001