Menu


Česko má potenciál stát se přední evropskou golfovou destinací a golfová turistika dalším z nových velmi významných zdrojů jeho příjmů, iniciačním faktorem pro tvorbu tisíců nových pracovních míst. Agentura CzechTourism proto jako hlavní cíl v oblasti golfové turistiky od svého zřizovatele Ministerstva pro místní rozvoj České republiky dostala za úkol posilovat image Česka jako golfové destinace. V roce 2005 se tak Česká republika, a to i díky spolupráci CzechTourism a Czech Golf Travel Association (CGTA), poprvé zúčastnila veletrhu golfové turistiky International Golf Travel Market a již při své první účasti byla v rámci 6. ročníku IAGTO Awards (vyhlašuje organizace International Association of Golf Tour Operators) nominována na prestižní ocenění „Neobjevená golfová destinace roku“. V následujícím roce 2006 jej získala. Podle průzkumu KPMG patří Praha mezi TOP 5 evropských golfových destinací. V roce 2005 tvořil podíl České republiky 57 % východoevropského golfového trhu. Vzdor razantnímu zvýšení ekonomických přínosů z golfové turistiky, do roku 2020 se očekává mírné snížení tohoto podílu na 42 %, což bude způsobeno rozvojem dalších golfových destinací. Pozici nejsilnějšího si však Česko udrží.

Propagace Česka v zahraničí jako atraktivní golfové destinace

27. 01. 2007

Peter Walton, International Association of Golf Tour Operators
Dnes jsem zde proto, že jsem za International Association of Golf Tour Operators slíbil plnou podporu agentuře CzechTourism a Czech Golf Travel Association v jejich golfových snahách. V příštích třech letech by se Česká republika měla z neobjevené golfové destinace proměnit v etablovanou golfovou destinaci. Chci pomoci to celé rozjet a potvrdit, že International Association of Golf Tour Operators bude po tři následující roky podporovat českou golfovou turistiku. A pokud se mne ptáte, zdali to bude úspěšné? Jsem přesvědčen, že ano. V rámci předávání našich výročních „IAGTO Awards“ jsme loni oceňovali Britskou Kolumbii na západě Kanady. Ta byla vyhlášena „Golf Destination of the Year – North America“ roku 2007, a to ve velmi tvrdé konkurenci států USA. Před třemi roky byla vyhlášena (obdobně jako teď Česko) „Undiscovered golf destination of the Year“. Od té doby s námi úzce spolupracovala a připravila správnou strategii. To jsou pro „Neobjevenou golfovou destinaci roku 2007“ – Českou republiku – dobré zprávy. Ti z vás, kteří pracujete v této sféře, víte, jak je golfová turistika důležitá. Ale je třeba to vysvětlovat ostatním, kteří neznají ekonomické, ekologické, hospodářské, sociální a další přínosy z golfové turistiky. Proto něco statistických údajů. Jenom v Evropě je přibližně sedm až osm milionů hráčů golfu. Polovina z nich jezdí na dovolené s cílem hrát golf. Jedna třetina těchto golfistů pojede letos na dovolenou do jimi dosud nenavštívených destinací, v nichž budou moci realizovat tuto svoji prioritu – hrát golf. Proč chtít, aby hráči golfu přijížděli do České republiky? Hlavním důvodem je, že každý golfista, který cestuje do jiné země, utratí o padesát procent více peněz než běžný zahraniční turista. Golfoví turisté vydávají více peněz i za návštěvy muzeí, galerií, v barech, restauracích atd.

Marie Jehličková, Czech Golf Travel Association
Mám velkou radost, že Česká republika získala prestižní ocenění International Association of Golf Tour Operators „Neobjevená golfová destinace“. V minulých letech jsem vždycky záviděla cizím touristboardům, když si tato ocenění přebíraly, a myslela si, že by o ně Česká republika rovněž měla usilovat. No a loni se to podařilo. Když jsem k nám před osmi lety zvala zahraniční golfové touroperátory a přesvědčovala je, aby k nám vozili golfové turisty, že tu máme nádherná golfová hřiště, ťukali si na čelo a říkali: „V České republice? To jsme v životě neslyšeli. To není možné.“ Přitom díky návštěvám panovníka Spojeného království Velké Británie a Irska (v letech 1901 až 1910) Edwarda VII. (1841 – 1910) máme v Mariánských Lázních již 101 rok jedno z nejstarších golfových hřišť v kontinentální Evropě. To, že Česká republika Mezinárodní asociaci golfových toruoperátorů stála za až takovou pozornost a byla vyhlášena „Neobjevenou golfovou destinací“, je ale nejen věcí prestiže. Zavazuje nás to zhodnotit tuto devizu a udělat maximum pro to, aby světoví golfoví touroperátoři naši zemi zařadili do svých golfových brožur. Zkrátka, udělat z Česka objevenou golfovou destinaci.

Jaroslav Kunzl, Czech Golf Consulting
Golfovou turistku chápeme jako jeden ze zásadních podílů řešení toho, co (ač se nám před patnácti lety zdálo neuvěřitelnou záležitostí) trápí kluby a golfové investory. V roce 1990 u nás byla skutečně skromná základna. Zhruba pět až sedm golfových hřišť. Do roku 2007 vstupujeme se sedmdesáti, nepočítaje v to in-doory a driwingy, ale pouze hřiště, na kterých se dá golf hrát. Je to až k nevíře, že jsme se v první polovině devadesátých let potýkali s nesaturovaným zájmem golfových hráčů, že nám česká golfová infrastruktura nestačila. Dnes je to obráceně. Ve srovnání nám vychází, že na jedno hřiště máme relativně málo tuzemských golfistů. Naši členové říkají: „Pomozte nám. Domluvme se, jak na naše hřiště, která jsou napříč celou republikou ve výjimečných prostředích, přivést hráče.“ Samozřejmě, že vidíme i cestu ve zvyšování počtu tuzemských hráčů. V podpoře domácího golfového turismu, ale je to i otázka přílivu zahraničních golfových turistů a vhodného doplnění tradičních komodit odvětví cestovního ruchu právě golfovou turistikou. Statistiky jsou až neúprosně výmluvné. Pokud se v ekonomicky solidně situované rodině rozhoduje o destinaci, kam na dovolenou, zpravidla v ní bývá někdo, kdo říká: „Jedině někam, kde je golfové hřiště. Nechci prožít čtrnáct dní jenom prohlídkami památek, chci si také zahrát golf.“ Infrastruktura golfových hřišť se stále rozšiřuje. Je rozestavěna minimálně další desítka hřišť. Vzniká spousta záměrů. Musíme se proto zaměřit, aby fungovaly v kompletní provázanosti. Od dopravců přes hotelová a stravovací zařízení. Všechny prvky, které přijdou do styku s golfovým turistou. Není to tedy jen otázka infrastruktury, ale i organizace, nastavení standardů, které golfový turista očekává. Golfový turista je zajímavý i tím, že bývá ekonomicky nadprůměrně dobře situovaný. A proto stojí za to o něj bojovat.

Marie Jehličková, Czech Golf Travel Association
Nejde „jen“ o to postavit golfová hřiště, ale i o to, aby golfový servis na nich byl té úrovně, na niž jsou golfisté zvyklí ze zahraničí. Počínaje veškerými službami v hotelu, stravováním přes přepravce, průvodce až po golfové kluby a golfové touroperátory. Aby každý věděl, o čem golfová turistika je. A v tom je v Česku velká mezera. Golfová turistika není turistika jako každá jiná. Tedy, že jezdí skupiny, absolvují okružní prohlídku Prahy, večer v pivovaru a jedou zpátky. Golfová turistika má svá specifika. Proto jsem ráda, že se Česká golfová federace přičiňuje o to, aby se profesní úroveň a odborné vzdělávání v golfové turistice šířily. O tom je i dvouletý vzdělávací projekt, který se rozbíhá s podporou evropských strukturálních fondů. Slibujeme si od něj zvýšení profesionální úrovně lidí pracujících v subjektech zajišťujících řetězec služeb tak, aby golfový turista mohl být v golfové destinaci Česká republika spokojený. Aby se golfoví touroperátoři mohli spolehnout na to, že když do Česka přivedou své klienty, že všude budou vědět, jak se k nim chovat. Spokojený golfový turista se vrací a to je pro danou zemi ekonomicky nesmírně významné. Věřím, že takovýto vzdělávací projekt, který má trvat rok a půl a zatím je jen pro Středočeský kraj, uvítají i další kraje. K tomu, aby se movití golfoví turisté do Česka vraceli, musíme vytvářet podmínky také tím, aby se jim dostávala řada podnětů a oni chtěli poznávat celou Českou republiku.

Peter Walton, International Association of Golf Tour Operators
Česká republika má cosi jedinečného. Když mne k vám paní Marie Jehličková před třemi lety pozvala, abych se přijel podívat, jaká tu máte golfová hřiště, uvědomil jsem si bohatou a dlouhou historii českého golfu. Že zde máte tři zhruba stoletá hřiště. To je jedinečné. Nejprve bychom ale měli být schopni povzbudit golfové turisty, aby k vám do České republiky vůbec přijeli. Aby si ji zvolili za svoji destinaci. Ku prospěchu dosažení tohoto cíle nutno podotknout, že v Česku je spousta atraktivních míst. A to jak sídel, tak co se týče krajiny. Musíte se zaměřit na golfovou turistiku jako produkt. Abychom v ní mohli být úspěšní, musíme mít patřičnou kvalitu, cenu a propagaci. Kvalita golfových hřišť je u vás v Česku obecně dobrá. Musíme se ale ujistit, že vysokou kvalitu má každé golfové hřiště, které láká zahraniční golfové turisty. Mezi golfisty se totiž reference šíří velice rychle. Pokud zde budete mít i hřiště, která nebudou mít odpovídající kvalitu, bude to mít výrazně negativní vliv na celkovou reputaci golfové destinace Česká republika. Co se týče kolonky "kvalita služeb"do Česka zatím ještě moc zahraničích golfistů nejezdí. To má za následek, že kvalita služeb pro golfové turisty nebývá tak velká jako pro členy klubu. Může se, např. v restauracích, vyskytnout personál, který nebude schopen komunikovat německy či anglicky. Možným řešením je přivést do Česka lidi, kteří již pracují ve srovnatelných golfových destinacích (např. ve Walesu) a ovládají získávání si golfové turistické klientely, a kteří by vám předávali zkušenosti.

Rostislav Vondruška, CzechTourism
Je třeba, aby byly české veřejnosti golf a golfová turistika představovány se všemi pro ni pozitivními efekty: jak přispívají ke zvyšování jejich životní úrovně, jak vytvářejí podmínky pro vznik nových pracovních a podnikatelských příležitostí, co znamenají pro využití volného času mládeže a pro vytváření bariér proti asociálním tendencím mezi mladými lidmi. Určitě by to přispělo ke kladnému vnímání golfu nejen coby sportu, ale i k pozitivnímu rozvoji hospodářských aktivit s vazbami na golfovou turistiku. I z hlediska rozvoje mládežnického sportu je potřeba téma golf odtabuizovat. Děti se dnes věnují mnoha neméně finančně a časově náročným sportům. Dnes, a to nejen u vrcholově realizovaného sportu, není rozdíl ve finanční náročnosti zabezpečení mládežnického fotbalu, hokeje, tenisu, lyžování, cyklistiky nebo golfu.

Tomáš Kulman, KPMG Česká republika
Stále se setkáváme s tím, že golf je považován za cosi exkluzivního a nedostupného pro širší vrstvy obyvatel včetně dětí a mládeže. My víme, že tomu zdaleka tak není. Obdobně nákladné a možná i nákladnější sporty jsou např. hokej, tenis, krasobruslení, snowboarding, cyklistika aj. Z vlastní zkušenosti ale vím, že i řada vysokých úředníků golf doposud vnímá jen jako zábavu elity.

Jaroslav Kunzl, Czech Golf Consulting
Všechno má nějaký průběh. Současných cca třicet tisíc českých golfistů už je síla. Nicméně je třeba, a to i za pomoci médií, aby se golfu podařila sejmout nálepka snobství, jíž se tomuto sportu počátkem devadesátých let dostalo. Jsem přesvědčen, že se to daří.

Peter Walton, International Association of Golf Tour Operators
V počátcích byla golfová turistika převážně mužskou záležitostí. Věcí skupin mužů, kteří cestovali na short breaks nebo týdenní zájezdy, aby hráli golf. Nyní jsou nejčetnějším uskupením golfových turistů páry – muž a žena, kteří oba hrají golf. Nebo skupiny párů. Samozřejmě vedle nich to nepřestaly být smíšené nebo čistě ženské skupiny. Cestující rodiny jsou nejnovější formou v golfovém cestovním ruchu. Zpravidla to u nich bývá nějak tak, že např. tři z pěti členů rodiny hrají golf. Pro ty je důležité, aby měli k dispozici dostatečnou infrastrukturu zahrnující tréninkové louky nebo golfové akademie. A samozřejmě různé standardy. To podle svého sociálně ekonomického postavení a finančních možností. V Česku ale (podle mého názoru) stále chybí některá podpůrná zařízení. Např. lázeňské služby spojené s golfem nebo gastronomie – poskytování kvalitního vína, jídla. Proto bychom v rámci rozvoje golfové turistiky měli podporovat nejen golf, ale i doprovodné služby, kterých by cestující páry a rodiny mohly využívat. Nikdy bychom se neměli vyhraněně specializovat na jedinou ze skupin golfových turistů. Golfoví turisté by měli mít na golfová hřiště přístup i o víkendech, kdy se obvykle konají golfové turnaje, což je věcí nejen organizace, ale i konceptů a od nich se odvíjejících dispozic golfových areálů.

Tomáš Kulman, KPMG Česká republika
vyplývá, že osmdesát procent dotázaných v nejbližších letech plánuje významné investice. Finanční výkonnost, kterou respondenti očekávají, je ta, že 40 % z nich očekává excelentní finanční výkonnost svých hřišť a 26 % dobrou. To ilustruje, že provozovatelé golfových hřišť vidí svou budoucnost pozitivně. Jejich úspěšnost pochopitelně souvisí nejenom s rozvojem samotných hřišť, ale především doprovodné infrastruktury, která je nezbytná pro to, aby mohli poskytovat tří, čtyř, pětihvězdičkové služby.

Radmila Kuzicová, Česká spořitelna
Banky považují hotelnictví a leisure segment za poměrně riskantní odvětví a příliš se do jeho financování nehrnou. Postoj České spořitelny je trošku odlišný. Je tomu zhruba šest let, co byl u nás vytvořen odbor, který se prioritně zabývá financováním hotelů. V posledních letech také financováním leisure projektů, mezi něž patří i golfové facility. Současnou situaci v golfu a golfovém cestovním ruchu bych mohla přirovnat ke stavu na pražského hotelového trhu před pár lety. K dobám, kdy se všeobecně objevovaly velké nářky na kvalitu infrastruktury a služeb. V tomto segmentu v posledních letech došlo k výraznému pozitivnímu posunu. Svědčí o tom např. velký nárůst průměrné ceny za ubytování. Česká spořitelna se tohoto procesu zúčastnila a financuje řadu pražských hotelů. V posledních dvou letech se nám zdá (a tím směrem se ubírá i strategie České spořitelny), že je nutné přesunout investice a na ně navazující financování jednak do mimopražských regionů, a to do hotelového segmentu a s ním spojených leisure aktivit. V hotelové infrastruktuře, pokud vezmeme v úvahu celou Českou republiku, vidíme neuvěřitelný potenciál, co se týče investic a na ně navazujícího financování bank. Zdá se nám, že není ani tak problém z hlediska množství projektů, ale největší riziko tohoto podnikání vidíme v jejich kvalitě a hlavně v následném managementu projektů. Česká spořitelna se rozhodla, že se budeme věnovat těm z nich, které pro nás představují jistý koncept, v nichž je golf jen jednou (i když důležitou) ze složek. Velmi proto vítáme, pokud se na nás obracejí klienti, kteří chtějí nejen provozovat golfové hřiště, ale jsou si vědomi toho, že k nim musí poskytnout velmi kvalitní navazující služby. A to jak hotelové, dopravní i ve sféře doprovodných programů. Je jich potřeba nejen kvůli zahraničním, ale i domácím golfovým turistům. Další záležitostí, kterou posuzujeme, je míra vlivu sezonnosti na zdařilý chod jejich byznysu. Takže když hovoříme o konceptech, snažíme se najít takové, které jsou schopny potenciálním zájemcům nabídnout nějaké na golf navázané aktivity nejen v rámci hlavní golfové sezony, ale v průběhu celého roku. Velmi důsledně posuzujeme profesionalitu managementu dané facility. Zda je facilitu schopen řídit a přizpůsobovat tomu, co se zrovna žádá. Jedna obava, kterou jako bankovní instituce můžeme mít, je, že golfový servis v rámci golfové turistiky může jako každý jiný druh podnikání podléhat módě. Tedy, že se může jednat o „trendy aktivitu“. Co tím míním. V Praze jsme v posledních letech byli svědky obrovského nárůstu britských turistů v rámci tzv. pivní turistiky. To je ale velmi přechodná záležitost. Takže velkou výzvou pro golfové investory a operátory golfové turistiky je udržet Českou republiku trvale přitažlivou jako turistickou golfovou destinaci.
Velmi zajímavé je spojení golfové a rezidenční infrastruktury. Zatím se to týká především Prahy, ale už ji následují i další regiony. Jsou k dispozici údaje o tom, že pokud existuje projekt, který nabízí rezidenční část a k tomu golfové hřiště, případně tenisovou facilitu nebo ještě další, tak už v úvodní fázi projektu je tím velmi pozitivně ovlivněno cenové zhodnocení pozemků a rezidenčních jednotek. Golf nevnímáme jako exkluzivní záležitost. S tím, jak se zvyšuje celková životní úroveň, jsme si vědomi, že je potřeba volný čas trávit tak, aby se lidé nejen bavili, ale ruku v ruce s tím přispívali ke své dobré psychické a fyzické kondici.

Peter Walton, International Association of Golf Tour Operators
Co se týče trendů a subjektů bankovního sektoru, kterým záleží na tom, aby golfoví turisté přicházeli do Česka: Od roku 1990 do roku 2001 se růst golfové turistiky oproti běžné turistice zvýšil trojnásobně. Po roce 2001 se celková dynamika růstu cestovního ruchu snížila, ale golfová turistika pouze o polovinu oproti poklesu dynamiky celkového cestovního ruchu. V rámci vývoje po 11. září se dynamika rozvoje golfové turistiky opět zvýšila. V roce 2005 dosáhla úrovně, kterou měla před 11. zářím. V příštích letech je očekáván její globální růst. Golf se stal sportem, který je in. Dříve to byla záležitost pouze pro bohaté lidi, ale nyní je běžným módním sportem dětí. Na tento trend reagují golfové kluby na celém světě. Až bude těmto dnešním dětem třicet čtyřicet let, způsobí to obrovský nárůst golfové turistiky. A pokud by mi byla položena otázka, zda přijedou za golfem i do České republiky, odpovídám: Pokud budete pokračovat v započatém trendu, tj. že státní i soukromý sektor bude reagovat na poptávku na trhu, přilákáte k vám golfové turisty a banky budou moci podpořit více bezpečných investic, tak by tu mělo být řečeno, že ano.

www.czechtourism.cz/tmp/golf
www.czechtourism.com
www.iagto.com

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka