Menu

Projekty CzechTourism pro rok 2010

23. 01. 2010

Atraktivní Czech Speciále
Projekt Czech Specials (www.ochutnejtecr.cz), na kterém CzechTourism spolupracuje s Asociací hotelů a restaurací a Asociací kuchařů a cukrářů, se věnuje popularizaci tradiční české kuchyně. V příštím roce se dočká ještě většího zviditelnění, a to díky akcím, které budou atraktivní pro laiky i odborníky. V České republice bude probíhat soutěž nazvaná Czech Food Cup, kdy se mezi s sebou utkají kuchaři z restaurací, které mají certifikát Czech Specials. V Polsku, Maďarsku a Rakousku bude na programu tzv. road show, tedy série akcí, které budou propagovat českou gastronomii.

Propagace lázní
Tým lázeňství chystá na rok 2010 větší mediální kampaň na podporu domácího lázeňského cestovního ruchu. Kampaň poběží celkem čtyři měsíce a bude lákat české samoplátce do tuzemských lázní všemi komunikačními prostředky. V reklamách budeme odkazovat na webové stránky www.ceskelazenství.cz, kde se návštěvníci dozvědí vše podstatné o českých lázních.

Úžasně jiná svatba
Kampaň se sloganem Your Stunningly Different Wedding propaguje ve Velké Británii Českou republiku jako atraktivní destinaci pro svatební a líbánkovou turistiku. Až do srpna 2010 se bude vysílat reklamní spot na televizním kanálu Wedding TV, na začátku ledna se rozbíhá kampaň v londýnském metru, která láká výstižným sloganem LET PRAGUE BE YOUR VALENTINE. CzechTourism bude Českou „svatební“ republiku propagovat také na veletrzích UK Wedding Show a The National Wedding Show.

Češi do Česka – Kudy z nudy
Projekt má za cíl podporu domácího cestovního ruchu a bude prezentovat dovolenou v Česku v první velké a ucelené marketingové kampani na celostátní úrovni. Zahrnuje tři aktivity. První – televizní, rozhlasová a printová kampaň – ukáže cestování po Česku jako sympatickou aktivitu pro všechny věkové kategorie. Další pak představí turistická informační centra jako důležitý zdroj informací při cestování. Třetí aktivitou bude kompletní přestavba portálu www.kudyznudy.cz, který má ambici stát se hlavním informačním zdrojem pro cestování po Česku. V roce 2010 se také můžete těšit na druhý ročník soutěže Ceny portálu Kudy z nudy. Její cíl je stejný jako smysl celého portálu – podpora a oživení domácího cestovního ruchu, motivace českých turistů k cestování po tuzemsku a pomoc podnikatelům s propagací jejich nabídek.*

Jak nás vnímají zahraniční návštěvníci?
V oblasti cestovního ruchu existují statistiky zaměřené především na kvantitativní údaje, jako jsou počty hostů v ubytovacích zařízeních ap. Pro marketingové potřeby je však nutné znát motivaci zahraničních turistů pro cestování, ale i to, jak vnímají Českou republiku. Proto je tu projekt, který se věnuje monitoringu zahraničních návštěvníků. Díky němu definujeme profily zahraničních návštěvníků v ČR a zjistíme, jak vnímají značku „Česká republika“. Informace o turistech získáme za pomoci rozsáhlého dotazníkového šetření, které bude probíhat v deseti evropských zemích.*

Informace o českých turistech
Náplní dalšího z projektů bude sběr informací pro domácí cestovní ruch. Chceme zjistit, jaké jsou profily českých návštěvníků v turistických regionech. Výsledky budou prezentovány odborné veřejnosti a budou užitečné i při přípravě marketingových aktivit propagace cestovního ruchu v České republice.*

Soutěž EDEN
Téma soutěže European Destination of Excellence (EDEN), jejímž cílem je zviditelnění méně známých turistických oblastí, zní Voda – turistický cíl. Přihlásit se tedy mohou ty lokality, jejichž turistická nabídka je založená na přírodních vodních zdrojích. Soutěž vyvrcholí v dubnu, kdy bude při slavnostním ceremoniálu vyhlášen národní vítěz (www.eden-czechtourism.cz).

Další akce Visegrádské čtyřky
V rámci spolupráce zemí Visegrádské čtyřky budou i v roce 2010 pokračovat společné projekty s cílem podpořit příjezdový cestovní ruch do regionu členských států. Mezi hlavní aktivity bude tradičně patřit účast na významných světových veletrzích ITB Asia Singapur, COTTM Peking, dále budou pořádány workshopy a roadshow v hlavních zdrojových zemích, zejména v Rusku, Japonsku a USA. V průběhu roku 2010 by měla být spuštěna nová verze webu www.european-quartet.com, který bude přispívat ke zvýšení informovanosti o zemích V4 jako unikátním kulturně-historickém turistickém regionu.

Více kongresů do regionů
Cílem nově vzniklého sdružení Czech Convention Bureau je jednotná propagace České republiky (doma i v zahraničí) jako kongresové a incentivní destinace a následné navýšení počtu akcí v regionech. Jednou z prvních aktivit bude propagace na GO a Regiontour v Brně. Členské kraje, které jsou do projektu zapojeny, se tu představí pod hlavičkou Czech Convention Bureau na společné expozici. Dále se připravuje účast na veletrzích CONFEX, BEDOUK, MEEDEX a AIME a společná prezentace v publikacích, které vydává britské specializované MICE vydavatelství CAT publications. Na domácím trhu připravujeme ve spolupráci s Jihomoravským krajem dva FAM tripy. Také proběhnou kampaně propagující ČR jako kongresovou destinaci. Budou zacíleny na domácí firmy, které mají potenciál v MICE byznysu.

Nově v Jekatěrinburgu
CzechTourism plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku 2010 otevřít druhé zahraniční zastoupení (ZZ) v Rusku, a to ve třetím nejdůležitějším městě Ruska a centru obchodu, Jekatěrinburgu. Důvodem je nárůst turistů z Ruska o 30 % v roce 2008. ZZ v Jekatěrinburgu se bude starat o asijskou (zauralskou) část Ruska a také o státy bývalého Sovětského svazu (Ázerbajdžán, Kazachstán, Uzbekistán), které přejdou z kompetence zastoupení CzechTourism v Moskvě. ZZ Moskva bude nadále pokrývat evropskou část Ruska, Bělorusko a nově mu přibude Estonsko.
Filip Remenec, mediální oddělení CzechTourism -
media@czechtourism.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo