Menu

Městské i soukromé pražské vinice otevřou své brány v rámci prvního ročníku projektu, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost s jejich historií a současnou programovou a produktovou nabídkou. Slavnostní zahájení proběhne večer 23. června 2017 v trojské Botanické zahradě hl. m. Prahy. Víkend 24. a 25. června 2017 bude věnován jednotlivým vinicím. Projektu se účastní: vinice sv. Kláry Botanické zahrady hl. m. Prahy; vinice vyšehradské kapituly a Národní kulturní památky Vyšehrad – Starého purkrabství; vinice Salabka; vinice Grébovka; Svatováclavská vinice; vinice Pod Vyšehradem; Modřanská vinice; vinice Machálka; vinice Albertov; vinice Baba; a Strahovská vinice.

Projekt Pražské vinice 2017

04. 05. 2017

Na tiskové konferenci 17. února 2017 na stánku hlavního města Prahy na veletrhu Holiday World radní hl. m. Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Jan Wolf představil projekt Pražské vinice 2017 aneb Putování vinicemi hlavního města Prahy. Po jejím ukončení jsem jej požádal o pár slov.
Co se týká koncepce projektu pražských vinic, ta se odvíjí od potřeby směrovat Pražany, turisty a návštěvníky hlavního města také do částí metropole, které se nacházejí mimo centrum Prahy. V roce 2016 Prahu navštívilo přes sedm milionů přenocujících turistů a pět až šest milionů jednodenních návštěvníků. Vzhledem k tomu, že Praha má milion dvě stě tisíc stálých obyvatel, to v průměru vychází, že Prahu každý měsíc navštívilo jednou tolik lidí. Z toho je zřejmé, že není možné, aby se všichni kumulovali v jejím centru, a že je třeba jim nabídnout další příležitosti k poznávacím a volnočasovým aktivitám. A v tomto směru má Praha mnoho co nabídnout. Návštěvy pražských vinic jsou jednou z vítaných možností, jak rozšířit povědomí o Praze nejen jako o unikátním (nejen historickém) urbanistickém komplexu, v němž se lze setkat s téměř všemi evropskými stavebními slohy, od jehož zapsání na seznam UNESCO letos uběhne pětadvacet let. Pražské vinice se vesměs (vyjma těch v areálu Pražského hradu a na Vyšehradě) nenacházejí v historickém centru Prahy. Jsem rád, že se koncem druhého tisíciletí našli nadšenci, kteří je začali obnovovat. Dnes jsou z nich profesionálové produkující kvalitní vína, jež hlavní město Praha s hrdostí využívá ke své propagaci. V Praze je jedenáct aktivních vinic. Většina z nich bio. Rádi bychom, aby pražští vinohradníci vytvořili celoročně aktivní spolek, který bude spolu s hlavním městem Prahou šířit informace o pražské vinařské oblasti. Tedy aby to nebylo pouze o vinobraní, burčáku či svatomartinském vínu, ale aby tento spolek organizoval nebo zastřešoval popularizační akce zaměřené na roční pracovní cyklus ve vinohradu. Aby návštěvníci vinic mohli například vidět zastřihování vinné révy apod. Určitě bychom přivítali aplikaci do mobilních telefonů, která by Pražany a návštěvníky Prahy prováděla po pražských vinicích. Už dnes má Prague City Tourism za úkol prezentovat pražské vinice na svém internetovém portálu, který má pětadvacet jazykových mutací, kde se domácí návštěvníci i cizinci mohou seznamovat s tím, že Praha není pouze o památkách, ale i o festivalech a dalších kulturních eventech a společenských, volnočasových aktivitách. O vínu se říká, že je nápojem králů. Vzhledem k loňským oslavám 700 let od narození císaře a krále Karla IV., který se zásadně zasloužil o rozkvět pražského vinohradnictví, je to velmi příhodné rčení. Jsem rád, že v červnu tohoto roku odstartuje tento unikátní projekt, který bude tuzemské i zahraniční návštěvníky seznamovat s bohatou historií a současností pražských vinic a přibližovat jim ušlechtilou kulturu pití vína.

Pane radní, na jedné z obálkových stránek Všudybylu hlavní město Praha zve na výstavu „Praha světová“.
Jedná se o tematickou veřejnosti 24 hodin denně volně přístupnou venkovní výstavu v ulici Na Kampě. Zahajovat ji budeme 6. května a potrvá do 4. června 2017. Souvisí s 25. výročím zapsání historického centra Prahy, respektive Pražské památkové rezervace, na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Výstava srozumitelnou názornou formou představí historické, urbanistické, umělecké i přírodní hodnoty historické Prahy, a rád bych na ni pozval Pražany i návštěvníky Pra­hy.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar