Menu

Investor: Řízení letového provozu České republiky, s. p.
Architekt: Kania Ostrava, a. s.
Zastavěná plocha bez parkoviště: 575 m2
Celková užitná plocha pro ŘLP ČR, s. p.: 1274 m2
Investiční náklady výstavby a budoucí generální dodavatel budou předmětem veřejné zakázky.

Zahájení projektu: únor 2011
Zpracování projektové dokumentace: 2012–2013
Poklepání základního kamene: 21. září 2013
Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby: 2013–2014
Výstavba: 2014–2015
Přechod a zahájení poskytování služeb: 2015–2016

Projekt nové řídicí věže na Letišti Leoše Janáčka Ostrava slavnostně zahájen

27. 10. 2013

Slavnostním poklepáním základního kamene v sobotu 21. září 2013 za účasti primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara a členů vlády státní podnik Řízení letového provozu České republiky oficiálně zahájil projekt nového provozního střediska a letištní řídicí věže (TWR Ostrava). V rámci právě probíhajících Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády ČR 2013 se slavnostního aktu zhostili generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu ČR Jan Klas, ministr dopravy Zdeněk Žák a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Řízení letového provozu ČR projektem završí program obnovy regionálních letišť. Nová provozní střediska a řídicí věže byly v jeho rámci v minulých patnácti letech postaveny a úspěšně uvedeny do provozu na letištích v Brně a Karlových Varech.
„Nové provozní středisko a řídicí věž na ostravském letišti zajistí poskytování bezpečných, moderních a nákladově efektivních letových provozních služeb a současně vytvoří komfortní zázemí pro personál nejméně na příštích třicet let,“ uvedl generální ředitel ŘLP ČR Jan Klas.
Potřeba nové řídicí věže je vyvolána rostoucím významem Letiště Leoše Janáčka Ostrava v dopravní infrastruktuře Moravskoslezského kraje. Jen v roce 2012 zaznamenalo ostravské letiště víc než 21 tisíc pohybů. „Letiště je významnou vstupní branou do našeho regionu. Velkou perspektivu mu dává jeho poloha v evropském geografickém kontextu. Důležitým bodem je i v přepravě zboží. Rozvoj leteckého carga podporuje nedávno vybudovaná podnikatelská a logistická zóna v těsné blízkosti letiště,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
„Před čtyřmi lety se Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově díky novému světelnému zabezpečovacímu systému stalo druhým nejmodernějším letištěm v Česku. Zbývá postavit špičkovou řídicí věž. Věřím, že se po všech peripetiích tento poslední citelný hendikep podaří překonat a Ostrava během tří let srovná krok s evropským standardem,“ řekl ministr dopravy Zdeněk Žák.
Z hlediska samotného umístění na letišti a technického provedení bude nové středisko řízení letového provozu a řídicí věž splňovat všechny náročné parametry nezbytné pro tento typ objektu. Pracoviště řídících letového provozu se bude nacházet v nejvyšším šestém podlaží, 20 metrů nad úrovní ranveje. Výška a umístění řídicí věže umožní optimální výhled na oba prahy vzletové a přistávací dráhy 22/04, v rozsahu 360 stupňů bez překážek viditelnosti, včetně výhledu do prostoru konečného přiblížení z obou směrů. Speciální zasklení, akustická neprůzvučnost a eliminace sluneční radiace pak vytvoří řídícím letového provozu potřebný komfort pro bezchybný výkon jejich funkce. Zvýšené požadavky na optickou pohodu na tomto stanovišti také zajistí nejnižší hodnoty vnitřní i vnější světelné reflexe. Na nejvyšší možné úrovni pak budou v celém objektu realizovány prvky požárního zabezpečení, sledování vstupu a pohybu osob a řešení záložních zdrojů elektrické energie.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba