Menu

Program MOŽNOST VOLBY JAKO SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM se u nás rozvíjí

21. 12. 2000

Nekuřácké a kuřácké zóny? Stůl pro kuřáky? Nekuřácký pokoj v hotelu? To všechno jsou témata, která se spojují v programu MOŽNOST VOLBY JAKO SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM (Courtesy of Choice), který se již pátým rokem krok po kroku rozšiřuje v České republice. Smyslem Courtesy of Choice – volby kuřáckých a nekuřáckých zón – je přizpůsobit se v restauracích a hotelech požadavkům všech hostů v duchu pohostinnosti a vzájemného respektu.

Poté, co v polovině loňského roku převzala zavádění a udržování tohoto programu agentura Smart communications, proběhlo několik důležitých novinek: agentura prověřila stav programu v hotelech, ve kterých již byl program zaveden a kontaktovala management těchto hotelů pro případné nové proškolení personálu, dodávku označení kuřáckých a nekuřáckých zón a operativně řešila aktuální potřeby a dotazy spolupracujících hotelů. I nadále je pro všechny hotely a další ubytovací a stravovací zařízení možnost kdykoli kontaktovat agenturu s jakýmikoli dotazy nebo podněty ohledně programu.

Počátkem zimy vstoupil program do hor
Na podzim loňského roku, ještě v průběhu příprav tohoto vydání Všudybyla, byl program zaveden v nových ubytovacích zařízeních: na základě doporučení vedení řetězce OREA HOTELS a po dohodě s jednotlivými řediteli těchto hotelů se na přelomu listopadu a prosince 2000 zavedl program MOŽNOST VOLBY JAKO SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM do hotelů Horal, Arnika a Central ve Špindlerově mlýně. Dále se program v tomto krkonošském středisku zavedl v nové pasantní restauraci hotelu Harmony, který má s programem již několikaleté zkušenosti.

Informace pro hoteliéry a restauratéry na internetu
Počátkem roku 2001 se otevřely internetové stránky www.moznostvolby.cz, na kterých je umístěna a průběžně aktualizována prezentace programu MOŽNOST VOLBY, ale také zde návštěvník najde další informace ohledně tohoto tématu: vývoj legislativního prostředí, komentáře z pohledu profesionálů, zkušenosti z terénu v jednotlivých ubytovacích a stravovacích zařízení a praktické návody jak postupovat, pokud je zájem o zavedení programu. Tyto internetové stránky jsou vytvořeny výhradně pro Českou republiku a akceptují specifika našeho podnikatelského prostředí.

Připravuje se motivace pro zaměstnance
Nejspíše ještě v předjaří bude připravena motivační soutěž, která v průběhu roku 2001 podpoří zavedení a kvalitní servis programu MOŽNOST VOLBY v ubytovacích a restauračních zařízeních. Tato soutěž pomůže přímé motivaci zaměstnanců v zařízeních, která program zavedla nebo zavedou v příštím roce. Připravují se samozřejmě finanční i věcné ceny pro podniky, ve kterých je zákazníkům v souvislosti s programem věnována náležitá péče, ale samozřejmě se také připravuje objektivní průběžné hodnocení služeb ve spolupracujících hotelech a restauracích. Zkrátka MOŽNOST VOLBY přináší pro spolupracující zařízení nejenom jasné a potřebné know-how, ale také jeho průběžnou podporu. Označení hotelu či restaurace, kde je program zaveden, symboly programu se pomalu ale jistě stává novým rozměrem ve škále nabízených služeb. Logo programu se již standardně objevuje v hotelových průvodcích, na propagačních materiálech i na internetových stránkách.

MOŽNOST VOLBY spolupracuje s profesionály
Program MOŽNOST VOLBY byl již před lety přijat a je u nás podporován svými profesními partnery: Národní federací hotelů a restaurací ČR a Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu. Obě profesní organizace program systematicky přibližují svým členům v členských informačních materiálech i na pravidelných a výročních zasedáních.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně programu MOŽNOST VOLBY neváhejte a kontaktujte:

Smart communications
p. Matouš Duchek
Těšnov 1, 110 00 Praha 1
tel.: 02/21 87 52 50, fax: 02/21 87 52 53
email: smart@smartcom.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo