Menu

Ale hledě já po nich, vidím, že mi jedni hřbet obracejí, druzí hlavami kroutí, třetí na mne okem mhourají, čtvrtí prstem hrozí, pátí vidličky ukazují. Naposledy někteří se oboříc, seženou mne a vstaví jiného, hrozíc, že na tom dosti nebude. Já lekna se běžím pryč, k svým vůdcům řka: „Ale bídnějšíhož toho světa! však se pak s jedním všecko trhá!“ „Bezpochyby,“ řekl tlumočník, „proč se nemáš na pozoru, aby sobě lidí nedráždil? Kdo s lidmi býti chce, k lidem se formovati musí: ne tak jako ty všudy z hloupa tesati2.“

Proč se nemáš na pozoru, aby sobě lidí nedráždil?

28. 01. 2008


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 schvaloval 2 hloupě tlachat, počínat si


Bojkot kandidatur MICE akcí včetně sabotování té sama o sobě nejpřínosnější – olympijské, nevstřícnost vůči turistům a útlum cestovního ruchu je pro každou zemi hospodářskou ztrátou. Záhy po útoku na „dvojčata“ to ilustrovala i výzva prezidenta USA George Bushe: „Chcete-li nám pomoci, navštivte New York.“ Řada lidí a firem si pobyty, firemní a kongresové akce zařizuje sama. Vždy ale bude obrovské množství těch, kteří chtějí, aby jim je někdo připravil, a to zpravidla kvalitněji a levněji, než by to dokázali sami. A tak i díky službám profesionálních organizátorů MICE akcí a cestovních kanceláří ohromné množství lidí odjinud vydává své peníze za služby a další zboží jinde. Vytváří tlak na zřizování a udržení pracovních míst a podnikatelských aktivit. Roztáčí kola ekonomik navštěvovaných destinací a výrazně tím přispívá k stabilitě tamních vlád a oblibě vládních politických stran. Ostatně, tržní ekonomika je postavena na zákonitostech trhu. Základem jeho fungování je spotřeba, resp. spotřebitelé. Ti odjinud, zvláště pak účastníci MICE akcí, přispívají k blahobytu a koupěschopnosti domácích spotřebitelů i tím, že za to samé utrácejí sto až tisícinásobky toho, co oni.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba