Menu

Žijeme v době, ve které platí, že čas jsou peníze, a času, zejména pak pro sebe a rodinu, máme velmi málo. Dnes již uznáváme, že na další činnosti a služby, které potřebujeme ve svém životě, je vhodné si najmout odborníky. Začínáme uznávat práci druhého a víme, že každé dobré zboží, práce, služby a informace mají svou cenu. To samozřejmě platí také při přípravě a výběru dovolené.

Pro oblast jaderského pobřeží, na českém trhu unikát

26. 03. 2006


AF


Jadranské pobřeží Chorvatska a Černé Hory je českými turisty nejnavštěvovanějším pobytovým místem. Proto je tu zřejmě také nejširší konkurence českých touroperátorů, nabízejících pobyty ve stanových kempech, chatkách, hotelích, v soukromí přes pobyty na jachtách až po nejluxusnější v pětihvězdičkových resortech all inclusive. Tímto konstatováním jsem na téma „před hlavní sezonou“ začal rozhovor s předsedou představenstva a ředitelem akciové společnosti m'plus travel, a.s. panem Antonínem Fedorjakem.
Ano, na Jadranu je hodně konkurence, ale cestovní kancelář m'plus travel se v ní rozhodně neztrácí. V mnoha případech jsme totiž jiní a zákazníkům se věnujeme osobně. Předkládáme jim na poměry trhu nadstandardně kvalitní nabídku po celém jadranském pobřeží a ostrovech – špičkové lokality, služby, hotely, apartmány, samostatné vily, vše dalece převyšující v Česku zažité povědomí o dovolených na Jadranu. Naším mottem totiž je: „Luxusní dovolená není výsadou exotických krajů. I na Jadranu Vás umíme hýčkat!“

Proč m'plus travel?
Cestovní kancelář m'plus travel vznikla v roce 1991. V té době jsem už více než pětadvacet let zastupoval Cestovní kancelář mládeže. To jméno jsem reprezentoval rád a asi dobře, o čemž napovídá, že jsem si z té doby dodnes udržel mnohá přátelství a přízeň obchodních partnerů. Po rozpadu CKM a vzniku samostatné soukromé cestovní kanceláře jsme proto k původnímu názvu přidali „Plus“. Pak se jméno naší cestovky ještě trochu vyvíjelo, až dospělo do současné verze „m'plus travel, a.s.“.

Když se řekne „Jadran“, vybaví se mi poslední dobou hodně medializovaný atak na projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky „Mořský koník“ zaměřený na léčebně ozdravné pobyty pro některé skupiny chronicky nemocných dětí. Zrušením „Mořského koníka“ by sice zbylo o něco víc peněz na nákupy farmak a úhrady léčebných výkonů, avšak ne tolik, aby dokázaly to, co uzdravující příroda. Takže, aby se dosáhlo alespoň trochu blížícího se léčebného efektu, bylo by potřeba více peněz na vyskladnění více léků a na provedení více léčebných výkonů. Naopak zachováním projektu „Mořský koník“ a podmínek pro to, aby příroda mohla dál děti uzdravovat, by tolika peněz nebylo potřeba. Je podle vás, pane Fedorjaku, dostatečně morální snižovat zisky farmaceutickým firmám, soukromým praxím a nemocnicím ve prospěch lázeňství a cestovního ruchu?
Především ve prospěch dětí. Jsme autory programu „Mořský koník“, který jsme předložili v roce 1994. Až do dneška jsme společně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, která jej měla pro své nejmladší pojištěnce, realizovali dvanáct ročníků. Už staří Řekové a Římané věděli, že thalasoterapie (thalassa – moře, terapie – léčení) je jednou z nejúčinnějších forem navracení zdraví. Navíc dlouhodobě působící a v současné době nejméně nákladnou. Tj., výrazným způsobem snižující potřebu aplikací farmak, protože léčí a uzdravuje mořská voda, mořský vzduch a slunce. Bohužel, ne vždy a u každého je ale zájem léčit totožný s cílem uzdravovat. Vzdor tomu se snažíme, aby děti vycestovávaly a mohly trávit třítýdenní léčebný pobyt u moře. U indikací, jako jsou: psoriáza (MKN L40) všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém (MKN L20); tzv. dermorespirační syndrom v soustavném léčení, tj. atopický ekzém (MKN L20) v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích (MKN J40 – J45); bronchiální astma (MKN J45) a jeho podskupiny, v soustavném léčení; chronická obstruktivní plicní nemoc (MKN J448), v soustavném léčení; alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem (MKN J30); chronický zánět vedlejších nosních dutin (MKN J32) a jiná respirační, dermatologická, alergologická a ORL onemocnění, která mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organizmu dítěte, je to totiž v současné době nejúčinnější známý prostředek, jak jim pomáhat. Úmyslně jsem vyjmenoval některé diagnózy, aby bylo evidentní „cui bono“ – v čí prospěch. Odmítavé až bouřlivé reakce rodičů nemocných dětí na snahy zrušit „Mořského koníka“ jsou oprávněné a nesmírně emotivní. Proto hledáme cesty, jak (povětšinou) chronicky nemocným dětem i nadále umožnit léčebné pobyty. Resumé pro letošní rok je, že „Mořský koník“ bude v nějaké redukované formě pokračovat. V tuto chvíli zpracováváme koncepce tak, aby mohl být realizován i v budoucích letech.

Člověk je tvorem společenským. Vzdor překotnému vývoji v zavádění informačních technologií mají k sobě lidé čím dál dál. Čím vyspělejší technologie, tím větší míra odlidštění. Je pochopitelné, že na jedné straně stoupá prodej po internetu, ale na druhé i potřeba se potkávat. Potřeba komunikovat s živým člověkem, tedy i mimoverbálně – všemi smysly, se stává čím dál účinnějším pomocníkem na straně prodávajících, a to zejména u luxusního zboží, tedy včetně zájezdů, kdy je téměř nemyslitelné tento společenský faktor vynechávat.
Této filozofii odpovídá nabídka našeho katalogu „Perly Jadranu Exclusive“. Jednu dobu jsme ke katalogům začali přidávat „CD“ a „DVD“, avšak klienti stejně v nezmenšené míře měli potřebu s námi své dovolené konzultovat osobně, tváří v tvář. Ano, dochází k polarizaci. Rozhodně neubývá těch, kteří naše zájezdy nakupují po internetu, a přitom se stále rozrůstá okruh zákazníků, jež přicházejí k našim prodejcům nebo přímo k nám do cestovní kanceláře s tím, že chtějí specialistu, s kterým chtějí konzultovat svoji dovolenou a který jim dovolenou připraví. „Perly Jadranu Exclusive“ jsou absolutní novinkou. V době, kdy jsme ji připravovali, se řada konkurentů u našich partnerů v Chorvatsku snažila zjistit, co že to m'plus travel chystá. Mnozí z nich se pokusili o podobný produkt. Avšak naštěstí ne zcela pochopili náš záměr. Takže tvrdím, že pro oblast jaderského pobřeží – od Slovinska po Černou Horu – máme na českém trhu unikát. Na základě našich více než pětatřicetiletých zkušeností jsme na Jadranu vytipovali nejvhodnější lokality a objekty od čtyř do pěti hvězd – apartmány, hotely, vily, místa, kde působí naši nejlepší a nejrenomovanější obchodní partneři, hotelové řetězce či resorty, které garantují kvalitu, srovnatelnou s kterýmkoliv exkluzivním místem na světě.

Čím se dopravit např. do vámi nabízeného nádherného letoviska Bol na ostrově Brač? Když pojedu osobním vozem, může to být romantický zážitek a la „Bezstarostná jízda“.
To máte tak… Pojedete-li autem, přestože máme novou dálnici, nikdo vám nemůže garantovat hladký průjezd, zejména v průběhu hlavní sezony. Z tohoto důvodu nabízíme leteckou dopravu a vedle „economy class“ i „comfort class“ s individuální péčí. Po příletu do Splitu pak individuální servis, pronájem osobního auta tak, aby zákazník od první chvíle nepozbyl přesvědčení, že své peníze dobře investoval, že je o něj kvalitně postaráno.

„Okolo Ústí Bílina teče, kdo si k ní přičichne, chytnou ho křeče…“ tak to už naštěstí není pravda! Naopak, životní prostředí v severních Čechách se pro nás, co už zde něco pamatujeme, úžasným způsobem spravilo. A navíc máte nádherné lezecké a turistické terény a i další atraktivity, takže se v Ústí nad Labem a kolem něj dnes děje byznys nejen chemický, ale i turistický.
Na své město Ústí nad Labem jsem hrdý. Nejenže v něm m'plus travel od prvopočátku sídlí, ale v rámci incomingu využíváme v něm a v jeho okolí hotely, mezi něž patří i náš vlastní v Mezné v Českosaském Švýcarsku. V současné době kvůli jeho renovaci a začlenění do hotelové sítě hledáme partnery. Krásně je nejen u nás na Ústecku. Já tvrdím, že je chybou, že turistická přitažlivost České republiky je opomíjena v hospodářských vizích českých státníků a politiků. Ve světě jsou totiž aplikovány dvě metody hodnocení turistické bonity zemí. Jedna má pětatřicetibodovou a druhá třiapadesátibodovou stupnici. U obou systémů hodnocení k dosažení plného počtu bodů Česku schází vždy jen jedna jediná položka, a tou je moře. Avšak i moře máme, i když „jen“ třetihorní, léčivé, hluboko v podzemí. Česko rozhodně patří k zemím, které mohou nabídnout obrovskou škálu atraktivit. S nadějí v započatý trend snad mohu doufat, že se pohled na odvětví cestovního ruchu a přístup k němu v Česku začíná trochu lepšit.

Zákazníci se v posledních letech daleko více zajímají, jaké má která cestovní kancelář zázemí a garance.
Dobré jméno je náš stěžejní kapitál. Cestovní kancelář m'plus travel je už řadu let pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, a to i v rámci zákonného pojištění proti úpadku. Máme u ní složenu poměrně vysokou kauci. Podnikáme a děláme tuto práci nejen proto, že nás živí, ale také, že nás baví. Navíc v Ústí nad Labem nás každý zná, a pokud bychom udělali nějakou chybu, museli bychom se odtud vystěhovat. Nevím, kam bychom šli. V Chorvatsku – zemi, kterou garantujeme jako svoji hlavní destinaci, je naše pozice rovněž velmi dobrá. Jako soukromá cestovní kancelář zde pracujeme od roku 1991, přivezli jsme do něj mnoho set tisíc turistů. Navíc m'plus travel figuruje na seznamu Ministerstva turistiky Chorvatské republiky coby jeden z předních touroperátorů z České republiky, které Chorvatsko doporučuje firmám pro obchodní jednání.www.mplus.cz
www.perlyjadranu.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo