Menu

Příjmy z cestovního ruchu vzrostly o 3,5 %, přijelo 6,5 milionu turistů

26. 03. 2006

Ministr České republiky Radko Martínek podepsal se svým libanonským protějškem Josephem Sarkisem 24. února smlouvu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Ministra pro místní rozvoj Radko Martínka jsem se zeptala, kolik zahraničních turistů navštívilo v loňském roce Českou republiku.
Počet turistů mířících do Česka vykazuje vzestupný trend. Podle odhadů agentury CzechTourism navštívilo loni Českou republiku 6,4 milionu zahraničních turistů, což je o šest procent víc než v roce 2004. Nejpočetnější skupiny přijížděly z Německa, Velké Británie, Itálie, USA a Nizozemí. Podle světové organizace cestovního ruchu UNWTO byl rok 2005 z hlediska mezinárodního cestovního ruchu a mezinárodních turistických příjezdů rokem rekordním i přesto, že docházelo k takovým negativním jevům, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky, epidemie či nárůst cen ropy.

Kolik českých turistů vycestovalo do zahraničí?
Češi uskutečnili za 1. – 3. čtvrtletí 2005 celkem 8963,2 tis. pěti- a vícedenních dovolenkových cest. Domácí cestovní ruch představoval 4918,4 tis. cest., tedy více než polovinu všech delších cest uskutečněných českými turisty. Zbytek, tj. 4044,8 tis., tvořily cesty českých turistů do zahraničí. K oblíbeným zahraničním destinacím patřily Chorvatsko, Slovensko, Řecko, Itálie a Rakousko. Hlavním důvodem cestování jsou rekreace a sportovní aktivity.

Kolik u nás turisté nechali peněz a kolika procenty se cestovní ruch podílí na tvorbě hrubého domácího produktu?
Ve srovnání s rokem 2004 České republice vzrostly v roce 2005 devizové příjmy z cestovního ruchu o 3,5 % na hodnotu 110,9 mld. Kč. To znamená, že zahraniční turisté v Česku utrácejí stále víc. Ještě nedávno hovořili experti „jen“ o 109 miliardách. Od roku 2002, kdy devizové příjmy dosáhly 96,3 mld. Kč, se jedná o nejvyšší sumu za poslední čtyři roky. V roce 2004 představoval podíl zahraničního cestovního ruchu na HDP 3,9 %, v roce 2005 odhadujeme podíl
3,8 %.

Co nejvíce zahraniční turisté vyhledávají v České republice? Které další regiony kromě Prahy?
Statistiky za 1.-3. čtvrtletí 2005 z pohledu zahraničních turistů v jednotlivých krajích České republiky ukazují, že nejnavštěvovanějším krajem je tradičně Praha, kde jsou hlavním cílem historické památky. Druhým nejnavštěvovanějším krajem je Karlovarský kraj, který je hlavní lázeňskou destinací občanů Ruské federace. Následuje kraj Jihomoravský, který je vyhledáván pro aktivní dovolenou a dovolenou spojenou s gurmánskými zážitky.

Roste náročnost zahraničních hostů?
Obecně se nedá se říci, že by požadavky tradičních zahraničních turistů rostly. Můžeme však konstatovat, že se zvyšuje kvalita poskytovaných služeb. Na druhé straně k nám však přijíždí stále více klientely ze vzdálenějších zemí, například japonští turisté, kteří vyžadují luxus a vysoce kvalitní služby. Co se týče stížností, tak ty se vztahují především na klamavé směnárny, revizory v MHD, nedostatečné informace v MHD, taxislužby apod.

Kde všude byla loni Česká republika prezentována jako místo pro návštěvu turistů?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Českou republiku prezentuje prostřednictvím agentury CzechTourism na významných mezinárodních veletrzích cestovního ruchu po celém světě a zároveň na specializovaných akcích, které se zabývají kongresovou a incentivní turistikou. Za minulý rok a na rok letošní je v plánu celkem 66 akcí podobného druhu. V roce 2006 se zúčastníme 34 mezinárodních veletrhů cestovního ruchu. K tomu nutno připočítat lázeňské prezentace a workshopy. Českou republiku prezentujeme i prostřednictvím specializovaných kampaní. Například v minulém roce proběhla kampaň v Polsku, jejímž cílem bylo zastavit klesající trend v návštěvnosti České republiky polskými turisty a hlavně upoutat jejich pozornost při dovolenkových cestách na jih ke Středozemnímu moři. Oproti roku 2004 jsme zaznamenali 3% nárůst polských turistů. Jako velmi důležitou a prestižní prezentaci České republiky v oblasti cestovního ruchu považuji pražské International Destination EXPO. Jedná se o tzv. olympiádu v cestovním ruchu, které se zúčastní minimálně 1200 představitelů z členských agentur ASTA, největší světové asociace cestovních kanceláří. ASTA se rozhodla pro novou formu setkání svých členů a Praha byla vybrána jako první hostitel.
Radka Burketová

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo