Menu

Příjezdový cestovní ruch

04. 05. 2017

V roce 2016
Českou republiku podle odhadu navštívilo téměř 31,1 mil. zahraničních účastníků cestovního ruchu. Z toho 16,2 mil. jednodenních návštěvníků, tj. těch, těch navštíví danou lokalitu, ale nepřespávají zde. Dalších 12,2 mil. byli zahraniční turisté, tedy návštěvníci, kteří v daném regionu přespí v hromadném či individuálním zařízení, a 2,6 mil. bylo tranzitujících návštěvníků, kteří lokalitou pouze projíždějí. Ve srovnání s rokem 2015 tak vzrostl počet zahraničních účastníků cestovního ruchu o 3,3 mil. (tj. o 11,7 %).

Průměrné výdaje
zahraničních turistů činily 2 779 Kč na osobu a den, ve srovnání s rokem 2015 zůstaly na stejné výši. Největší část výdajů připadá na dopravu a ubytování. Z hlavních zdrojových zemí mají nejvyšší průměrné výdaje obyvatelé USA (cca 4 700 Kč). Vyšší průměrné výdaje mají turisté přijíždějící za obchodním účelem, kteří obvykle volí vyšší standard ubytování i dopravy.

Praha je atraktivní
pro třetinu všech návštěvníků, jednodenní návštěvníci poté navštěvují především místa v blízkosti hranic, jako jsou horské oblasti. Nákupnímu cestovnímu ruchu dominují místa v blízkosti větších hraničních přechodů (Aš, Folmava, Hodonín, Chomutov, Cheb).

Těžiště zájmu,
jak výzkum udává, pro turisty stále dominantně leží v Praze (74 %). S odstupem následují Brno (5 %), Český Krumlov (3 %), Karlovy Vary (3 %), Plzeň (3 %) a dále lázeňská a turisticky zajímavá místa. S roční sezonou se mění preference v typu navštíveného místa. V létě převládají místa bohatá na památky a přírodní krásy, v zimě jsou lákadlem české hory.

Víc než 9 z 10 návštěvníků
bylo s návštěvou České republiky velmi spokojeno (65 %) či spíše spokojeno (30 %). Výzkum dále uvádí, že víc než 4/5 všech návštěvníků neshledaly při své návštěvě také žádná negativa. „Pokud byly uváděny některé důvody nespokojenosti, pak se jednalo zejména o infrastrukturu a stav silnic, jazykovou nevybavenost, přístup obyvatel a ceny vybraných služeb,“ říká MarkétaVogelová, ředitelka Institutu turismu.

Jednodenní návštěvníci
Naprostou většinu jednodenních návštěvníků České republiky tvoří obyvatelé sousedních států – je jich sedm z deseti. Většina jich přijíždí z Německa (40 %), Slovenska (12 %), Rakouska (9 %) či Polska (9 %). Ve srovnání s loňským rokem nedošlo v tomto trendu k žádným významným změnám.

Turisté
Na více dní (s alespoň jedním přenocováním) přijíždí do České republiky opět nejvíc Němců (16 %). Dále jsou to Italové (8 %), obyvatelé Velké Británie (8 %), Slováci (8 %), Francouzi (5 %), Američané (4 %) a Španělé (4 %). „V průběhu let 2011 až 2016 postupně rostl podíl Italů, nyní patří Italům 2. příčka v návštěvnosti. Ve srovnání s rokem 2015 také vzrostl podíl Britů. V letech 2011 až 2013 postupně rostl podíl Rusů (ze 4 na 10 %), v roce 2014 se nárůst zastavil a od roku 2015 jejich podíl klesá. Nyní patří Rusům s necelými 4 % celkově 9. místo,“ doplňuje Markéta Vogelová.

Vývoj návštěvnosti
v průběhu roku podle národnosti je značně rozkolísaný. Italové a Němci k nám přijeli hlavně v zimních měsících; v letních měsících k nám míří více turistů ze vzdálenějších destinací.

Výsledky za rok 2016
poskytlo šetření „Příjezdový cestovní ruch“. Výzkum pro agenturu CzechTourism dlouhodobě realizovala společnost STEM/MARK. Předmětem projektu je kvantitativní šetření, jehož cílem je zajištění a zpracování dat pro sestavování a zpřesňování údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků a jejich výdajů. Šetření bylo prováděno v okolí hlavních hraničních přechodů i v okolí hraničních přechodů regionálního významu. V kategorii turistů jsou v rámci šetření zahrnuty nejen počty těch, kteří se ubytovali v hromadném ubytovacím zařízení (sledovaných Českým statistickým úřadem), ale také osob, které bydlely v některé z forem individuálního ubytování (neplacené ubytování u příbuzných a známých, placené ubytování v soukromí apod.). Detailní výsledky z výzkumu naleznete na webových stránkách agentury CzechTourism.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new