Menu

Prezentace České republiky a Prahy jako ideální destinace kongresové turistiky

20. 05. 2007

Na 11. dubna agentura CzechTourism a její partneři zvali do Společenského sálu Kongresového centra Praha na představení „Prezentace České republiky a Prahy jako ideální destinace kongresové turistiky“ a galashow při příležitosti „Výstavy kongresových služeb v Kongresovém centru Praha“. V průběhu večera byla multimediálně představena nová profesionálně zpracovaná prezentace České republiky vytvořená agenturou CzechTourism ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha, Pražskou asociací kongresové turistiky a agenturami, které jsou členy International Convention and Congress Association. K zajímavému a příjemnému průběhu večera přispěly i světově renomovaná půjčovna kongresové techniky PROMOPRO, spol. s r.o. a Zátiší Catering Group a.s.

Česká republika
má vhodnou polohu uprostřed Evropy a zároveň je bezpečnou destinací. Je ideálním místem pro aktivní turistiku, stejně jako díky různorodosti a kvalitě kulturních a architektonických památek pro městskou a poznávací turistiku, ale i pro lázeňské pobyty vysoké kvality. Kombinace těchto faktorů zahrnující kongresové prostory a kvalitní doplňkové služby pak slouží jako ideální předpoklad pro pořádání mezinárodních kongresů.

Kampaně kandidatur
Primárním cílem projektu je rozvoj kongresové turistiky v celé České republice. Pod názvem „Kampaně kandidatur“ se skrývá společná činnost agentury CzechTourism, Kongresového centra Praha a Pražské asociace kongresové turistiky mající za cíl přilákat mezinárodní kongresy do České republiky. Proces podání kandidatury na pořádání kongresu v Česku spočívá v několika krocích. Nejdříve je v mezinárodních databázích vyhledán konkrétní kongres, který by byl pro Česko přínosem, a následně je pořádající asociaci podána kandidatura České republiky a prezentována komplexní kongresová nabídka. Poté je již na dané asociaci či organizátorovi, zda vybere Českou republiku jako vítěze a budoucího pořadatele kongresu.

Bid book
Ke sjednocení prezentací, které doposud probíhaly jednotlivě a různými způsoby, přispěje zcela nový produkt s názvem „Bid book“. Jde o obecný dokument, který obsahuje základní informace o možnostech pořádání kongresů v Česku včetně poskytovaných doprovodných služeb. „Bid book“ si každý uchazeč o kongres může doplnit, a zdůraznit tak konkrétní nabídku svého regionu či např. konkrétního hotelu. Do „Bid booku“ vnesli své návrhy i zástupci agentur, které jsou členy asociace ICCA (International Convention and Congress Association) – Agentura Carolina, CZECH-IN, Čedok a GUARANT International. „Bid book“ bude k dispozici všem zájemcům, kteří mají zájem profesionálně prezentovat své kongresové prostory, doprovodné služby, ubytovací kapacity apod.

Rostislav Vondruška,
ředitel agentury CzechTourism, k tomu říká: „Společná aktivita zástupců destinace, města a komerční sféry v rámci projektu "Kampaně kandidatur“ zvyšuje šanci České republiky na získání mezinárodních kongresů do naší země. Kongresový turista je pro Českou republiku velmi významný svými dvojnásobnými výdaji v porovnání s turistou běžným. Často hovoříme o částce 6500 Kč na osobu a den, což jsou nezanedbatelné příjmy do pokladen soukromých subjektů působících v cestovním ruchu."

Michal Kárník,
ředitel Kongresového centra Praha, říká: „Je nutné neustále připomínat Prahu a její kongresový potenciál. Cílem je minimálně obhájit skvělou pozici hlavního města mezi nejprestižnějšími evropskými a světovými kongresovými destinacemi.“
Pro rozvoj kongresové turistiky v Praze je klíčová vzájemná komunikace mezi všemi partnery na trhu. Organizaci nadnárodních kongresů podpoří i projekt dostavby výstavních ploch Kongresového centra Praha tak, aby Praha neustále zvyšovala svou konkurenceschopnost na tomto specifickém trhu cestovního ruchu.

V oblasti ubytování
se zájem pořadatelů kongresů zaměřuje především na hotely vyšších kategorií. Ty jsou sice ve větší míře v Praze, ale i některá další česká města jsou v těchto případech na přijetí podobných akcí připravena. Např. Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Hradec Králové. Stále více vyhledávána jsou klidná místa hradů a zámků, např. v Českém Krumlově, Nelahozevsi, Sychrově či Mikulově. Částečné nedostatky se objevují v oblasti připravenosti a profesionalitě pracovní síly. K jejímu zkvalitnění by měly přispět mj. vzdělávací programy agentury CzechTourism, které budou financovány z fondů Evropské unie.

Charakteristika zúčastněných
organizací a společností projektu „Kampaně kandidatur“ (řazeno abecedně).

Agentura Carolina, spol. s r. o.
minulý rok oslavila 15 let na trhu. Mezi její stěžejní činnosti patří kongresová a incentivní turistika, pořádání akcí, organizace výstav a veletrhů (sesterská spol. AC Expo) včetně ubytovacích služeb. Agentura Carolina patří k největším společnostem působícím v oblasti kongresové turistiky a je dlouhodobým partnerem Univerzity Karlovy a Národní galerie v Praze.
Kontaktní osoba: Petra Kandertová, Marketing & Sales Director, tel. 224990823, e-mail:
marketing@carolina.cz.

CZECH-IN s.r.o.
poskytuje kompletní zajištění služeb v oblasti organizování akcí. Široké spektrum aktivit zahrnuje organizaci konferencí, korporátních akcí, výstav a kongresů v rozsahu několika set až tisíců účastníků. Za dobu své existence se agentura zařadila na přední místo v oboru v České republice a své služby poskytuje řadě tuzemských i zahraničních klientů. V současné době sídlí v Kongresovém centru Praha, jehož je partnerem.
Kontaktní osoba: Alexandra Chromá, Marketing and Project Development Manager, tel. 261174308, e-mail: alexandra.chroma@czech-in.cz.

CzechTourism
Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 i domácím trhu. Organizace spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Kontaktní osoba: Jade Sebek, vedoucí oddělení kongresové a incentivní turistiky, tel. 221580623, e-mail: sebek.jade@czechtourism.cz.

Čedok, a.s.
je největší a nejdéle působící cestovní kanceláří v České republice. Od roku 1920 poskytuje komplexní služby v oblasti výjezdového, příjezdového a domácího cestovního ruchu. Oddělení kongresů a incentivy Čedoku se specializuje na organizaci nejrůznějších setkání, od malých firemních mítinků po mezinárodní konference, a současně realizuje na míru šité incentivní programy, a to nejen v Praze, ale i po celé České republice.
Kontaktní osoba: Martin Randus, Head of Incentive & Congress Section, tel.: 221 447244, e-mail: martin.randus@cedok.cz.

GUARANT International spol. s r.o.
je největší a nezkušenější organizátor kongresů a konferencí na území České republiky. Společnost byla založena v roce 1991. V současné době má pobočky v Bratislavě a v Moskvě. Se švýcarskou společností MCI otevřela v roce 2006 joint venture – MCI Prague se sídlem v Praze, jejímž úkolem je organizace eventů, kongresů a konferencí pro klientelu ve střední a východní Evropě.
Kontaktní osoba: Tomáš Raboch, obchodní zástupce, tel. 284001444, e-mail: raboch@guarant.cz.

Kongresové centrum
Praha profesionálně zajišťuje kongresové, konferenční a společenské akce pro české i zahraniční klienty a je dodavatelem komplexního spektra doprovodných služeb včetně ubytování v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre, přímo napojeného na jeho prostory. V objektu Kongresového centra Praha jsou lokalizovány 2 velké sály s kapacitou 2764 a 1034 míst. Dalších 18 sálů a 50 salonků navyšují celkovou kapacitu KCP až na 9300 míst. Prosklené a prosluněné foyery s překrásným výhledem na panorama staré Prahy jsou ideální pro gastronomii nebo pro doprovodné výstavy. Od celkové rekonstrukce uskutečněné v letech 1999 – 2000 hostí Kongresové centrum Praha každoročně mnoho mezinárodních kongresů a konferencí. Je též vítaným místem setkání a jednání českých společností.
Kontaktní osoba: Ondřej Špaček, vedoucí odd. marketingu a obchodu, tel. 261172111, e-mail: ondrej.spacek@kcp.cz.

Pražská asociace kongresové turistiky
vznikla v roce 1993. Jejím hlavním posláním je prezentace Prahy jako významné kongresové destinace. Nejdůležitější aktivitou členů je pak příprava, produkce a kompletní realizace kongresů, veletrhů, a seminářů. Členy asociace jsou subjekty, které mají významné postavení na trhu kongresů. Jsou to pořadatelé kongresů, veletrhů a výstav, DMC a PCO agentury, kongresová a výstavní zařízení, hotely a restaurace, kulturní instituce, přepravci, cestovní kanceláře, cateringové společnosti, technické služby, překladatelské služby a reklamní agentury.
Kontaktní osoba: Andrea Libová, Marketing Manager, tel. 224233166, e-mail: marketing@pragueconvention.cz.

www.carolina.cz
www.czech-in.cz
www.czechtourism.cz
www.cedok.cz
www.guarant.cz
www.kcp.cz
www.pragueconvention.cz
www.promopro.cz
www.zatisigroup.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka