Menu

Prestižní titul EDEN získalo Bystřicko

25. 05. 2010

Vítězem letošního ročníku prestižní soutěže European Destination of Excellence (EDEN) se stalo Bystřicko. Cílem tohoto klání je zviditelnění méně známých turistických lokalit. O titul EDEN se v letošním ročníku ucházelo celkem dvanáct destinací z celé České republiky, přičemž do užšího kola se jich probojovalo pět.

Projekt EDEN

Bystřicko
disponuje nevšední drsnou krásou, množstvím vodních toků a nádrží. Lidé sem jezdí za vodními sporty, turistikou a nebo třeba za poznáním. „Jde o malou, neobjevenou lokalitu, jejíž návštěvnost je pod celorepublikovým průměrem. Destinace respektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představitelé Bystřicka se snaží zachovat současnou podobu přírody v co nejlepším stavu, zajímají se o ekologii, zapojují místní obyvatele do rozvoje oblasti. Navíc tu dobře funguje partnerství mezi zástupci města, podnikateli i vodohospodáři a ochránci přírody,“ říká hlavní manažerka projektu EDEN v České republice Hana Fojtáchová.
Úspěšných projektů, které fungují na Bystřicku, je celá řada. Podél řeky Svratky a kolem vodní nádrže Vír mají unikátní naučnou Svrateckou vodohospodářskou stezku. Okolí nádrže, která je zdrojem pitné vody, bylo v minulosti uzavřeno a zpřístupnit jej veřejnosti se podařilo až v roce 2005. Na trase je šestnáct informačních panelů, které přibližují turistům, a zvláště dětem, poutavou formou základní pojmy vodního hospodářství, zásady ochrany vodních zdrojů apod.

Do ekologie
se na Bystřicku hodně investuje. Došlo tu k revitalizaci povodí řeky Bystřice, vyčištění a revitalizaci cca 40 ha vodních ploch (rybníky Argentina a Skalský, Domanínský rybník), mají tu největší spalovnu na biomasu v Česku. K prioritám patří i ekologická výchova na základních školách. Pokud jde o nabídku pro děti, obsahuje ojedinělou výherní a turistickou akci nazvanou S Vodomilem zubří zemí. V současné době je v plánu výstavba Centra zelených vědomostí, jehož součástí bude např. ekopavilon a muzeum zemědělské techniky.

Bystřicko získává
prestižní logo EDEN a další marketingovou podporu. Evropská komise o vítězné oblasti natočí reklamní spot, který může využívat ke své propagaci. Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získá finanční podporu ve výši 400 tisíc korun na marketingové aktivity. Bude se prezentovat na tiskové konferenci pro celostátní média, na festivalu TOURFILM v Karlových Varech a během Týdne vítězné destinace, který se uskuteční v informačním centru na Staroměstském náměstí. Získá prostor na stránkách www.edenineurope.eu i na webech agentury CzechTourism (www.eden-czechtourism.cz, www.czechtourism.cz a www.czechtourism.com), na kterých se budou prezentovat i další čtyři finalisté této soutěže.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH