Menu

„Nic nebude takové, jako před 11. zářím,“

Překoná marketing strach?

28. 10. 2001

ozývá se ze všech stran. A je to i znát ze všech stran, podívejme se v souvislostech cestovního ruchu: první knock out dostaly letecké společnosti, následují cestovní kanceláře, hotely i kongresová turistika. Odborníci, kolegové i konkurenti hlásí vskutku odstrašující čísla: tu pokles o 30 %, jinde jsou v meziročním srovnání na polovině a výhled si nikdo netroufá předpovědět. Jiný už raději všechna čísla tají a vymýšlí, jak zachránit situaci. „What is the future?“ ptá se dnes nad rozvahou obchodník i marketingový manažer a často si odpovídají „Now is the present time only“. Těžko k uvěření, ale je to autentická citace nejmenovaného mezinárodního manažera, mapujícího situaci na trhu v jednotlivých zemích Evropy, přestože svoji poznámku vyslovil s dávkou nadsázky.

Překoná marketing strach?
Marketing, a nejenom v cestovnímu ruchu, má nyní co do činění s novým faktorem, a to je strach. Budou k něčemu tradiční podpůrné a záchranné marketingové triky? Sníží se rapidně ceny letenek, zájezdů, hotelových pokojů? Je nějaký produkt, který překoná strach atraktivitou? Zaručí se pořadatel kongresu za bezpečnost jeho účastníků? A co ještě pojistí pojišťovna? Zastavíme pád reklamou? A není právě teď reklama vlastně „kontraproduk­tivní“? To se nyní honí hlavou marketingovým pracovníkům po celém světě.

Poptávka po tuzemských pobytech
Jistě, například snížení cen je vždy jaksi první na řadě, ale věc to nemůže vyřešit. Naopak se do kalkulací začínají promítat zvýšené náklady na nově vyměřené pojistky a bezpečnostní opatření. Nikdo, ani zákazník, cestující či host neví, co se ještě může stát, a média na klidu nepřidají. Strach bohužel – ale samozřejmě – vítězí, a všechny to stojí a bude stát spoustu peněz. Jenže na druhé straně, ostatně jako vždycky, je třeba zvážit, kde se může současný stav projevit naopak dobře: tuzemec možná raději zůstane doma a dovolenou prožije tady, nebo bude chtít zájezd jenom k sousedům. Může se zvýšit návštěvnost z okolních nebo evropských států, via autobus, vlak nebo auto. Bylo by logické, kdyby u nás stoupla poptávka právě po tuzemských pobytech.

Pád vystřídá cesta vzhůru
Mohou marketingové nástroje tedy pomoci překonat strach? Jen těžko, to si přiznejme. V tomto případě bude muset zapracovat čas a tvrdá práce. Pomyslná křivka obratu cestovního ruchu teď nejspíše prudce klesá všude. Mechanismus trhu je ale vždycky stejný a pád vystřídá cesta vzhůru. Alespoň pokud pro to bude příležitost, protože věřím, že poněkud pragmatické pořekadlo „co nás nezabije, to nás posílí“ zde bude platit dvojnásob.


Václav Dančo

e-mail: danco@roybilling.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new