Menu

Předvánoční setkání Česko-německé obchodní a průmyslové komory

23. 01. 2011

Ing. Radomír Šimek

Vánoční jour fix je tradičně oblíbený. Druhý neoblíbenější máme v srpnu na parníku. Dnes se tu sešlo na sto devadesát čelných představitelů česko-německých a německých firem, popř. českých firem, které mají něco společného s Německem. I těch největších, jako např. Siemens, Bosch, Škoda Auto aj. Je tu řada advokátních kanceláří, poradenských společností a také VIP hosté, kterým chceme Komoru představit. Když jsem se před půldruhým rokem stal jejím prezidentem, uvědomil jsem si, jak málo je v obecném povědomí. Popř., že vládní kruhy a jiné státní instituce vůbec neví, že taková Komora existuje a jak velkou má členskou základnu. Měnit se to se daří í díky takovýmto akcím, jako je pravidelný jour fix nebo rozhovory s politiky a s čelnými představiteli státní správy.

***AHK Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádala 9. prosince 2010 tradiční předvánoční setkání v kopuli svého sídla na Václavském náměstí číslo 40. Účastníci prožili nad střechami Prahy příjemný večer plný předvánoční atmosféry s hudebním programem a vynikajícím občerstvením. Prezidenta Komory Ing. Radomíra Šimka jsem při té příležitosti požádal o rozhovor.**
Pane prezidente, koho vaše Komora reprezentuje?
Vznikli jsme v roce 1993. Dnes máme téměř šest set členů a jsme největší bilaterální Komorou v Česku. Máme tři hlavní segmenty. Jednak pro své členy pořádáme různě zaměřené semináře, školení, konference a propojujeme německé subjekty s českými. Druhý je oficiální ekonomické zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice. Samozřejmě, německé velvyslanectví má obchodní misi, ale ta funguje hlavně na diplomatické bázi. Naše Komora je subjektem, který se stará o ekonomické záležitosti. Komunikuje s veřejnou správou a ostatními subjekty, které sídlí v Česku. Třetím blokem jsou služby, např. marketingové analýzy, komunikace mezi českými a německými firmami, služby v oblasti logistiky, personalistiky, účetnictví. Zkrátka, jestliže se nějaká firma z Německa rozhodne vstoupit do Česka, vytvoříme pro ni vstupní podmínky, a když už tu je a nechce si hned vytvářet vlastní firemní infrastrukturu, poskytneme jí servis včetně zprostředkování nájemních prostor, účetnictví, personalistiky a všeho, co se zabezpečením chodu firmy souvisí.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora každý rok ve spolupráci se svou mateřskou organizací, která sídlí v Německu, Svazem komor, pořádá anketu o tom, která země je pro investory a na investice navázané německé subjekty nejatraktivnější.
Česká republika se v této anketě už pět let po sobě umísťuje na prvním místě. Osmdesát procent respondentů, což je kolem patnácti set firem, které ve střední Evropě investují, říká, že by se znovu rozhodlo pro Českou republiku. Na druhém místě se v roce 2010 poprvé umístilo Slovensko, které bývalo čtvrté páté. U něj je to připisováno tomu, že vstoupilo do eurozóny, a tím pádem se pro německé firmy stalo lépe kalkulovatelné. To je také jeden z důvodů, proč se naše Komora snaží komunikovat s českou vládou a ostatními zainteresovanými institucemi, jakým způsobem pokračovat v hospodářském směřování České republiky. Určitě je to otázka vzdělávání, kdy v Česku chybí nebo skomírá řada prvků profesního vzdělávání. Diskutujeme, jak pokračovat v technologiích a inovacích, protože Česko je mnohem dál než řada jiných zemí, co se týče investic, které by do ní v tomto směru mohly přijít. Že by se tu mělo budovat tzv. inteligentní zázemí, které bude České republice pomáhat rozvíjet hospodářské aktivity. A mj. i to, aby ubyla starost s výkyvy české měny vůči dolaru a euru. Aby se investoři nemuseli zabývat zabezpečovacími mechanismy a odepisovat ztráty z kursových rozdílů. Proto jedním s cílů naší Komory je tlačit na to, aby se ve správnou dobu a za správných okolností v České republice zavedlo euro.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba