Menu

PRAHA SVĚTOVÁ 2017

12. 01. 2018

V roce 2017 uplynulo čtvrt století od zápisu historického centra Prahy do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Zhodnotit klady i zápory této události si vytkla za cíl mezinárodní konference PRAHA SVĚTOVÁ 2017, kterou pořádal Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se Sdružením Nového Města pražského, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Českým vysokým učením technickým v Praze a Národním muzeem 6. a 7. prosince 2017 v nové budově Národního muzea. Záštitu nad konferencí převzali primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová, ministr kultury ČR Daniel Herman, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a rektor Českého vysokého učení technického v Praze Petr Konvalinka.
Už v předvečer konference během plavby na lodi společnosti Prague Boats křtil ředitel Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy Jiří Skalický spolu s Martinou F. Koukalovou, Václavem Ledvinkou, Jiřím T. Kotalíkem, Jaroslavem Podliskou, Pavlem Jeriem, Michalem Benešem, Janem Sedlákem, Františkem Kadlecem a Jiřím Sádlem knihu Praha světová aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města.
S rozlohou téměř devět kilometrů čtverečních je Pražská památková rezervace druhou největší v Evropě. Její vyhlášení přineslo metropoli prestiž, příliv turistů, zisky z poskytovaných služeb a také řadu potíží, z nichž největší je vylidňování středu města stálým obyvatelstvem.
„Chceme, aby město žilo, aby v něm Pražané do žili i budoucna, protože dnes tomu tak úplně není. S tím se pojí otázka výstavby, takže je asi třeba, abychom získali odpovědi na to, co můžeme v Praze stavět, jak ji modernizovat, aby odpovídala potřebám 21. století,“ řekl při zahájení konference radní hl. m. Prahy Jan Wolf. 
Právě kvůli řešení otázek souvisejících s proměnou města, péčí o památky a využitím veřejného prostoru tuto konferenci Obor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy inicioval.
„Konference propojila tři proudy, které zkoumají, jaký by měl být další vývoj Prahy vzhledem k historickému centru,“ řekl ředitel Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy Jiří Skalický. 
Diskutovat a inspirovat se přijeli zástupci turismem těžce zkušených Benátek a Dubrovníku. V sekci Veřejný prostor v centrech měst dostali slovo zástupci občanských iniciativ. 
„Na konferenci jsem se moc těšil. Zazněli na ní konformní, ale i nonkonformní názory. Jsem přesvědčen, že se nám podařilo si říci, jak Prahu přiblížit lidem,“ řekl předseda Sdružení Nového Města pražského Jan Adámek. 
Program konference obohatily doprovodné akce. Tou hlavní byla výstava PRAHA NEREALIZOVANÁ ve střední části Václavského náměstí, na níž byly k vidění návrhy veřejných staveb, které se v průběhu 19. a 20. století nepodařilo postavit.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar