Menu

Praha sakrální

03. 11. 2015

V rámci 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha, konaného pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana ve spolupráci s Asociací krajů ČR a Správou pražského hradu, se v Jiřském klášteře na Pražském hradě 22. září 2015 za účasti 36. arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, ministra kultury České republiky Daniela Hermana, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy pro oblast finanční politiky Evy Kislingerové, radního hlavního města Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Jana Wolfa, ředitele festivalu Architecture Week Praha Petra Ivanova, kurátora výstavy Miroslava Řepy a řady dalších osobností uskutečnila slavnostní vernisáž expozice hlavního města Prahy „Praha sakrální“. Expozice byla zpracována na základě návrhu Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a financována z dotačního programu Partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu. Prezentuje průřez sakrální architekturou Prahy, jejíž historické jádro bylo v roce 1992 zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Při příležitosti 90. výročí založení organizace UNESCO tak byla hlavním městem Prahou připravena procházka architektonickými dějinami jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, které je od pradávna místem prolínání kultur v historickém kontextu dobové politiky, náboženství, architektury a umění.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba