Menu

Praha, první v Evropě

23. 02. 2006

Radního hlavního města Prahy Mgr. Bohumila Černého, zodpovědného za cestovní ruch, jsem se zeptal, jaká byla jeho předchozí profesní dráha.
Radním hl.m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch, pohřebnictví, církve a náboženská společenství jsem od 1. září loňského roku, kdy jsem byl zvolen do Rady hl.m. Prahy. Před- tím jsem byl řadovým zastupitelem, členem výboru pro kulturu, památky a cestovní ruch. Vždy jsem si všímal hlubších vztahů mezi kulturou, památkovou péčí a cestovním ruchem. Průmyslu cestovního ruchu se dobře daří všude tam, kde má podmínky k rozvoji. Kde jsou vstřícní lidé, bezpečno, čisto, kvalitní služby, dostatek informací a, samozřejmě, atraktivní turistické cíle. Pražská památková rezervace (zapsaná v seznamu UNESCO) je co do rozsahu největší na světě. A i když je památková péče v Praze na vysoké úrovni, zhodnocování pražských turistických atraktivit včetně prezentace řady dílčích objektů považuji stále za nedostatečné.

„Folklorem“ posledních týdnů je diskuse, má-li být v rámci Prahy zaveden vícejazyčný informační systém. Jako předsedovi Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy i jako Pražanu mi připadá, že zde nastává matení pojmů. On už totiž vícejazyčný informační systém v Praze dávno funguje a jeho součástí je řada subsystémů a prvků. Samozřejmě, lze jej vylepšovat. Bohužel, někteří tzv. „odborníci“ si pletou dopravní značky, mezi než patří i ve stejném režimu instalované směrové informativní značení s poutači instalovanými v rámci stavebně povolovacího režimu. A tak mám dojem, že místo vylepšení směrového značení turistických cílů, jde někomu o kampaň chystající městskou zakázku. Nicméně, přesto, že jsou prý cesty Boží nevyzpytatelné, v životě, politice i v podnikání se venkoncem vždycky hraje na výsledky. A ty ilustrují i to, jak na tom v oblasti cestovního ruchu a turistické popularity Praha je. Takže, pane radní, jak na tom je?
Nedávno byl zveřejněn evropský průzkum, v které metropoli se nejlépe žije, a Praha se umístila na třetím místě. Co se turismu týče, jsme na špičce dynamiky růstu přenocování. Výrazně se zvyšuje kvalita ubytovacích služeb. Z výsledků cestovního ruchu v Praze za rok 2005 vyplývá, že počet přenocování přesáhl jedenáct a půl milionu. Praha tak upevnila postavení jedné z nejvýznamnějších evropských destinací. K určení pozice Prahy mezi evropskými městy je ale nutno vzít v úvahu víc ukazatelů a nesrovnávat pouze absolutní počet přenocování. V průměrném růstu počtu přenocování je Praha v Evropě čtvrtá s osmi procenty ročně. V absolutních číslech je však první v Evropě s meziročním nárůstem o šest set padesát tisíc přenocování. Kupříkladu z pohledu britského trhu je Praha nejrychleji se rozvíjející destinací. Druhou nejrychleji se rozvíjející destinací je pak z pohledu francouzského trhu. Třetí z pohledu italského. Absolutně nejlépe se rozvíjející je z pohledu trhu japonského a druhou nejrychleji se rozvíjející destinací z pohledu zdrojového trhu USA. Návštěvnost Prahy je v dominantní míře zajišťována individuálními turisty. Příklon k individuálnímu turismu je fenoménem současnosti. Hlavním způsobem, jak dnes individuály oslovovat, je internet, a já mohu s potěšením konstatovat, že internetové turistické stránky Prahy www.prague-info.cz v roce 2005 registrovaly více než dvacet milionů přístupů. Oproti roku 2004 se šesti miliony přístupů je to ohromující nárůst a dobrý předpoklad pro růst výkonů odvětví cestovního ruchu v Praze.

Vysoká dynamika příjezdů Prahu zřejmě nezaskočí. V současné době už disponuje pátou největší ubytovací kapacitou v Evropě, která dál roste.
Co však je pro mne, jako pro radního zodpovědného za odvětví cestovního ruchu v Praze, daleko příjemnějším zjištěním, je to, že délka pobytu turistů v Praze patří k nejdelším v Evropě. Vezmeme-li v úvahu výše uvedené údaje, lze konstatovat, že Praha patří do absolutní evropské špičky. Mezinárodní srovnávací studie devětadevadesáti turisticky významných evropských měst, kterou zpracovala organizace European Cities Tourism, hovoří o Praze, společně s Londýnem a Berlínem, jako o jednom ze tří vítězů globální soutěže o turisty.

Určitě však není možné zaujmout postoj: „Tak, a nyní už to půjde samo.“ Je to totiž jako ve vrcholovém sportu. Ten, kdo je nejlepší, na sobě pracuje, a zpravidla mu to činí radost. Naopak, komu to moc nejde, často upadá do pasivity. K udržení a posílení vynikající pozice Prahy je tedy radno, a možná i radostno, cestovní ruch kultivovat a hledat způsoby k dalšímu zvyšování jeho výkonnosti.
Klasickým nástrojem propagace turistických atraktivit jsou renomované mezinárodní veletrhy cestovního ruchu. Praha jich obesílá osm ročně, s důrazem na zásadní zdrojové trhy. V listopadu 2005 již potřetí za sebou Praha získala cenu za nejlepší veletržní prezentaci na World Travel Market v Londýně. Jedná se o naprosto mimořádný úspěch, který se dosud nikdy nikomu jinému nepodařil. Nepochybně byl podmíněn dalším růstem popularity Prahy na britském trhu. Od podzimu loňského roku však Praha klade větší důraz i na četnější a intenzivnější veletržní prezentace na trhu německém. Ten sice neklesá, avšak z hlediska Prahy je jediným, který neroste. Obnovení jeho dynamiky proto považuji za jednu z priorit. Naprostou novinkou letošního roku bude veletržní prezentace Prahy v Číně, jejíž potenciál vytváří předpoklad mimořádných ekonomických přínosů. Významem velmi podstatnou součást cestovního ruchu tvoří kongresová turistika. Ta totiž kromě vysoce solventních turistů městu přináší í značnou mezinárodní prestiž. Praha podporuje konání kongresů a konferencí v obecné rovině i podporou konkrétních akcí s cílem pomoci kongresové turistice, aby se vyrovnala ostatním disciplínám cestovního ruchu. Právě tímto specifickým způsobem v letošním roce Praha výrazně osloví klientelu z USA. V březnu bude v Praze uspořádáno International Destination Expo ASTA, o němž jste v posledních vydáních ve Všudybylu hodně psal. ASTA je největší asociací cestovních kanceláří na světě. Kolem tisícovky zástupců amerických cestovních kanceláří se sjede v poslední dekádě března do Kongresového centra Praha. V Praze samotné jim budou prezentovány naše možnosti. Bude pro ně uspořádán cyklus okružních jízd. Budou vybaveni i jízdenkami MHD, tak aby mohli osobně otestovat pražské možnosti. Vybavíme je kompletními informacemi o programové nabídce města a dáme možnost se jednotlivých programů dle svého výběru zúčastnit.

Experti očekávají že Destination Expo ASTA Prague 2006 bude zlomovým bodem, od nějž se bude odvíjet další akcelerace již tak velmi dynamického růstu klientely z USA.
Své aktivity směrujeme ale nejen na Američany. Pro podporu příjezdového cestovního ruchu z Ruska pořádáme v Moskvě „Dny Prahy“, prezentující kulturní nabídku a možnosti našeho města. Tak jako v letošním roce je nosným tématem výročí W.A.Mozarta, bude i pro každý následující rok zvoleno nějaké profilující téma k propagaci města. Pro rok 2007 by jím měl být Karlův most vzhledem k 650. výročí jeho založení i k aktuálnosti jeho komplexní rekonstrukce.www.praha-mesto.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm