Menu

Praha je bezpečnější než Vídeň

31. 08. 2011

V množství trestných činů na počet obyvatel je Praha bezpečnější turistickou destinací než Vídeň, Paříž či Londýn. Ve světovém žebříčku „mírumilovnosti“ (Global Peace Index) zase Česká republika předčí řadu evropských zemí. Vyplývá to ze zprávy „Česká republika – bezpečná destinace“, kterou ve středu 15. června 2011 zveřejnila agentura CzechTourism.

V roce 2009
připadlo na deset tisíc obyvatel našeho hlavního města 682 trestných činů. Ve Vídni, která je hlavním konkurentem Prahy na poli cestovního ruchu, připadlo na deset tisíc obyvatel 1032 trestných činů. Vyšší počty trestných činů na počet obyvatel zaznamenali autoři zprávy také v metropolích, jako je Paříž, Londýn či Brusel. Srovnání kriminality provedl Odbor výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism na základě policejních statistik a demografických dat. Zpráva agentury CzechTourism k vyhodnocení bezpečnosti ČR jako turistické destinace využívá také světově uznávané ukazatele, jako je Global Peace Index či Index konkurenceschop­nosti v cestovním ruchu. Ve většině těchto ukazatelů si ČR vede velmi dobře.
„O České republice koluje nespočet mýtů, které mnohdy velmi zásadně ovlivňují její mediální obraz v zahraničí. Z mezinárodního srovnání však vyplývá, že Česká republika je svou mírou bezpečnosti na vysoké úrovni,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. Mezi nejvíce rozšířené mýty patří pověst České republiky jako místa, kde dochází k častým krádežím a kde bují drobná kriminalita.

„Z policejních statistik
mezinárodního srovnání s vybranými státy jasně vyplývá, že v České republice je nízká úroveň kriminality, nízké riziko teroristického útoku, jsou zde velice dobré hygienické podmínky a také poměrně nízké riziko přírodních hrozeb,“ upřesňuje závěry zprávy ředitel odboru Výzkumů, trendů a inovací z agentury CzechTourism Mojmír Mikula. Bezpečnost je podle něj složitým a komplexním problémem, který nelze redukovat na drobnou pouliční kriminalitu, ale je třeba ho vnímat v širších souvislostech. Zpráva hodnotí mezinárodní postavení České republiky v úrovni kriminality z hlediska rizika nebezpečí teroristických činů, úrovně bezpečnosti v silniční dopravě, úrovně hygieny, rizik přírodních hrozeb a míry tolerance vůči národnostním, etnickým, náboženským a sexuálním menšinám. Zdrojová data byla ověřena z několika nezávislých zdrojů a problematika konzultována s odborníky, kteří patří k uznávaným expertům. Využity byly i oficiální policejní statistiky, které ukazují, že např. úroveň kriminality v Belgii je dlouhodobě trojnásobně vyšší než v České republice. Česká republika byla také pro r. 2011 ohodnocena jako pátá nejmírumilovnější země k životu z celkového počtu 153 zemí světa, které hodnotí Global Peace Index (Světový index mírumilovnosti), každoročně zveřejňovaný Mezinárodním institutem strategických studií. Zpráva poskytuje velice ucelený pohled na problematiku bezpečnosti a použitá metoda „benchmarkingu“ ukazuje srovnání České republiky se sousedními státy, zeměmi Visegrádu a dalšími významnými destinacemi cestovního ruchu.

„Cílem zprávy
je seznámit veřejnost s korektními a fakticky podloženými informacemi z různých nezávislých zdrojů, a zhodnotit tak úroveň bezpečnosti v České republice,“ řekl generální ředitel Vondruška. Její závěry budou prezentovány odborné a široké veřejnosti v České republice i v zahraničí a měly by výrazně přispět k ještě lepšímu mediálnímu obrazu a vnímání České republiky jako ideální turistické destinace.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo