Menu

Pražské vinice 2018
Hlavní město Praha zve 9. a 10. června na putování městskými i soukromými vinicemi, které se již podruhé otevírají veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a objevte kouzlo pozapomenutých koutů Prahy. Poznejte autenticitu a výjimečnost vín z pražských vinic. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytnou nevšední výhledy na město. Připraven je přednáškový cyklus, budou se konat komentované vycházky a prezentace jednotlivých pražských vinic a jejich produkce.

Praha je a vždycky byla světová

04. 03. 2018

S radním hlavního města Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Janem Wolfem se potkáváme 26. ledna na Slovakiatouru v Bratislavě na nové expozici hlavního města Prahy.
Jsem rád, že Pražská informační služba přistoupila k tomu, aby vysoutěžila nový stánek. Je nezbytné, aby po světových veletrzích Praha jezdila s neotřelou expozicí. Aby byla prezentována také jako město a místo, které se stále rozvíjí a inovuje. Zde v Bratislavě byl její nový stánek instalován poprvé, a to u příležitosti oslav stého výročí vzniku první Československé republiky. Jeho inaugurací vzdáváme hold přátelství mezi Čechy a Slováky. Na akce související s tímto výročím bychom totiž do Prahy rádi přivedli co nejvíc slovenských návštěvníků, ostatně je to – nebo spíše by měla být – oslava společná. Tato expozice bude následně instalována na Holiday World v Praze a poté poputuje po světových veletrzích cestovního ruchu. Bude tak prezentací našeho hlavního města dělat zázemí v řadě dalších evropských zemí a v Asii.

Dovolte mi řečnickou otázku: Proč je jejím ústředním mottem „Prague emotion“?
Protože Praha probouzí emoce. Je krásná a magická. Mimochodem, původně jsme uvažovali, že by motto znělo „Praha za rohem“. Pro slovenské přátele je totiž opravdu nedaleko. Vlakem z Bratislavy do Prahy to trvá čtyři hodiny. Automobilem, když je dálnice plynule průjezdná, jenom tři. Ostatně i motto „Praha za rohem“ je emoční, a věřím, že tomu tak bude i v příštích letech.

Před chvílí jste tu v nové expozici Prahy z podnětu předsedkyně představenstva BTB – Bratislava Tourist Board Ing. Alžbety Melicharové a jejího týmu jednali o konceptu a podmínkách realizace společného zrcadlově propojeného eventu v Praze a Bratislavě ke stému výročí vzniku republiky.
Ideou je, že bychom v září letošního roku, vždy na jeden týden, v Bratislavě vytvořili pražskou ulici a v Praze bratislavskou, v nichž by se naše metropole propagovaly uměním, gastronomií, historickými artefakty, designem apod. Zkrátka že by se v rámci této „ulice“ v Bratislavě prezentovaly pražské reálie včetně navození atmosféry a v Praze v obdobném duchu reálie bratislavské. Je to ze strany bratislavských kolegů zajímavý podnět. Velmi se mi líbí, a pokud se ho podaří realizovat, jistě bude důstojným připomenutím stého výročí vymanění se Slovenska a zemí Koruny české z rakousko-uherského područí.

Nejtypičtějším zobrazením Bratislavy je pohled na Bratislavský hrad a Prahy pohled na katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Přesto se domnívám, že Pražané netvoří doménu věřících Česka. Čemu přisuzujete, že si vás, představitele KDU-ČSL, zvolili, abyste hájil jejich zájmy?
Každá metropole má nějaký viditelný proslulý symbol. Řím Koloseum, Vatikán katedrálu sv. Petra, Paříž Eiffelovu věž a Praha své Hradčany, které panoramaticky zapadají do reliéfu města. Je to neskutečná urbanistická skladba, kterou naši předkové vytvořili na relativně malém území. A že si Pražané do svého zastupitelstva zvolili rigorózního člověka? Praha je podle Českého statistického úřadu jedním z nejrigoróznějších míst Čech (míněno území naší republiky bez Slezska a Moravy). Je to dáno i tím, že do Prahy migruje hodně mladých lidí z ostatních míst republiky. Studují zde a často pak zůstávají. Na druhou stranu, církevní historická část města Pražany hodně ovlivňuje a nějakým způsobem směruje. A pokud jsou konzervativněji zaměřeni, jsou ochotni volit konzervativní stranu, jejímž jsem členem.

Pane radní, blíží se druhý ročník akce Pražské vinice, který ilustruje fakt, že vinařské oblasti Česka byly před pár lety obohaceny o staronovou oblast – Prahu.
Dnes si to lidé obvykle neuvědomují, ale pěstování vinné révy k nám Karel IV. přivezl z Francie už ve čtrnáctém století. V současné době, třicet let po změně režimu, má Praha přes dvacet vinic. Některá pražská vína jsou opravdu kvalitní. Určitě nebudu tvrdit, že jsou lepší než špičková vína z jiných vinařských oblastí republiky. Mně chutnají a věřím, že budou i návštěvníkům Prahy a Pražanům, kteří pražské vinice často navštěvují. Ať už v době, kdy mají volno, aby zde relaxovali, nebo v době burčáku či mladého vína, aby je koštovali.

Koncem loňského roku jsme se potkali na kongresu „PRAHA SVĚTOVÁ 2017“.
Praha je a vždycky byla světová. Když se podíváme do historie, vždy byla kulturní křižovatkou Evropy. Ve středověku obyvatelstvo Prahy sestávalo z populací Čechů, Židů, Italů, Francouzů, Němců, Poláků, Britů atd. Multikulturalitu má Praha v sobě. Samozřejmě poválečný odsun většiny německy hovořících obyvatel a padesát let komunismu to přibrzdily. V pražském zastupitelstvu mám na starosti také národnostní menšiny, a tak si dovolím konstatovat, že i po této stránce je dnes Praha opět světová. Máme tu velkou menšinu Američanů, žije zde hodně Kanaďanů i lidí z latinské Ameriky. Co se týče multikultury, Praha se určitě vyrovná řadě dalších světových metropolí. Na druhou stranu, také díky těmto historickým kořenům v Praze nedochází k problémům v soužití menšin s většinovým obyvatelstvem nebo mezi menšinami. Češi jsou po třiceti letech demokratického vývoje zvyklí na to, že v Praze běžně potkávají cizozemce, a myslím, že jsou hrdi na to, že se česká metropole líbí v podstatě všem. Obliba Prahy provázená vysokou tržní výkonností cestovního ruchu na jejím území je do značné míry výsledkem tohoto multikulturalismu, protože jak cizozemští rezidenti, tak turisté šíří její dobré jméno ve světě.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo