Menu

Posláním Prague Convention Bureau je pomáhat získávat pro Prahu kongresové a incentivní akce, posilovat povědomí o Praze jako kongresové destinaci a podporovat její mezinárodní renomé. Prague Convention Bureau je neziskovou organizací založenou v roce 2008. Spolupracuje s Pražskou informační službou – Prague City Tourism, Magistrátem hlavního města Prahy, Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, Czech Convention Bureau a Asociací hotelů a restaurací České republiky. Zprostředkovává kontakty s konferenčními centry a dalšími místy konání akcí, s hotely, profesionálními organizátory konferencí a společnostmi pro místní management. Poskytuje informace o možnostech Prahy. Působí jako místní partner při komunikaci se správními orgány, médii a dalšími subjekty. Dokáže pomoci s vytvořením prezentace nabídky kongresové destinace Praha v PowerPointu. Poskytuje propagační nástroje a reklamní materiály – od přehledu profesionálních organizátorů konferencí až po brožury o Praze, mapy města, fotografie, videa atp.

Praha do první desítky

15. 05. 2014

Rozhovor s generální ředitelkou Prague Convention Bureau paní Lenkou Žlebkovou jsem 24. dubna 2014 začal konstatováním, že MICE turismus je v Praze opět na vzestupu.
Jsem ráda, že se daří Prahu posouvat na žebříčku Mezinárodní kongresové asociace ICCA zpátky nahoru. Podle Českého statistického úřadu sice loňský rok z hlediska kongresové turistiky nebyl nejsilnější, z našeho sběru statistických dat ale vyplývá, že v žebříčku mezinárodní kongresové asociace nemusíme poklesnout. Naopak, výsledky roku 2013 Praze dokonce mohou pomoci dostat se do první desítky kongresových destinací. Pozitivní je i celkový trend podpory ze strany veřejných institucí, zejména přístup hlavního města Prahy. Udály se významné změny, ať už v Kongresovém centru Praha, nebo na Výstavišti v Holešovicích. Byla zavedena incentivní podpora pro kongresy nad patnáct set lidí. Nejnověji byla podpořena kandidatura Prahy na vysoce prestižní kongres ICCA, o který se jedeme ucházet do Frankfurtu nad Mohanem, aby se v roce 2017 uskutečnil v Praze.

Současné personální obsazení řady klíčových postů ve státní správě a v samosprávě, pod něž spadá cestovní ruch, lidmi, kteří vyšli z praxe, se zdá být nadějné.
Bezesporu, ostatně paní ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová svou účastí umocnila prestiž letošního vyhlášení kongresových ambasadorů. Komunikace s jejím ministerstvem je na velmi dobré úrovni. Obdobně jako s Magistrátem hl. m. Prahy, a po nástupu dr. Nory Dolanské i s Pražskou informační službou – Prague City Tourism. Doufám, že tento trend bude pokračovat. Kongresový průmysl si to zaslouží. Jeho dopad není jen ekonomický, v širokém spektru vlivů působí na konkurenceschopnost České republiky. Jsem proto přesvědčena, že by jej měla podporovat nejen Praha a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ale že i další ministerstva a samotná česká vláda.

Co Czech Convention Bureau – je váš partner, nebo soupeř?
Určitě ne konkurence! Je spolupracujícím partnerem. Spolupráce s ním je nastavena dlouhodobě. Samozřejmě, finanční podpora ze strany Czech Convention Bureau by mohla být větší, už proto, že se s rostoucím počtem regionálních convention bureau Praze malinko snižuje. Rozpočet na podporu kongresové turistiky v České republice totiž ne zcela kopíruje rozšiřování regionální sítě.

Jak vidíte budoucnost kongresové destinace Praha?
Cílíme vysoko, a daří se nám. Rádi bychom, aby se Praha do roku 2020 dostala mezi TOP 5 kongresových metropolí. Není to nerealistické. Mohou jí k tomu pomoci strategická partnerství z veřejného i soukromého sektoru – právě ta by se mohla stát zásadní konkurenční výhoda Prahy oproti ostatním destinacím. Už jsme tomu velmi blízko. Daří se to díky přispění všech zainteresovaných stran. Od členů Prague Convention Bureau, lidí z pražského magistrátu – zejména náměstka primátora Václava Novotného, přes paní Noru Dolanskou z Prague City Tourism až po mé kolegyně. Na jejich adresu si dovoluji hrdě podotknout, že jsme daly dohromady úžasný tým pracovitých děvčat. Všem patří velký dík!


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba