Menu

Je třeba investovat část výnosů z daní tam, kde byly vyprodukovány. Jak potřebný je Zákon o cestovním ruchu a novela živnostenského zákona – minimálně zásadní vytyčení pravidel pro podnikání v cestovním ruchu včetně sankcí při porušování těchto pravidel.
Vlasta Štěpová (Všudybyl, únor 1997, str. 8)

Praha - daňový ráj cizích průvodců a agentur

21. 12. 2000

Část inkasa za památky by přece jen měla zůstat Česku
Možná jste zaregistrovali začátkem června loňského roku informaci o jednání Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy. Závěrem tohoto jednání bylo i stanovení cíle : spolu vytvářet příznivé podnikatelské klima v odvětví cestovního ruchu. V atraktivních turistických lokalitách na celém světě platí, pro ty, kteří provádějí průvodcovskou činnost, velmi přísná pravidla. Dodržování těchto pravidel bývá důsledně kontrolováno a porušení tvrdě sankcionováno. V České republice tomu tak není ?!

Pštrosí politika
Je zajímavé zjištění, že naše republika je jedním ze světových „daňových rájů“. Ovšem pouze pro zahraniční průvodce a agentury. Náš stát skvěle plní svou přerozdělovací funkci. Jedněm rozdává, druhým bere. V tomto případě je velkorysý k těm, kteří bezplatně parazitují na historickém odkazu našich předků. Od českých daňových poplatníků pak bere bez skrupulí. Na „záplatování děr“, aby nám ten „odkaz“ ještě chvíli vydržel.

Pravomoc městům rozhodovat o sobě
Problém černým průvodců je velkou bolestí nejen hl.m. Prahy a právě jím se, jako jednou z priorit, zabývala Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy. Byl stanoven dlouhodobý cíl podpořit změnu Živnostenského zákona v tom smyslu, aby vedle pojmů sportovní průvodce a horský průvodce, byl stanoven i pojem lokální průvodce. Na této legislativní bázi by mohla města, včetně hlavního, definovat podmínky pro průvodcovskou činnost v dané lokalitě individuálně, místními vyhláškami.

Kontrola pracovních povolení cizinců
Legislativní změna je dlouhodobou záležitostí. Sekce cestovního ruchu se tedy rozhodla iniciovat kroky, které by mohly pomoci okamžitě. Jedná se např. o důslednou kontrolu pracovních povolení u cizinců provádějících na území hl.m. Prahy průvodcovskou činnost. 10. listopadu se proto uskutečnilo společná schůzka členů Sekce s ředitelem pražské cizinecké policie plukovníkem Radislavem Charvátem. Výsledkem jednání byl příslib daleko intenzivnější součinnosti příslušníků pražské cizinecké policie s kontrolory živnostenského odboru Magistrátu hl.m. Prahy a Pražské informační služby, pokud o ni hl.m. Praha požádá.
-JK-
E-mail na koordinátora Sekce cestovního ruchu HKP: crhkp@tours.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo