Menu

Praha bude místem celosvětového setkání statistiků cestovního ruchu

27. 10. 2013

Na jaře letošního roku uspěla Česká republika v kandidatuře na pořádání již 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu, jež představuje nejprestižnější mezinárodní událost v oblasti statistiky cestovního ruchu pořádanou vybranou hostitelskou zemí, Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropským statistickým úřadem (Eurostat).
Myšlenka získat pořadatelství této konference se zrodila na konci minulého roku v průběhu posledního Globálního fóra, které se konalo v listopadu 2012 na Islandu. I zde se potvrdilo, že tato akce se dlouhodobě těší vysokému zájmu ze strany profesionálů v oblasti cestovního ruchu a je tak vhodnou příležitostí přivést do České republiky respektované zahraniční odborníky a představitele mezinárodních institucí v čele s OECD a Eurostatem. Vysoká úroveň statistiky cestovního ruchu v České republice, podpora ze strany významných institucí na národní úrovni a možnost využít akci pro prezentaci výstupů ze statistických projektů financovaných z evropských fondů jsou příslibem pro celkový úspěch akce a sehrála zásadní roli pro rozhodnutí o podání kandidatury.
Společná oficiální kandidatura Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism, Českého statistického úřadu a hlavního města Prahy byla připravena za podpory Ministerstva zahraničních věcí, Prague Convention Bureau a KPMG Česká republika a zaslána OECD a Eurostatu. V této době již o pořádání konference usilovali a svou kandidaturu oficiálně podali i zástupci Japonska. Dohoda s pořadateli akce byla učiněna po několika měsících intenzivních jednáních během jednání Výboru pro cestovní ruch OECD a následně potvrzena ze strany všech rozhodujících institucí. Praha a reprezentativní prostory Černínského paláce se tak stanou ve dnech 15. – 16. května 2014 místem konání již 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu. Japonsko bude hostitelskou zemí následujícího 13. fóra, které se uskuteční téhož roku na podzim.
Přípravný výbor se s ohledem na náročnost odborného a organizačního zabezpečení konference začal plně věnovat její přípravě. Ve spolupráci se zástupci Eurostatu a OECD tak byla nejprve schválena základní témata konference, kterými jsou:

Do konce října 2013 mohou zájemci o vystoupení v rámci témat konference na základě výzvy (Call for Papers) uveřejněné na webových stránkách konference www.mmr.cz/tsf2014prague zasílat na emailovou adresu abstracttsf2014prague@mmr.cz v anglickém jazyce anotace k jednotlivým příspěvkům, ze kterých budou následně přípravným výborem vybrána konkrétní témata prezentací. Tato výzva samozřejmě platí i pro odborníky z České republiky, přičemž přípravný výbor ocení co nejvíce relevantních anotací, ze kterých se bude moci vybírat.
Nosnou částí programu konference budou čtyři bloky zahrnující prezentace na výše uvedená témata doplněná o příspěvky významných představitelů OECD, Eurostatu, pořádajících institucí a respektovaných odborníků. Zároveň je připravován i zajímavý doprovodný program tak, aby zejména zahraniční účastníci konference mohli načerpat i něco málo z tradic a současného života České republiky.
Přestože nebyla ještě zahájena oficiální registrace, je možné využít stávající emailové adresy pro zasílání anotací, na které velmi rádi zodpovíme Vaše případné dotazy týkající se odborného zaměření konference, tak i otázky vztahující se k možnosti účasti na jejím programu.

Za přípravný výbor
Ing. Radek Chaloupka – Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Pavel Vančura – Český statistický úřad


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba