Menu


ACR Alfa uvedla na zahraniční i domácí trh druhé vydání vysoce reprezentativní publikace. Křest knihy se již tradičně konal začátkem léta v hotelu Inter.Continental Praha. Ročenka umožňuje prostřednictvím čtrnácti kapitol nahlédnout do turistických regionů České republiky. Přibližuje jejich atraktivity a specifika. Letošní barevná 660 stránková obrazová publikace přináší řadu významných novinek a doplňků. Je plná užitečných informací v češtině, angličtině a němčině.

Praha a turistické perly České republiky

25. 08. 2001

Praha mnoha tváří
V první kapitole procházíme „Prahou mnoha tváří“ – symbolem české státnosti. Setkáme se s panovníky, kteří výraznou měrou ovlivnili její historickou tvář. Spatříme Prahu z ptačí perspektivy. Prahu romantickou. Především však, coby památku UNESCO, plnou kulturního a historického dědictví. Vše je doplněno nabídkou služeb cestovního ruchu: vodní i sightseeingové pozemní dopravy, ubytování, stravování, kongresových i veletržních možností apod.

Kalendárium kapitol
Každá z následujících 13 kapitol začíná vstupní dvoustranou. Ta příslušné území charakterizuje obrazem (přírodní scenérií) i slovem. Letošní novinkou je „kalendárium kapitol“ – výběr nejdůležitějších kulturně společenských akcí celostátního nebo mezinárodního významu.

Mapa památek
Rychlou orientaci v každém regionu (kapitole) usnadňuje mapa památek. Procházka turistickým regionem pokračuje představením měst, ať už historických, lázeňských, horských nebo výjimečných z hlediska přírodních krás a především památek UNESCO. Příslušné regiony prezentují hrady, zámky, kláštery, technické památky, památníky, bohatství muzejních sbírek a galerií, divy přírody i odkazy na slavné rodáky, kteří svým významem přesáhli hranice své vlasti.

Euroregiony – perly bez hranic
Každou kapitolu zakončuje jedna z významných novinek publikace „Perly bez hranic“ – upozornění na blízké historické a kulturní objekty, města a přírodní atraktivity za hranicí, u našich sousedů, s nimiž ty naše české, moravské a slezské patří do společných euroregionů. Obrazem, textem a především mapou. V Perlách bez hranic se dozvíme o nově vzniklých euroregionech Šumava/Böhmerwald, Egrensis, Krušnohoří/Er­zgebirge, Labe/Elbe, Nisa/Neisse/Nysa, Glacensis, Praděd/Pradziad, Silesia, Těšínské Slezsko/Ślask Cieszyński, Beskydy/Beskidy, Bílé Karpaty/Biele Karpaty a Weinviertel, jižní Morava a západní Slovensko/Wein­viertel, Südmähren und Westslowakei.

Aktuální informace možností cestovního ruchu
Předností ročenky „Praha a turistické perly České republiky“ jsou úplné kontaktní adresy u každého objektu ( včetně e-mailu a webových stránek ). Publikace je zdrojem aktuálních informací o místních možnostech cestovního ruchu.

Dárek s vysokou vypovídací hodnotou
Reprezentativní kniha je určena k propagaci České republiky v zahraničí. Slouží předním firmám, institucím a městům jako atraktivní dárek s vysokou vypovídací hodnotou pro jejich zahraniční partnery a hosty. I toto druhé vydání bude vhodným doplňkem mnoha významných kulturně společenských akcí doma i v zahraničí. Budou se s ní setkávat turisté nebo účastníci kongresů a sympozií a také hosté v pokojích luxusních hotelů.

Na mezinárodních turistických kolbištích
Ročenka Praha a turistické perly České republiky bude reprezentovat euroregiony i ucelenou kolekci turistických regionů České republiky na renomovaných mezinárodních veletrzích, zahraničních workshopech a výstavách cestovního ruchu.

Www.vitejte.cz
Během příštích měsíců bude firma ACR-Alfa v souvislosti s druhým vydáním publikace Praha a turistické perly ČR průběžně komplexně doplňovat její internetovou verzi na adrese www.vitejte.cz. Takže opravdu vítejte!


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new