Menu

Prague Convention Bureau působí jako prostředník mezi klienty a dodavateli služeb v Praze, jako jsou konferenční hotely, kongresová centra a další objekty, profesionální organizátoři kongresů (PCO) a destinační agentury (DMC). Zajišťuje prohlídky konferenčních a kongresových prostor, informační a poradenský servis, propagační a reklamní materiály. Asistuje při komunikaci s místní správou, s médii a se zástupci kongresového odvětví. Svým členům zprostředkovává kontakty s mezinárodními korporátními a asociačními klienty a dává jim možnost se zviditelnit prostřednictvím jeho vlastních marketingových a komunikačních kanálů. Je organizátorem a gestorem projektu Ambassador Program cíleného na podporu kongresových velvyslanců – členů boardů mezinárodních odborných asociací z řad renomovaných českých vědců, lékařů a dalších odborníků a také vysoce postavených exponentů českých poboček mezinárodních společností, kteří mohou ve prospěch Prahy ovlivnit volbu destinace, v níž jejich organizace uskuteční kongres, konferenci nebo jinou MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry) akci.

Prague Convention Bureau aktivuje privátní sektor

23. 10. 2017

S ředitelem Prague Convention Bureau Romanem Muškou se potkávám 26. září v sídle jejich asociace v Rytířské ulici v Praze.
Pane řediteli, jak jste se dostal k získávání mezinárodních konferencí, kongresů, výstav a incentiv pro Prahu?
V téhle branži se pohybuji od roku 1996 a vždy to bylo na byznysové straně. Ať už v rámci destinačního managementu v DMC (destination management company), nebo jako PCO (professional congress organizer). Posléze jsem se začal více zabývat problematikou convention bureau a činností Prague Convention Bureau, kde firma, v níž jsem pracoval, byla členským subjektem. Jednoho dne jsem byl osloven, zda se nechci na činnosti Prague Convention Bureau více podílet. Podal jsem kandidaturu do představenstva, v němž jsem následně strávil téměř tři roky, po nichž se naskytla příležitost pracovat pro PCB na plný úvazek.

Zmínil jste, že jste nějakou dobu působil v destinačním managementu. Činnost Prague Convention Bureau se do značné míry shoduje s činností destinační agentury.
Práce v rámci DMC je samozřejmě odlišná od činnosti convention bureau, která soustavně realizuje širokou škálu činností destinačního managementu. Prague Convention Bureau aktivuje privátní sektor a propojuje s ním mezinárodní klientelu. Hledá, nachází či vytváří prostor pro uplatnění kongresové destinace Praha na světových trzích. Vytváří nebo se podílí na vytváření produktů, kterým se v rámci cestovního ruchu jako takového dostává uplatnění na území Prahy. Prague Convention Bureau je platforma, která sdružuje subjekty ziskového a neziskového sektoru, jež se zajímají o budoucnost kongresového průmyslu v Praze. Instituce typu convention bureau máte všude po světě, a tak není důvod, aby convention bureau neexistovala v Praze, jež je řazena mezi hlavní kongresové destinace světa. Kongresy, zejména velké mezinárodní, mají řadu pozitivních dopadů. Jednak ekonomických, což například ilustruje studie, kterou zadalo hlavní město Praha prof. Ing. Michalu Mejstříkovi, CSc., z Univerzity Karlovy a o níž již byla ve Všudybylu řeč (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „KCP, rok co rok na půl miliardy korun do veřejných rozpočtů“) a nově i studie, kterou jsme si nechali pro naše potřeby zpracovat od KPMG, a určitě i v oblasti odborných profesí, včetně vědy a výzkumu. V kongresových destinacích, respektive v zemích, v nichž se kongresy konají, mají kongresové akce dle svého zaměření významný dopad na odborný růst a vzdělanost lidí té které profese. Když si vezmeme, že do Prahy na kongres přijedou například tisícovky delegátů, kteří jsou špičkovými kapacitami v oblasti astronomie, tak už jen know-how, které s nimi do země přijde, je obrovským přínosem pro českou vědu. Pro české odborníky působící v této oblasti je to úžasná příležitost se takto zaměřeného světového kongresu osobně zúčastnit. Zejména pro ty mladé či začínající. Na domácí půdě je pro ně totiž takový kongres dostupnější. Odpadají jim výdaje za cestovné a někdy je možné získat i zvýhodněný registrační poplatek pro lokálního delegáta.

Proč by činnosti Prague Convention Bureau měli fandit Pražané? Zejména ti, kteří mají z turistů téměř fobii?
Protože kongresoví delegáti, na rozdíl od běžných turistů plnících pražské ulice a náměstí včetně Staroměstského, se na Karlův most či Pražský hrad dostanou zřídkakdy. Účastník kongresu totiž většinu svého pražského pobytu tráví s kolegy v kongresovém centru. Navíc spotřeba, či řekněme výdaje kongresového delegáta v destinaci jsou čtyřikrát až pětkrát vyšší oproti průměrnému turistovi, čím výrazněji pomáhá plnit veřejné rozpočty.

Velké kongresy jsou pro země, v nichž se konají, natolik ekonomicky lukrativní, že při kandidaturách na získání práva je pořádat se nezřídka osobně angažují místní politické špičky – jejich prezidenti, ministři včetně premiérů vlád, primátoři metropolí a další vysoce postavení činitelé. Zkrátka je to obdobné, jako když jde o jiné velké zakázky. Například o zahraniční kontrakt na dodání armádních obrněných vozidel nebo investičního celku.
Proto si velice vážíme velké podpory kongresového průmyslu ze strany pražského magistrátu. Sami, bez této podpory, bychom totiž při kandidaturách proti cizím konkurenčním kongresovým destinacím Prahu těžko prosazovali. V souvislosti s blížícím se kongresem kongresů – ICCA (Congress of International Congress and Convention Association) – si proto dovolím konstatovat, že nejen v současné době, ve finální fázi přípravy realizace ICCA, ale už během kandidatury měla Praha velmi výraznou podporu ze strany magistrátu.

Pravda, teď v listopadu 2017 bude v Praze kongres kongresů. Tam asi moc vědců a lékařů nebude…
Nebude. Kongres kongresů se ICCA začalo přezdívat proto, že se na něm sejdou lidé, kteří po celém světě působí v kongresovém průmyslu. Provozovatelé kongresových komplexů, zástupci convention bureau nebo třeba profesionální organizátoři kongresů – PCO. Edukační část kongresu bude velmi rozsáhlá a věříme, že pro zúčastněné velmi inspirativní. Mimoto bývá součástí programu i tzv. bussines exchange, během níž si jednotlivé destinace vyměňují poznatky o kongresech, na které v minulosti kandidovaly či u nich již proběhly. Důležitou součástí kongresu je také účast zástupců mezinárodních odborných asociací, kteří se jako řadoví delegáti zúčastní celého kongresu. Tato aktivita byla poprvé realizována loni na kongresu v malajském Kuchingu, kdy se ho zúčastnilo na dvacet asociací.
V letošním roce do Prahy přicestuje kolem čtyřiceti zástupců mezinárodních asociací, které mohou být budoucími klienty Prahy v následujících letech. Jejich představitelům zde budeme moci nenásilnou formou naše hlavní město představit. To, jakým způsobem funguje, když se v něm odehrává velká kongresová akce. Zkrátka, budou si moci Prahu zažít.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo