Menu

Prácheňské muzeum v Písku

04. 05. 2017

Museum Dra Augusta Sedláčka
Evropské muzeum roku 1996 – Prácheňské muzeum v Písku – bylo založeno v roce 1884. Jeho sbírky byly ukládány nejprve v bytě ředitele gymnázia, později v budově reálky, kde byly roku 1886 poprvé představeny veřejnosti. Po dalších dvou letech nalezly místo v budově Městské spořitelny. V roce 1899 se na penzi z Tábora do Písku přestěhoval věhlasný historik a archivář profesor August Sedláček, autor monumentální publikace Hrady a zámky, který v Písku v roce 1863 maturoval. Brzy začal pořádat městský archiv a zároveň se stal ředitelem muzea. V této funkci vydržel 26 let. Pod jeho vedením se muzeum na počátku 20. století přestěhovalo do prostor královského hradu, které obývá doposud. Po Sedláčkově smrti v roce 1926 se z Městského musea stalo Museum Dra Augusta Sedláčka pro vlastivědu Prácheňska.

K původnímu názvu regionu
O muzeum se staralo město a od konce padesátých let 20. století okres Písek. Od roku 1990 vystupuje pod hlavičkou Prácheňské muzeum v Písku a hlásí se k původnímu názvu regionu, jehož byl Písek po staletí správním centrem. Od 1. ledna 2003 je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Má několik poboček. Jeho odborná pracoviště jsou v hradním areálu na Velkém náměstí. Tam jsou také depozitáře, knihovna se studovnou, tři výstavní prostory a jedenáct expozic: Pravěk a doba slovanská; Počátky hradu a města Písku; Dějiny regionu; Chráněná území; Nerostné bohatství; Kulturní tradice Písecka; Zlato v Pootaví; Písecký venkov v 19. století; Obrazová galerie českých panovníků; Lapidárium; Ryby a rybářství s velkými akvárii, v nichž lze spatřit živé ryby jihočeských řek a rybníků včetně největších dravců – štiky obecné a sumce obecného.

Byt básníka Adolfa Heyduka
Od roku 1937 pod muzeum spadá byt básníka Adolfa Heyduka v Tyršově ulici z počátku 20. století. Přešel pod něj odkazem po smrti vdovy po tomto známém májovci. Je v autentickém stavu a přístupný veřejnosti. Cítíte se zde, jako byste přišli k Heydukovým před sto lety.

Památník města Protivína
V nedalekém Protivíně se nachází další pobočka Prácheňského muzea – Památník města Protivína. Jsou zde expozice národopisu a dějin a expozice exotické přírody, které v roce 2013 získaly třetí místo v kategorii Muzejní výstava roku soutěže Gloria musaealis. Muzeum se stará i o pozorovací věž v národní přírodní rezervaci Řežabinec, kde provádí ornitologické výzkumy.

Muzejní pedagogika
Programy pro předškoláky a školáky do muzea každoročně přivedou několik tisíc dětí. Pracovníci muzea ročně připraví na třicet výstav. K úspěšným akcím patří i květnové Vítání ptačího zpěvu. O prázdninách probíhá Akce Acrocephalus – kroužkování ptáků. Velký zájem bývá i o Muzejní noci a neméně oblíbená je Mineralogická burza v předvánočním období.
Připravil PhDr. Jiří PrášekArchiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar