Menu

Pozor na problémy s leteckou dopravou

06. 03. 2010

Lednový Klubový den Asociace cestovních kanceláří ČR byl zaměřen na problémy, se kterými se v nějaké míře potýkají cestující a obzvlášť organizátoři zájezdů: co se stane, co dělat a na co má kdo nárok, když něco selže v objednané letecké dopravě.

Místopředseda ACK ČR Mgr. Zdeněk Kříž, který toto téma moderoval, pozval trojici hostů z ČSA z divize charterů M. Jánského, L. Kadlčíka a K. Drahozalovou. Jejich odpovědi ohledně odpovědnosti leteckého dopravce byly jasné, ale moc nepotěšily. Vztah, respektive odpovědnost vůči zákazníkům je neoddiskutovatelná, daná nařízením EU č. 261/04/ES. To platí pro lety týkající se EU (tedy co do letecké společnosti nebo letiště, odkud nebo kam let směřuje). ACK ČR text nařízení dala členům k dispozici již dávno a lze si jej kdykoliv vyžádat. O právech cestujících je ostatně letecký dopravce povinen cestující informovat, takže klienti poučeni bývají. Jenže… Jednak je zde (pochopitelně) vyvinění z důvodu vyšší moci, což je nejen počasí, teroristé či války (to ještě klienti berou), ale i stávka na letišti. Hlavně ale je zde stanovena odpovědnost vůči cestujícímu – a je plus minus stavěna na potřeby a případy přepravy jako takové, nikoliv přepravy jako součásti zájezdu. Pro ten sice všechny povinnosti platí také – ale povinnosti leteckého dopravce, jinak stanovené taxativně, tady vymezeny nejsou, pokud jde o další následky zpoždění letu – tedy ztrátu času, který nemohl být využit v cílové destinaci a hlavně, pokud jde o zmeškání návazných programů atd., které může zájezd zcela či zčásti zmařit. Cestující pochopitelně požaduje náhradu, zákony mu na to dávají právo, ale jediná floskule, které se cestovním kancelářím k tomu dostane, je, že to je věc jednání mezi leteckým dopravcem a cestovní kanceláří. Jenže klient má právo vymáhat náhradu od cestovní kanceláře, ať se k tomu letecký dopravce postaví jakkoliv.

O spolupráci, a to nejen kvůli letecké dopravě, hovořil předseda ACK ČR pan Viliam Sivek, který Klubový den vedl. Představil třináct nově přijatých členů ACK ČR. Zdůraznil, že sotva kdo může počítat s tím, že by se markantně zvýšily tržby. Jediná cesta, jak hospodářsky vyjít, tedy spočívá v revizi nákladů. A ty lze stlačit společným úsilím. V ACK ČR máme možnost dávat požadavky dohromady a vystupovat jako silný odběratel.
Zahájení i konec Klubového dne byly jako obvykle odlehčené, v přátelském duchu. Předseda ACK ČR s humorem zavzpomínal na dobu výstavby a otevření hostitelského hotelu Pyramida a jako jeho tehdejší první ředitel poděkoval za vzorné služby současnému Ing. Hlinskému, který tenkrát svoji kariéru začínal.
Eva Mráčková


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new