Menu

Poznejte Evropu, poznejte CENTROPE

01. 12. 2011

Iniciativa dvanácti měst
V posledních letech stále více Brňanů využívá služby, které jim nabízejí kraje našich nejbližších sousedů. Mnozí létají častěji z Vídně než z Prahy, do lázní v Mosónmagyarováru je to hodinu a tři čtvrtě, do Bratislavy coby kamenem dohodil a vinobraní v Pezinoku odolá málokdo. K rozvoji spolupráce v příhraničních oblastech výrazně přispěla iniciativa dvanácti měst a sousedících regionů z Česka, Rakouska, Slovenska a Maďarska, které v roce 2003 začaly budovat nadnárodní Středoevropský region s názvem CENTROPE. V loňském roce byl pro podporu této spolupráce spuštěn projekt CENTROPE CAPACITY, jehož partnery jsou na české straně Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Většinu projektu financuje Evropská unie z operačního programu Evropská územní spolupráce – Střední Evropa.
Cílem vytváření nadnárodních regionů je pomoci obyvatelům příhraničních oblastí překonat případné bariéry a zajistit, aby využili společných příležitostí a jejich regiony se staly prostředím příjemným pro život. I v CENTROPE mají partnerská města a regiony své priority, z nichž některé si konkurují, ale existuje řada oblastí, ve kterých je výhodné spojit síly a zkušenosti a přispět ke zvýšení konkurenceschop­nosti celého území. Společnými tématy podporovanými projektem CENTROPE CAPACITY jsou čtyři rozvojové oblasti: Znalostní region, Lidský kapitál, Územní integrace a Kultura a turismus.

Znalostní region
S šestatřiceti univerzitami a osmnácti sty výzkumnými institucemi ve všech čtyřech zemích je CENTROPE ideálním místem pro výzkum. Využití přeshraniční spolupráce pro zvýšení přílivu vědců, studentů a podniků orientovaných na vědu a výzkum a kapitálu z celého světa umožní regionu CENTROPE obstát v mezinárodní konkurenci. Město Brno je se svými univerzitami a jejich zapojením do struktur aplikované vědy a výzkumu s mezinárodním přesahem bezesporu klíčovým hráčem pro celou oblast CENTROPE.

Lidský kapitál
Zajištění snadného přístupu ke vzdělání a posílení součinnosti vzdělávacích institucí je jednou z priorit CENTROPE. Důležitá je nejen spolupráce při tvorbě opatření v oblasti vzdělávání a předávání know-how, ale také výměna aktuálních informací o vývoji trhu práce a podpora mobility pracovní síly. Otevřením volného pracovního trhu automaticky dochází nejen k usnadnění podmínek, ale také ke zvýšení motivace všech obyvatel v CENTROPE, aby využili ke svému vzdělávání i pro své uplatnění na trhu práce potenciál celého regionu.

Územní integrace
CENTROPE se snaží uspokojit poptávku po moderních a efektivních dopravních spojích jako základu pro zlepšení vzájemné dostupnosti. Má ambici stát se prvním dopravním a logistickým uzlem na křižovatce důležitých evropských dopravních koridorů.
Účinné regionální plánování s přeshraniční koordinací a podpora nových i stávajících investorů nejsou možné bez podrobných znalostí týkajících se různých kompetencí jednotlivých administrativních úrovní a bez společné srovnatelné databáze, kterou CENTROPE spolu s odborníky ze všech čtyř zemí připravuje.

Kultura a cestovní ruch
Bohatý kulturní život středoevropského regionu se může stát základem pro relativně novou formu cestovního ruchu, která má šanci být důležitým prorůstovým faktorem ekonomiky a zaměstnanosti. Program spolupráce v CENTROPE chce přispět k tomu, aby turistické zajímavosti a služby byly lépe dostupné i návštěvníkům ze sousedních přeshraničních oblastí.

Koordinátorem projektu Centrope Capacity
je mezinárodní konsorcium Centrope Agency, které je v každé zemi zastoupeno Decentralizovanou kanceláří Centrope. Česká kancelář sídlí v Brně na Palackého tř. 10. Bližší informace najdete na jejich pětijazyčném webu. Partnery projektu Centrope Capacity jsou města Vídeň, Brno, Bratislava, Trnava, Györ, Sopron a Szombathely, spolkové země Dolní Rakousko a Burgenland, samosprávné územní celky Jihomoravský kraj, Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo