Menu

Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování, rukama, usty, koleny a jinak, k sobě se toulení a choulení, summou rozličné trety. I dí mi můj tlumočník: „Tu, hle, máš to ušlechtilé pokolení lidské, ten rozkošný, rozumem a nesmrtedlností obdařený tvor, kterýž jak neskonalého Boha obraz a k němu podobnost v sobě nosí, z rozličnosti těchto jejich neskonalých činů poznati se může; tu jako v zrcadle spatříš důstojnost pokolení svého.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování

03. 11. 2015

Hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je destinační management. Základem pro to, aby cestovatelé do té které země chtěli, a ne do jiné, byť sousední, je prosazování destinace. Výkladový slovník Cestovní ruch Josefa Zelenky a Martiny Páskové destinační management definuje jako systematickou činnost spočívající v aplikaci souboru technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, marketingu, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Realizátorem destinačního managementu je dle slovníku společnost destinačního managementu (DMC). Avšak nejen. Jak už alegorizoval učitel národů: „Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování…“
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm