Menu

Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování, rukama, usty, koleny a jinak, k sobě se toulení a choulení, summou rozličné trety. I dí mi můj tlumočník: „Tu, hle, máš to ušlechtilé pokolení lidské, ten rozkošný, rozumem a nesmrtedlností obdařený tvor, kterýž jak neskonalého Boha obraz a k němu podobnost v sobě nosí, z rozličnosti těchto jejich neskonalých činů poznati se může; tu jako v zrcadle spatříš důstojnost pokolení svého.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování

03. 11. 2015

Hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je destinační management. Základem pro to, aby cestovatelé do té které země chtěli, a ne do jiné, byť sousední, je prosazování destinace. Výkladový slovník Cestovní ruch Josefa Zelenky a Martiny Páskové destinační management definuje jako systematickou činnost spočívající v aplikaci souboru technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, marketingu, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Realizátorem destinačního managementu je dle slovníku společnost destinačního managementu (DMC). Avšak nejen. Jak už alegorizoval učitel národů: „Potkali-li se kteří, rozličného tu bylo kejklování…“
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba