Menu

Ale aj, vtom trouby zvuk zavzní, jako svolávajících se k slavnosti; a Všezvěd srozuměje, co bude, dí: „Navraťme se ještě medle, tu se bude nač podívati.“ „I což to bude?“ dím já. On: „Academia^^1^^ bude korunovati ty, kteříž nad jiné byvše pilnější, vrchu umění dosáhli: ti, pravím, jiným na příklad korunováni budou. „Já tedy věc tak zvláštní viděti žádostiv jsa a houfy sbíhajících se vida, vejdu za jinými také: a aj, tu pod filozofickým nebem^^2^^ jakýsi stál s papírovým sceptrum^^3^^, k němuž zprostřed houfu někteří přistupovali, svědectví vysokého umění žádajíce. On žádost jejich, že slušná^^4^^ jest, schváliv, poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
^^1^^vysoké učení, universita ^^2^^pod baldachýnem „nebesy“ (nad rektorským trůnem) ^^3^^žezlem ^^4^^spravedlivá

Poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali

26. 02. 2012

Odborné vzdělání ani odborná způsobilost není k průvodcování v Česku potřeba. Je to živnost natolik volná, že tu turisty vodí kdekdo. I cizinci, co o Česku nic nevědí, nemají pracovní povolení, natož aby tuto výdělečnou činnost kdekoliv danili. Náš Živnostenský zákon totiž nezná institut „lokální průvodce“. Právní vymezení, které by umožnilo městům, obcím a institucím pečujícím o navštěvovaná místa stanovit podmínky pro to, kdo na daném území smí průvodcovskou činnost provozovat. V řadě zemí Evropské unie samozřejmost. Avšak mají k tomu tento právně vymezený pojem. Základem je udělování licencí, v přímé souvislosti s odvodem daní do obecní či státní pokladny, garantovanou kvalitou průvodcovských služeb, s možností kontroly a tvrdých postihů samozvaných průvodců. Získání licence pro tu kterou lokalitu je zpravidla podmíněno složením náročných zkoušek z místopisu, historie apod. Právo školit a zkoušet adepty na průvodce tam bývá delegováno na několik subjektů. Z mnoha hledisek by bylo přínosné, aby také česká legislativa umožnila municipalitám určovat podmínky, za jakých kdo může na jejich územích průvodcovskou činnost provádět, když už jsou odborné vzdělání, odborná způsobilost a daňové úniky „deštníkářů“ státu volné.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001