Menu

Ale aj, vtom trouby zvuk zavzní, jako svolávajících se k slavnosti; a Všezvěd srozuměje, co bude, dí: „Navraťme se ještě medle, tu se bude nač podívati.“ „I což to bude?“ dím já. On: „Academia^^1^^ bude korunovati ty, kteříž nad jiné byvše pilnější, vrchu umění dosáhli: ti, pravím, jiným na příklad korunováni budou. „Já tedy věc tak zvláštní viděti žádostiv jsa a houfy sbíhajících se vida, vejdu za jinými také: a aj, tu pod filozofickým nebem^^2^^ jakýsi stál s papírovým sceptrum^^3^^, k němuž zprostřed houfu někteří přistupovali, svědectví vysokého umění žádajíce. On žádost jejich, že slušná^^4^^ jest, schváliv, poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623
^^1^^vysoké učení, universita ^^2^^pod baldachýnem „nebesy“ (nad rektorským trůnem) ^^3^^žezlem ^^4^^spravedlivá

Poručil, aby, co umějí a nač stvrzení žádají, na cedulce poznamenané dali

26. 02. 2012

Odborné vzdělání ani odborná způsobilost není k průvodcování v Česku potřeba. Je to živnost natolik volná, že tu turisty vodí kdekdo. I cizinci, co o Česku nic nevědí, nemají pracovní povolení, natož aby tuto výdělečnou činnost kdekoliv danili. Náš Živnostenský zákon totiž nezná institut „lokální průvodce“. Právní vymezení, které by umožnilo městům, obcím a institucím pečujícím o navštěvovaná místa stanovit podmínky pro to, kdo na daném území smí průvodcovskou činnost provozovat. V řadě zemí Evropské unie samozřejmost. Avšak mají k tomu tento právně vymezený pojem. Základem je udělování licencí, v přímé souvislosti s odvodem daní do obecní či státní pokladny, garantovanou kvalitou průvodcovských služeb, s možností kontroly a tvrdých postihů samozvaných průvodců. Získání licence pro tu kterou lokalitu je zpravidla podmíněno složením náročných zkoušek z místopisu, historie apod. Právo školit a zkoušet adepty na průvodce tam bývá delegováno na několik subjektů. Z mnoha hledisek by bylo přínosné, aby také česká legislativa umožnila municipalitám určovat podmínky, za jakých kdo může na jejich územích průvodcovskou činnost provádět, když už jsou odborné vzdělání, odborná způsobilost a daňové úniky „deštníkářů“ státu volné.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba