Menu

Pohoda, péče a relaxace - to jsou Lázně Bělohrad

12. 06. 2006

Když v roce 1885 pruská hraběnka Anna z Asseburgu provedla první úspěšné pokusy s léčivostí místní rašeliny a o tři roky později prosadila, aby byly lázně úředně uznány za léčivé, jistě netušila, že po více než sto dvaceti letech vyrostou do takové přirozené krásy. A zároveň téměř po sto dvaceti letech se v lázních objevuje opět žena, která se významně podepisuje na jejich současné podobě, MUDr. Jitka Ferbrová, místopředsedkyně představenstva Anenských slatinných lázní v Lázních Bělohrad. O svých zásluhách nerada hovoří, přesto jsem si jí dovolil položit několik otázek.
Paní doktorko, mají léčebné lázně i na začátku třetího tisíciletí stále stejné místo v životě, jako tomu bylo dříve?

I když zdravotnictví obecně prochází velmi dynamickým vývojem, lázně a léčebné lázeňství si zachovávají jakýsi nostalgický genius loci. Většina klasických lázní byla zbudována v nejkrásnějších místech republiky, kde uprostřed nádherné přírody vyrostly lázeňské areály s historicky cennými budovami. Klasická lázeňská léčebná péče a vysoká odbornost lékařského a zdravotnického personálu v českých lázních je velmi významnou složkou zdravotnictví a má velice dobrý zvuk i mimo naši republiku. Nikdo z odborníků v žádném případě nezpochybňuje prokazatelně pozitivní vliv a přínos lázní při léčbě různých onemocnění nebo při rekonvalescenci po úrazech či operacích. Ale i léčebné lázeňství se mění. Kdo byl v lázních naposledy před dvaceti lety, bude dnes většinou velice překvapen. My věříme, že mile.

Co nového bylo ve vašich Anenských slatinných lázních v Lázních Bělohrad poslední dobou uvedeno do života?
Asi bych začala tím, že naším základním cílem je léčit a vytvářet k tomu příjemné a hezké prostředí, v němž se bude hostům líbit. Začíná to bezvadnou čistotou, upravenými parkovými prostorami, úsměvem a ochotou personálu. To nestojí téměř nic navíc. To, co je hodně nákladné, jsou investice v řádech stovek milionů korun vložené do rekonstrukcí budov, na vytvoření zcela nového balneoprovozu a do rozvoje celé řady dalších nových moderních provozů, které neslouží jen léčbě. Lázně, to je dnes léčba, rekondice, wellness aktivity i turistický ruch. Musíme být schopni nabízet zajímavé programy, zavádět nové druhy terapií a procedur, držet krok se světem v léčebné péči, ale i v péči kosmetické. Znamená to zavedení nových druhů masáží, léčbu celulitidy či sofistikovaných postupů renomovaných firem, které se zabývají péčí o pokožku celého těla.

Je něco, co vám poslední dobou udělalo zde v lázních radost?
Mě vždy potěší, vidím-li úspěšnost našeho počínání. Přijde-li náš host do Anenských slatinných lázní s potížemi a odchází-li bez nich. Podaří-li se nám léčbou zvýšit našim klientům kvalitu života. Samozřejmě mě těší i to, že se nám daří rozšiřovat wellness program, který probíhá v Oáze krásy a zdraví. To je právě ta oblast, která poslední dobou nabývá na významu. Přicházejí mladší a relativně zdraví klienti, kteří si potřebují odpočinout, načerpat nové síly, nebo jen, jak říkáme, „dobít baterie“. Ve světě a v době, kterou žijeme, ve shonu a stresu si stále více lidí uvědomuje, jak je důležité občas „vysadit“, oddat se masáži, účinkům aromatických olejů či bylinných lázní nebo jen příjemným procházkám krásným parkem s romantickou přírodou. Ptáte-li se ale na úplně nejčerstvější radost, tak tou je vznik zcela nové parní lázně, která odpovídá mým představám jak designem, tak možností různých aktivit.

Paní doktorko, ve vašich propagačních tiskovinách jsem si všiml, že se hodně zaměřujete na aktivní pobyty.
Ano, ačkoliv nikoho do ničeho nenutíme. Myslíme si ale, že aktivní přístup napomáhá zkvalitnění života jako takového. I proto zde mají naši klienti možnost širokého sportovního vyžití. Ať je to krásný krytý a vyhřívaný bazén, nejmodernější minigolfové hřiště v České republice, posilovna, tenisové kurty v kouzelném prostředí parku, možnost kondiční chůze – nordic walking, půjčovna horských kol či hřiště na petanque. Jinými slovy, do lázní dnes nepřijíždějí jen ti, kteří pobyt chápou jako jednu ze součástí svého léčebného programu. Lázně se postupně stávají skutečnou oázou zdraví a krásy, kterou každý z nás občas prostě potřebuje, a to je skutečnost. Anenské slatinné lázně se snaží vytvářet atmosféru pohody, klidu a důvěry. Je toho hodně, co vám zde můžeme nabídnout. Cesta za zdravím a odpočinkem u nás bývá příjemná.

www.belohrad.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo