Menu

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

04. 11. 2019

Již pošestadvacáté rozezněla chrámové prostory duchovní hudba. Pořadatelé mezinárodního Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc, v čele s ředitelkou festivalu Dobromilou Hamplovou, připravili bohatý program, který sahá od středověké hudby po současnou. Koncerty byly umístěny do cenných historických prostor. Zmiňme kostel sv. Kateřiny – svatyni s výjimečným neogotickým interiérem. Zcela unikátní koncertní síň se podařilo získat pro koncert Klávesové nástroje v proměnách staletí – nově zrekonstruovaný freskový sál Fakultní základní školy Komenium a Mateřské školy Olomouc. Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci nepřináší jen unikátní místa, špičkové interprety, ale i promyšlenou dramaturgii. V minulých ročnících tak například zazněly Bachova Mše h moll, Honeggerův Král David, Ebenův Labyrint světa a ráj srdce nebo monumentální Credo Krzysztofa Pendereckéh*o, které sám dirigoval.
Zahajovací koncert 26. ročníku se uskutečnil v dómu sv. Václava. V jeho první části se představil fenomenální slovenský trumpetista Juraj Bartoš dvěma skladbami Alexandra Grigorjeviče Aruťunjana: Elegií pro trubku a smyčcový orchestr a Koncertem As dur pro trubku a orchestr za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína pod vedením dirigenta Jaromíra M. Krygela. Druhá část koncertu byla čistě orchestrální. Zaznělo Sedm posledních slov Krista na kříži pro sóla, sbor a orchestr Césara Francka. Patřila dirigentu Jaromíru M. Krygelovi, filharmonikům, smíšenému pěveckému sboru Ars Brunensis a sólistům: sopranistce Michaele Šrůmové, tenoristům Jaroslavu Březinovi a Vítu Šantorovi a basistovi Pavlu Švingrovi.
26. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci se konal pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje a Mgr. Miroslava Žbánka, primátora statutárního města Olomouce a přislíbil velké zážitky i pro příští ročníky.
*Připravila Pavlína Přibilová.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo