Menu

Podnikáme v jednom z evropských center cestovního ruchu

02. 03. 2003

Ředitele lednické společnosti ONYX Trade podnikající v zahradní architektuře, nábytku, pohostinství a hotelnictví, sklu a porcelánu pana Jaroslava Škorpu jsem oslovil s tím, že společnost ONYX Trade dotvrzuje, proč se říká, že rodina je nejmenší civilizací.
Naše bezesporu. Mám čtyři vnoučata, dvě děti. Všechny aktivity související s podnikáním, které jsem nastartoval začátkem devadesátých let, byly v zájmu rodiny. Každý z jejích dospělých členů je dnes ředitelem divize. Manželka má na starosti penziony, dcera, která vystudovala hotelovou školu, restaurace, zeť ekonomiku, já vedení a uzavírání smluv a syn zahradní architekturu, projekci a realizaci.

V roce 1996 byl Lednicko-valtický areál zapsán do seznamu UNESCO, čímž byl oficiálně uznán světově prvořadou atraktivitou cestovního ruchu.
Ano, podnikáme přímo v jednom z evropských center cestovního ruchu. Knížata z Liechtensteinu proměnila svá panství mezi 17. a 20. stoletím v jeden velký park, kde se barokní a novogotická architektura zámků setkává s drobnými stavbami v romantickém duchu a s krajinou upravenou podle principů anglického krajinářství. Liechtensteinský Lednicko-valtický areál je tak dnes podle statistik na prvním místě návštěvnosti, co se týče zámeckých komplexů. Naše firma sídlí přímo ve středu dění. Máme zde ústředí, restaurant i penzion . Protože se dalo očekávat, že turismus půjde nahoru, což se během deseti let potvrdilo, každým rokem u nás přibývá hostů, začali jsme se cestovnímu ruchu věnovat a podnikat v něm. Veškeré podnikání je o tom, pomož si sám a bude ti pomoženo…

Bohužel, na příkladu přístupu Česka k cestovnímu ruchu a ekonomické výtěžnosti z něj je spíše evidentní jiné, a sice: „Komu není rady, tomu není pomoci.“
Stát opravdu málo investuje do zhodnocování svých předností, které je možné prostřednictvím cestovního ruchu zobchodovat. Cestovní ruch je velice zajímavý. Jsou to ekologicky čisté peníze. Český průmysl cestovního ruchu je pod polovinou svých možností.
Co se týká Liechtensteinského areálu, během posledních pěti let zde značně vzrostla ubytovací kapacita, ale v regionu chybí infrastruktura zábavy a sportu, jež by zde turisty udržela po celý týden. Dnes přijedou do Lednice, přespí zde jednu dvě noci, podívají se okolo a jedou dál, protože postrádají nabídku dalších možností. V Lednici jsme proto nakoupili větší množství pozemků a máme v úmyslu společně s obcí vystavět kulturně sportovní areál včetně koupaliště.

www.onyx.made.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH