Menu

Tak přejeli hory a pláně, až třetího dne ráno se blížili k dědině mezi stráněmi, kraj úzkého dolu, jímž řeka tekla.
Alois Jirásek, Staré pověsti české, O Přemyslovi

Po řece Bílině za Přemyslem Oráčem

17. 05. 2009

Úžasného půldruhého dne
Když jsem se o posledním lezení na Bořni (skalnatý masiv mezi Mostem a Bílnou) ptal parťáka Luboše, zda sem půjdeme lézt i začátkem května, řekl, že ne. Že jede Bílinu. Že je to tak na dva dny a že ta řeka stojí za to. Bral jsem jej s velkou rezervou. Nicméně 2. května 2009 vpodvečer v Ohníči se Strašným Pájou nasedáme na vodu, vyzbrojeni baterií Staropramenu a outdoorovým OLYMPUSem ?TOUGH-8000. A dobře jsme udělali. Příroda z koryta řeky Bíliny je romanticky fotogenická a pouze jediná vodácká a vodákům avizovaná hospoda na ní – Panský dvůr – v tvrzi obce Velvěty.

Řeka Bílina
pramení v úbočích svahů Kamenné hůrky asi v 785 m n. m. v Krušných horách severně od Chomutova. Její velké povodí čítá 1071 km2. Bystře spěchá mezi Krušnými horami a Českým středohořím loukami s břehovými porosty, pod řadou starodávných kamenných mostů obcí a městeček. Koryto řeky si uchovalo malebný ráz. Dokonce tak malebný, že se v něm zalíbilo bobrům, kteří nám kraulovali před lodí. Trochu nepozornosti – a už jsme za nimi přes palubu Pálavy. Voda byla čistá, rychlá, často peřejnatá a teplounká. Báječný relax.

Královské pole Stadice
Naším geografickým cílem bylo mezipřistání ve Stadicích a Národní kulturní památka Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče. Jak tam informuje deska z leštěné žuly: „…odpradávna uctívané národní tradicí, jako místo odkud pochází zakladatel prvního panovnického rodu…“ „V souvislosti se snahami českého národního obrození byl zde v roce 1841 zbudován pomník dle návrhu architekta F. Staumanna. Tvůrcem reliéfů je sochař Josef Max Zobrazil. V nich příchod poslů do Stadic k Přemyslovi a jeho uvítání na Vyšehradě kněžnou Libuší.“
No, pro „kolouše“ a turisty do Stadic vede také železnice, silnice a cyklotrasy. Ale vede nás tam i česká národní hrdost?Panský dvůr, mobil: 724 023 499

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka