Menu

Jak vznešený pohled skýtá život. Jeho několika základními znaky bylo zprvu obdařeno jenom malé množství forem; možná že jenom forma jediná. Planeta se od té doby pořád otáčí, poslušna neměnných zákonů gravitace, ale život se z tak skromných počátků mezitím rozvinul do nekonečného množství nejnádhernějších a nejúžasnějších fo­rem.

Plzeňský kraj, místo, kde vznikl život

27. 01. 2007


Charles Robert Darwin 1809–1882

Na Regiontouru v Brně se Plzeňský kraj představil nápaditou, spontánní, emoce vyvolávající multimediální D3 expozicí evokující cestu do pravěku. Plzeňský kraj je totiž mezi paleontology a dnes už i turisty světově proslulý nálezy prvohorních zkamenělin z období před 550 až 255 lety.
„Na výstavě v Brně chceme upozornit na tuto jedinečnost a pozvat turisty nejen k návštěvě celého našeho krásného kraje, ale tentokrát zejména do Plzně, na Rokycansko-Radnicko a severní Plzeňsko,“ řekla při oficiálním otevření expozice Plzeňského kraje Mgr. Olga Kalčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu, marketingu a neziskových organizací.
Území Plzeňského kraje – dochovaná součást superkontinentu Pangey (prezentované exponáty z radnického paleontologického naleziště) – připomíná místo, odkud se na Zemi rozšířil život. Pangea se totiž na menší kontinenty rozdělila až zhruba před dvěmi sty miliony lety. Její někdejší celistvost suchozemským živočichům umožňovala z nynějšího území z Plzeňského kraje migrovat až k jižnímu či severnímu pólu. Ve starším období prvohor totiž na území Plzeňského kraje existovala mořská pánev s dobrými podmínkami pro rozvoj života. Nejznámějšími mořskými živočichy z této doby jsou trilobiti. Vedle trilobitů zde nacházíme zástupce mlžů, plžů, ostnokožců, praptolitů a dalších skupin. V mladším období prvohor tu byly tropické pralesy, které daly vzniknout slojím černého uhlí. Uloženiny z tohoto období poskytly značné množství zkamenělin, z nichž lze rekonstruovat skladbu tehdejších porostů. Unikátní jsou především rostlinné zkameněliny zachované ve vulkanickém popelu, který zakonzervoval vegetaci v místě původního růstu a vytvořil tak nejstarší „Pompeje“ na světě. V jezerech žily různé druhy obojživelníků (tzv. krytolebců), ryb a bezobratlých živočichů. Uloženiny prvohorního moře ze starších prvohor začal v polovině 19. století vědecky zpracovávat Joachim Barrande. Tím se část území Plzeňského kraje stala jednou z prvních souborně geologicky a paleontologicky zpracovaných oblastí světa. Pokud jde o výzkum flóry, patří Plzeňský kraj rovněž ke klasickým oblastem. Především díky hraběti Kašparu Šternberkovi, jenž je považován za zakladatele paleobotaniky. V této souvislosti je třeba zmínit i rozsáhlé dílo prof. Václava Friče z konce 19. století, v němž popsal faunu mladších prvohor, jejíž zbytky se nacházely v okolí Nýřan. V současné době je pokračovatelem tradic paleontologického výzkumu v Plzeňském kraji paleontologické oddělení Západočeského muzea, jehož vědeckovýzkumné aktivity jsou srovnatelné s aktivitami předních světových paleontologických pracovišť. No, přijeďte se podívat. Stojí to za to!www.zcm.cz
www.turisturaj.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka