Menu

Pětiletý projekt Konzilstadt Konstanz a Mistr Jan Hus

27. 10. 2014

11. října 2014
uběhlo 600 let ode dne, kdy se Jan Hus vydal z hradu Krakovec do Kostnice. Po čtyřiadvaceti dnech, v doprovodu pana Jana z Chlumu a písaře Petra z Mladoňovic, dorazil se svou družinou do města na břehu Bodamského jezera, které se na příští čtyři roky výrazně zapsalo do evropských dějin. Tři papežové tu totiž během let 1414 až 1418 vznášeli každý svůj nárok na apoštolský stolec. V době konání koncilu se Kostnice rozrostla ze šesti tisíc stálých na sedmdesát tisíc obyvatel. Během koncilu byla přijata dalekosáhlá rozhodnutí, která ovlivňují Evropu do současné doby. Kostnice se zároveň stala křižovatkou znalostí a místem soužití mnoha kultur. O šest set let později Kostnice opět zve Evropu k Bodamskému jezeru, aby se zde setkala se s minulostí a mohla společně reagovat na požadavky současnosti i budoucnosti.

Podle Ruth Bader,
šéfky organizace koordinující projekt Konzilstadt Konstanz, je pět jubilejních let symbolicky znázorněno pěti hlavami. Ty představují pět témat aktuálních dnes i v minulosti. „Zahajovací rok výročí koncilu, Rok evropských setkání, věnujeme císaři a králi Zikmundovi, čímž navazujeme na evropskou různorodost hostů koncilu. Rok 2015 coby Rok spravedlnosti věnujeme českému reformátoru Janu Husovi. Rok Imperie 2016 staví do centra zájmu témata středověkého všedního dne. Rok 2017 bude Rokem náboženství a rok 2018 Rokem kultury s osobností Oswalda von Wolkensteina.“ K tomu Ruth Bader hrdě dodává, že dosud realizované počiny roku 2014 nasadily vysokou laťku. V budově koncilu byla otevřena velká Zemská výstava. Kostnici kolem roku 1414 představuje expozice v městském muzeu Rosgarten. Dění ve městě průběžně oživuje řada doprovodných koncertů, přednášek, seminářů, akcí dětské akademie a středověkých řemeslných trhů.

Karel Zelený,
vedoucí Německé turistické centrály pro Česko, konstatoval, že v Kostnici mají návštěvníci jedinečnou šanci prožít dějiny na autentických místech, kudy kráčely. A dodává: „S konáním koncilu je spjata monumentální budova na břehu Bodamského jezera a sakrální dědictví kostelů a klášterů biskupského města: bývalý dominikánský klášter, kde byl Mistr Jan vězněn, münsterská katedrála, kde měl svá slyšení, i tzv. Husův kámen, místo jeho skonu. Osudy Mistra Jana Husa připomíná nová expozice v Husově domě – výstava Odvaha myslet, odvaha věřit, odvaha zemřít, kombinující v rámci šesti sálů významné milníky Husova života se souvisejícími historickými událostmi. Devět stylizovaných kamenů v prostoru pak minulost připomíná prostřednictvím fotografií, plánů, staveb či faksimilií středověkých rukopisů. Jeden je věnován Husovu rodišti. Další jeho působení na Karlově univerzitě. Dále kazatelské činnosti v Betlémské kapli, teologickým názorům, literárnímu dílu a Husovu památníku v Kostnici. Rodiny s dětmi by se určitě měly zastavit ve zdejším archeologickém muzeu, které téma kostnického koncilu prezentuje prostřednictvím mnoha figurek a zajímavých modelů umístěných do středověkých kulis.“
Návštěva Kostnice, této krásky na břehu Bodamského jezera, si skutečně zaslouží doporučení. Národům, které spojují společné dějiny, má co nabídnout.
Mgr. Vladimíra VyhnálkováArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt